Per Post en mail aan Rb. en per mail aan wederpartij.

( door ing Steve Brown)

Amsterdam, 26 maart 2018,

Inzake, Stem van de Straat Amsterdam-Noir/TV tegen Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, zaaknummer:AMS 17/4357

AMSTERDAM,LOL: Brown Wraakt Rechter en domme Directeur René van Zanten afgevoerd in ‘Pooiers-Bolide’ van Landsadvocaat & Chauffeur & Bodyguard op zijn kosten(video)

‘Edelachtbare’, wederpartij,

Nu de Wrakingskamer besloten heeft ons Wraking verzoek af te wijzen (Prod1) (hetgeen wij al verwachten) hebben wij geen schijn van kans op een eerlijk proces in deze wat in strijd is met het EVRM. Wij kunnen zonder de acht namen van de al dan niet bestaande deskundigen hetgeen wij o.a. stellen, namelijk dat in deze zaak o.a. sprake is van grove Onbehoorlijk bestuur, c.q. belangenverstrengeling , c.q. vooringenomenheid, c.q. partijdigheid, c.q.vooroordeel(discriminatie Laagste Klasse c.q. corruptie ( ons kent ons) van de wederpartij in het algemeen en in het bijzonder jegens ons niet naar behoren verdedigen en onze stelling aantonen. Kennelijk de bedoeling van de Wrakingkamer en de Zaaks-Rechter J. Kruis.Waarom?

Gerechtelijke macht verricht wekelijks en publiekelijk schaamteloze hand en spandienst voor Peter R. de Vries en dus waarom zou De Vries niet één van de 8 deskundigen van de wederpartij zijn.
Misschien omdat de gerechtelijke macht samen en voor de rechtens vastgesteld ‘Maffiajournalist Peter R. de Vries’ werkt in de zogenaamde Raadkamer en daarmee kennelijk ‘om niet’ de inkomsten (kijkcijfers van ‘SBS Maffiaboss- John de Mol’ en zijn loopjongen de rechtens vastgestelde Maffi-journalist Peter R. de Vries mede te bewerkstelligen (Prod2, zie: Arrest Parool, B. Middelburg Peter R. de Vries). Wij gaan het voorgaande nader onderzoeken en zullen de resultaten later voegen in deze procedure en openbaar maken op TV en op het internet.

De’ Judas-Raadkamer’ van Peter R. de Vries doorbreekt het Geheim wie met en voor hem werken(Video).
Nu is het zo dat sinds enige tijd de gerechtelijke macht en het Openbaar Ministerie structureel meewerkt aan de ‘SBS-(Riool)-Raadkamer’ van Peter R. de Vries. De Vries kwalificeert in dat Riool-programma de Rechters en Ovj’s en advocaten met bijnamen die feitelijk smaad en laster zijn als “De Aas”, “De Troefkaart”, “Pokerface “, “Dodelijk met de Tong” “Hartenvrouw” en Killer Queen rechter” en “altijd tref zeker” en op grond daarvan achten wij alles denkbaar, zelf het ondenkbare als het gaat om de Gerechtelijke macht in deze jegens ons, maar welbeschouwd ook tegen andere burgers die hun recht denken te kunnen halen. Als bewijs dat De Vries met toestemming van de Gerechtelijke macht en betrokkene Rechters en Ovj’s zich smadelijk en lasterlijk uitlaat m.b.t de Rechters en OvJ’s wijzen wij u hier op het gedeelte van de Vries zijn intro waarin hij de Rechter Nienke de Waele betiteld als ‘Killer Queen’ waar zij bij zit en OvJ de Wouter de Bos  als ‘altijd tref zeker’. Dus waarom zouden wij  in het licht daarvan Rechter J. Kruis niet bijv.de corrupte Loopjongen van de wederpartij in deze is en  J. Kruis als de (ons kent ons)- Gevestigde Orde rechter mogen kwalificeren en wie zal het zeggen de loopjongen van De Vries en/of één van de 8 deskundigen.

(En lees in dit verband: Joker-Peter R. de Vries’ smijt in zijn Raadkamer met Onderwereld bijnamen als “Killer-Queen” voor zijn gerechtelijke macht gasten(Video).)
M.a.w. daar is toestemming  voor gegeven van de Hogerhand. Wellicht de Minister, maar zeker de Raad van Rechtspraak en het College van procureur generaals.( wij zijn na het schrijven van de pleitnota  inmiddels in bezit van Tapopnames van Hoge Justitie ambtenaren die nog op Youtube moeten worden gezet en Uitgezonden ,die bevestigen wat wij vermoeden in deze:”Hoge Justitie ambtenaren bekennen op Tap: Bolhaar levert Rechters en OvJ.’s aan Peter R. de Vries om door hem  te worden neergezet  als ‘Killer Queen ‘s’”(Video) en zullen daarna gevoegd worden in deze procedure).

Nu zou het dus zomaar kunnen dat één van die 8 deskundige (als zij überhaupt bestaan)  De Vries is, dan wel een persoon die aan hem gelieerd is. Dat zou dan een logische verklaring zijn dat het Stimulering Fonds en de Zaak-Rechter J. Kruis in deze en de Wrakingskamer ten alle kosten willen voorkomen dat dat bekend wordt, temeer het een feit is van algemene bekendheid dat de Vries een rechtens vastgestelde Maffiajournalist (Prod 2) is die o.a. onrechtmatig tegen S.K.A. Brown heeft gehandeld (Prod3: Arrest Gerechtshof  Amsterdam Brown tegen De Vries ). En De Vries en zijn corrupte medewerkers o.a. de ‘Rechters’ Jan Moors en Wouter Bos in het kader van het algemeen belang indien er een nieuwsfeit is aan de kaak stellen.

Inhoudelijke behandeling van rechter J. Kruis is een Poppenkast waarbij de uitspraak van te voren al vast staat.

Derhalve in het licht van het voorgaande (en het dossier) en hetgeen hierna gesteld  kunnen wij ons niet naar behoren verweren tegen de vaststaande onwaarheden van wederpartij en de Zaak- rechter J. Kruis, die in deze procedure kennelijk de rol van een extra advocaat voor de wederpartij op zich heeft genomen en derhalve hetgeen wij stellen niet mogen bewijzen. Onze stelling is namelijk voor een aanzienlijk gedeelte gebaseerd op dat één van de 8 deskundige corrupt is en als vijandig jegens ons kan worden gekwalificeerd net als de Zaak-Rechter J. Kruis in deze. Want waarom wil de Zaaks rechter niet weten wie die al dan niet bestaande 8 deskundigen zijn? Misschien zijn het familieleden van het bestuur van de wederpartij? Daar is geen logische verklaring voor en het is in strijd met het EVRM( Fair Trial).Ondanks het voorgaande zullen wij toch deze zaak bijwonen omdat er in Nederland geen ander rechtsmiddelen zijn voor de Burger dan de Rechtbank om zijn recht(tevergeefs) te halen. Maar wij zullen op iedere vraag van deze Rechter tijdens de zitting verwijzen naar deze pleitnota zolang de namen van de 8 al dan niet bestaande deskundigen niet bekend zijn gemaakt door Rechter J. Kruis en de wederpartij. M.a.w. wij doen niet mee aan de inhoudelijke Poppenkast van Rechter J. Kuis om de schijn op te houden van een Fair Trial en zullen alleen aanwezig zijn als waarnemer en Volksjournalist.Wij begrijpen dat onze eis ongegrond gaat worden verklaard in de geest van hoe de Critical Legal Studies Movement (Noot1)de gerechtelijk macht omschrijft. En het feit dat hier kennelijk weer eens duistere belangen moeten worden beschermd (de 8 mysterieuze, anonieme deskundige) door Rechter J. Kruis en wij tekenen dan ook reeds in dit stadium Hoger beroep aan.

Wij vrezen dat in deze zaak pas recht zal worden gesproken bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Hoogachtend,

Namens de Stichting Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/TV (i.o.)

ing S,K.A. Brown

Noot.Critical Legal Studies Movement

A self-conscious group of legal scholars founded the Conference on Critical Legal Studies (CLS) in 1977. Most of them had been law students in the 1960s and early 1970s, and had been involved with the civil rights movement, Vietnam protests, and the political and cultural challenges to authority that characterized that period. These events seemed to contradict the assumption that American law was fundamentally just and the product of historical progress; instead, law seemed a game heavily loaded to favor the wealthy and powerful. But these events also suggested that grassroots activists and lawyers could produce social change.Fundamentally convinced that law and politics could not be separated, the founders of CLS found a yawning absence at the level of theory. How could law be so tilted to favor the powerful, given the prevailing explanations of law as either democratically chosen or the result of impartial judicial reasoning from neutral principles? Yet how could law be a tool for social change, in the face of Marxist explanations of law as mere epiphenomenal outgrowths of the interests of the powerful?Hosting annual conferences and workshops between 1977 and 1992, CLS scholars and those they have influenced try to explain both why legal principles and doctrines do not yield determinate answers to specific disputes and how legal decisions reflect cultural and political values that shift over time. They focused from the start on the ways that law contributed to illegitimate social hierarchies, producing domination of women by men, nonwhites by whites, and the poor by the wealthy. They claim that apparently neutral language and institutions, operated through law, mask relationships of power and control. The emphasis on individualism within the law similarly hides patterns of power relationships while making it more difficult to summon up a sense of community and human interconnection. Joining in their assault on these dimensions of law, CLS scholars have differed considerably in their particular methods and views.Many who identify with the critical legal studies movement resist or reject efforts to systematize their own work. They seek to express claims of textual ambiguity and historical contingency in their own methods. Influenced by post-modernist developments in cultural studies, these critical scholars prefer episodic interventions to systematized theories. Some critical scholars press hard on a particular line of argument, and then shift away from it in order to avoid treating the argument itself as a kind of fetish or talisman.Some critical scholars adapt ideas drawn from Marxist and socialist theories to demonstrate how economic power relationships influence legal practices and consciousness. For others, the Frankfurt School of Critical Theory and its attention to the construction of cultural and psycho-social meanings are central to explaining how law uses mechanisms of denial and legitimation. Still others find resonance with postmodernist sensibilities and deconstruction, notably illustrated in literary and architectural works. Some scholars emphasize the importance of narratives and stories in devising critical alternatives to prevailing legal practices. Many critical legal scholars draw upon intellectual currents in literature, pop culture, social theory, history, and other fields to challenge the idea of the individual as a stable, coherent self, capable of universal reason and guided by general laws of nature. In contrast, argue critical scholars, individuals are constituted by complex and completing sources of ideology, social practice, and power relationships.

Prod 1: afwijzing door de Wrakingskamer

Prod 2: Arrest Parool, B. Middelburg Peter R. de Vries

Prod 3: Arrest Gerechtshof  Amsterdam Brown tegen De Vries,de Vries handelde onrechtmatig .