(door Partijleider ing Steve Brown van de Stem vd Straat partij)

AMSTERDAM-NOIRAT5 wil geen inzichtgevende discussie waar de Vonken van af springen met extreem hoge Kijkcijfers inzake het Salafisme tussen Brown en bijv. Denk en/of de SGP en/of Nanninga en en/of PvdA.
Vandaag om 11 uur ben ik formeel en proforma (Spek en Bonen) te gast bij de zogenaamde ‘Debatje’ van AT5 op de Ten Katenmarkt om (niet) discussie te gaan met onze kameraden U-buntu Connected Front. Beide partijen aan Tafel hebben namelijk min of meer de zelfde opvattingen m.b.t. de maatschappij en werden afgelopen zaterdag door Het Parool weggezet als Dorpsgekken. M.a.w. een discussie van Dorsgekken volgens Het Parool en hun ‘gabber in crime’ ‘Censuur-AT5’ in deze. Vergeet niet dat Het Parool en AT5 de hele Verkiezing‘s Campagne samen zijn opgetrokken in dienst van de corrupte en criminele  Gevestigde Orde partijtjes PvdA, CDA, D66, GroenLinks en VDD, die verantwoordelijk zijn dat 28 procent van de Amsterdammers onder de armoedegrens(Video) moet zien te overleven en hun huizen worden ingepikt door Expats en Yuppies(Video) met dank aan D66 DDR66 en de VVD-Misdaadgroep. En bizar ook nog in dienst van de Haatzaaier en zelf verklaarde racist ‘Uber-Nanninga’ aka “de Dobberneger” ,want die was ook niet van de buis te slaan bij AT5 en in Het Parool. Wij hebben vernomen dat AT5 zelfs voor Nanninga een breed beeldlens had aangeschaft zodat zij wel helemaal in beeld kon.Geen enkele keer vroeg AT5 en/ of Het Parool hoeveel geld Uber ( 500.000,- tot een miljoen) heeft gesponsord voor haar ‘Tokkie-Haatzaai-Dobberneger-Campagne’ en dat feit alleen al spreekt boekdelen.

AT5 -‘Spindocters #20 Kiest- Grachtengordel -Wijsneuzen’: Stem vd Straat is Cult en een Parodie op een Parodie van de Politiek(Video).

 

De slaafse en corrupte Gevestigde Amsterdamse Orde Pers Het Parool en AT5 haalt alle smerige dr. Goebbels manipulaties trucen uit de doos om de Stem van de Straat uit de Gemeenteraad te houden. Zo pleegde Het Parool afgelopen zaterdag een ‘Mega-smaad en laster aanslag’ op Partijleider Steve Brown en de Partij waardoor wij te weinig tijd hebben om deze te laten Rectificeren door de Rechter voor woensdag(Video) . En de Partijleider Brown nu ten onrechte voor de bejaarde lezers van Het Parool te boek staat als een veroordeelde drugsdealer en onze partij en die van U-buntu Connected Front trouwens ook als ( ‘Parool-racist Van Galen’:”De aanvoerders van het front met die Afrikaanse naam ken ik als warme pleitbezorgers van de suprematie van het zwarte ras)Dorpsgekken.

 

Expats&Yuppies die de woningen van de Amsterdammers inpikken gaan voor GroenLinks en D66(video).

De Wereld op zijn Kop: Criminele Ollongren wil bewijs van goed gedrag Wethouders, maar geen Leugendetector Test(Video). 

Een uiterst sluw en gluiperig en een doortrapte geplande karaktermoord en criminalisering van Het Parool van onze partij waar men zich niet tijdig tegen kan verweren, omdat er al woensdag gestemd gaat worden. En daar is door oude’ PvdA-mannen-Vod- Het Paroo’l op het hoogste niveau over na gedacht! Wat een laffe NSB-smeerpoetsen is Het Parool: moorden met de pen voor corrupte de ‘Graai en Naai- Gevestigde Orde’!

Gelijkheid beginsel is een lege huls voor de Laagste Klasse in de ‘Elite-Schurken-Staat’ van Taxfree-Shell0Rutte&Co.
Een discussie is alleen interessant om naar te kijken als twee tegenpolen in de politiek met elkaar in discussie gaan, maar dat wil AT5 niet als het om mij en onze Partij gaat. Nadat de laffe ‘Bankier-Brenninkmeijer PvdA- Lian Heinhuis‘(Video) onbeschoft en zonder reden had afgezegd was ik nu uitgenodigd (kuch) om in debat te gaan over wel of niet subsidie voor het Salafisme. (Salafisme is geïmporteerd door de vrienden van Aboutaleb en ‘Taxfree-Shell- Graai- King Willem’ Saoedi Arabië in NL) Ons standpunt is dat het Salafisme geen subsidie behoort te krijgen met die kanttekeningen dat alle geloven geen subsidie behoren te krijgen, want anders zou dat discriminatie zijn en in strijd het de GRW, namelijk het gelijkheid beginsel ( zie ons partijproramma: (7))Om radicalisering te voorkomen, moet de gemeente besturen van religieuze instellingen strenger controleren)

Toen de medewerkster (kennelijk een ‘Yuppie- stagiaire’ met Poeha) van AT5 mij het onderwerp mededeelde stelde ik als tegenstanders voor Denk, de Haatzaaier Nanninga aka de “Dobberneger” en weg met alle Moslims , of de SGP( de Nederlandse ‘Christelijke’ equivalent van het Salafisme) of de PvdA gezien de uitspraak van hun Partij Coryfee “Uncle Tom” Aboutaleb dat in iedere Moslim wel een Salafist schuil gaat. En ik denk de Amsterdammers zeker geïnteresseerd zijn of de ‘Moorlag- PvdA –Koppelbaas- partij- achter die uitlatingen van Aboutaleb staat. Ik had korte metten gemaakt met de PvdA-Hoertjes van het Groot Kapitaal. Bovendien had AT5 in het belang van de Amsterdamse Kiezer Nanninga tegen mij moeten zetten tegen ,zodat ik als eerste voor de ‘Tv-Buis’ aan haar o.a. had kunnen vragen hoeveel Uber van de Top VVD-bendelid Neelie Kroes nou precies heeft gestort in de partijkas. En naar haar psychopathische Haatzaai motieven kunnen vragen. Ik kan u verzekeren dat ik die ‘Uber-Veelvraat’ zou hebben opgevreten in een discussie waar heel Amsterdam over zou hebben gesproken en zich slap gelachen. Maar dat wil AT5 niet,ik ben immers een Dorpsgek en een veroordeelde drugscrimineel (ik heb een blanco Strafblad)!

Maar niets van dat alles. Gisteren kreeg ik te horen dat in vandaag in een ‘Kul -val in slaap- discussie’ kon gaan met U-buntu Connected. Toen ik de medewerkster van AT5 op het voorgaande wees en vroeg welke partijen zij allemaal gebeld had om met mij in discussie te gaan waar de Amsterdamse Kiezers echt wat aan hebben werd zij kribbig. Zij weigerde mij namen te geven van welke partijen zij had gebeld. Waarop ik stelde ‘dus u beroept u in deze op uw zwijgrecht‘. Hierop antwoordde zij schaamteloos volmondig met ja. M.a.w. ook over deze opzet is van Hogerhand nagedacht in de trant hoe wekken wij de indruk voor de Amsterdamse Kiezer dat hier twee Dorpsgekken staan en dat is De Facto Hogeschool manipulatie uit de Koker van dr. Goebbels.

AT5 Gaat Noord Koreaans(Video):”Steve Brown en Stem van de Straat mag niet in de Gemeenteraad”.

Partijleider Steve Brown doet plechtig dramatisch oproep: Ga Stemmen tegen de Elite-Corruptie!

Noot1: Op lokaal niveau ontstaat vaak commotie over subsidies aan religieuze instellingen. In de volksmond ontstond al snel de term ‘subsidiemoslim’, maar in werkelijkheid klopt daar niets van. Protestants-christelijke organisaties krijgen nogal altijd het meeste geld. Hoe dat komt, weet niemand. Subsidies aan religieuze instellingen worden uitgekeerd op basis van ‘natte vingerwerk’, schrijft Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken in het rapport ‘Tussen principes en pragmatisme’.De strikte scheiding tussen kerk en staat wordt op gemeentelijk niveau niet zo serieus genomen. Uit het onderzoek van Forum en het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat maar driekwart van de Nederlandse gemeenten specifiek beleid heeft voor het subsidiëren van religieuze organisaties. Slechts 13 procent van de gemeenten hanteert wel regels.In werkelijkheid ontvangen protestants-christelijke activiteiten 37 procent van de subsidies en krijgen islamitische organisaties maar 14 procent van de subsidies toegewezen. Dat is vaak nog minder dan rooms-katholieke en humanistische projecten.

Noot 2. Het ‘openbaar’ subsidieregister Amsterdam vertrekt geen transparantie over de subsidies die de gemeente uitdeelt aan religieuze instellingen  (Opium voor het Volk).

Het register bevat alle door de gemeente Amsterdam behandelde aanvragen tot 2018.De Gemeente Amsterdam hult de miljoenen subsidies aan religieuze instelling in een geheime nevel ,Prease the Lord.Wij konden niet in éeen dag achterhalen hoeveel miljoenen subsidie de Gemeente Amsterdam stiekem verstrekt aan religieuze instellingen en AT5 en Het Parool hebben dat ook nog nooit uitgezocht .

Op advies van de Commissie Privacy Amsterdam zijn de namen van particuliere subsidieontvangers weggehaald.

    • Op advies van de directie Openbare Orde en Veiligheid worden de namen van organisaties waarvan de veiligheid van deze organisaties en/of hun werknemers en/of bezoekers in gevaar zouden kunnen komen, niet vermeld in het subsidieregister. Vooralsnog geldt deze maatregel alleen voor de subsidieregeling bijdrage beveiliging bedreigde religieuze en maatschappelijke instellingen.

Noot 3: Verzoek tot kort geding tegen Het Parool ( praktisch bijna onmogelijk).
Spoedeisend kortgeding tegen Het parool wegens grove smaad en laster tegen partijleider Steve Brown en De Stem van de Straat partij.

Geachte Mr. Van der Laar,Sinds enige tijd ben ik partijleider van de Stem van de Straat partij Amsterdam tot groot verdriet van de gevestigde orde en hun media/pers.Afgelopen zaterdag werd ik ten onrechte neergezet als o.a. een veroordeelde drugsdealer, hetgeen zoals u ook weet onwaar. Ik heb Het Parool en betrokkenen direct in gebreke en aansprakelijk gesteld met een ultimatum tot vandaag 12.00 uur (zie bijgevoegd). Vandaag om 11 uur gesproken met hoofdsecretariaat Het Parool mevr Boomsma (staat op tape) en haar een voorstel gedaan een en ander buitenrechtelijke te regelen dat zij voor woensdag de dag dat er gestemd kan worden een rectificatie plaatsen. U begrijpt het al ik heb niets van ze vernomen. Aangezien het stemmen op woensdag plaats vind heeft een rectificatie alleen maar zin als die uiterlijk morge of woensdag geplaatst wordt. Kunt u een kortgeding entameren op dinsdag danwel woensdag ochtend met het verzoek aan de rechter om direct uitspraak te doen.zie: (https://destemvandestraatpartij.wordpress.com/2018/01/14/het-programma-doelstelling-voor-amsterdam-de-stem-van-de-straat-partij-niet-uitputtend/)

Met de vriendelijke groeten

Steve Brown