Corrupte ‘Parool-Riool-Spuiten- bejaarde Van Galen en Gluiperd Hoofdredacteur Ockhuysen’ halen Partijleider Brown en de Stem vd Straat partij door de Strontton.

Aan: Het Parool en de heer John Jansen van Galen (Van Galen afficheert zich zelf als schrijver en journalist) en de Hoofdofficier van Justitie de heer de Wit.

Aansprakelijkheidstelling en in gebrekenstelling en Strafklacht wegens grove smaad, laster en onrechtmatige daad en strafwaardig daad van de heer John Jansen van Galen in verenging met Het Parool middels het artikel: “Vage slogans helpen de kiezer absoluut niet” (prod1).

Amsterdam, 17 maart 2018.

Geachte Hoofdofficier de Wit, Hoofdredacteur de heer Ockhuysen  en de heer Jansen van Galen.Van Galen en Ockhuysen/Het Parool hierna te noemen de wederpartij,
Hierbij stel ik de wederpartij in gebreke en dien ik een Strafklacht in tegen de wederpartij bij de Hoofdofficier van Justitie De wit op grond van de artt.:
Wetboek van Strafrecht Artikel 261(Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie ) en Artikel 262 1 Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2 Ontzetting van de in artikel 28, ee.Wetboek van Strarecht 265 (1.Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.2.Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit. )

Mogelijk zullen andere benadeelde partijen zich bij deze procedures voegen die u kwalificeert als “Dorpsgekken” en kwalijker dat zelfs bij bepaalde partijtjes met een lichtelijke’ Kuifje-in Afrika rascistische’- ondertoon:” (-)De aanvoerders van het front met die Afrikaanse naam ken ik als warme pleitbezorgers van de suprematie van het zwarte ras.” Van Galen verlaagt zich daarmee tot het racistisch niveau van de Haatzaaier-Annabel Nanninga aka “de Dobberneger, die tenminste met een half miljoen euro stiekem worden gesponsord door  de ‘Uber-Crime groep’ van de Top VVD-er ‘Graaier Neellie Kroes’. Wordt Van Galen ook stiekem gesponsord door Uber om dit walgelijke stemming makende tendentieus artikel te schrijven? Ik stel vast dat u het Forum van geen Democratie niet vermeld en derhalve ook niet schaart onder “Dorpsgekken” als nieuw komende partij en daarmee (opzettelijk stil blijft zitten Slavenburg arrest) en daarmee hun racistische uitlatingen goedkeurt.

Ik eis per omgaande een rectificatie op de voorpagina en een schadeloosstelling van 10.000,- euro te betalen aan de Stem van de Straat Partij.
Ik acht Het Parool en de heer John Jansen van Galen hoofdelijk aansprakelijk in deze. Met het door mij en de Stem van de Straat partij gelaakte artikel: “Vage slogans helpen de kiezer absoluut niet” Partijen zijn er genoeg, kiezen uit dat aanbod blijkt een kunst” heeft de wederpartij zich schuldig gemaakt aan een onrechtmatige en Strafwaardige gedragingen jegens mij en de Politieke partij De Stem van de Straat, c.q. de Laagste Klasse.
U heeft deze onrechtmatige daad gepleegd o.a. middels onjuiste, tendieuze kwaadaardige stemmingmakerij, lasterlijk en smadelijke citaat: “En Steve , een veroordeelde drugsdealer, bestookt het ‘PvdA bejaarde Vod Het Parool en ‘Octopus-Rottenburg-De Balie’ met processen, omdat ze hem nooit aan het woord laten, hoewel zijn partij immers op tien zetels winst staat”.

Ik ben tot heden voor alle debatten georganiseerd door het ‘censuur-AT5 ‘en Het Parool en De Balie geboycot. Het enige debat waar ik voor gevraagd werd zonder opgaaf van reden opgezegd door de ‘PvdA -Bankier & Breninkmeijer-Slaaf Lian Heinhuis’ ( Video).Bovendien  in dit verband is de oude corrupte ‘Parool- Staat-NOS- VPRO-Boss Van Galen‘ kennelijk te seniel om de echte criminelen te herkennen als Lian Heinhuis, want die noemt hij niet.

Steve Brown:”Graaiende en Naaiende Elite de Bak in. Stem op Stem van de Straat partij! (video).

Ik ben namelijk nooit veroordeeld ter zake enige drugs delict en hebb nog nooit een dag daarvoor in de cel gezeten en heb een blanco strafblad, hetgeen de wederpartij als krant en zich zelf als journalist afficherende Van Galen bekend is dan wel bekend zou moeten zijn. Het feit dat de heer Van Galen hoog bejaard is en zijn hele leven min of meer heeft doorgebracht in het Grachtengordel subsidie circuit ontslaat hem niet van de verplichting om als journalist de feiten juist te publiceren. Alleen een lichte vorm van seniliteit en inconsistentie zou hem excuseren voor zijn smaad en laster op grond van het feit dat hij kennelijk handeling onbekwaam is. Maar dan heeft Het Parool de plicht hem in bescherming te nemen tegen zich zelf en niet zijn walgelijke feitelijk onjuist kwaadaardige artikel te publiceren ten koste van mij en de Stem van de Straat partij (laagste klasse).
Temeer de heer Van Galen citeert:(-) Het ‘PvdA Bejaarde Vod Het Parool’ en ‘Octopus-Rottenburg-De Balie’ met processen(-)”.
uit Volksnieuws uit Amsterdam-Noir, alwaar mijn CV staat( zie; https://stevenbrownsblog.wordpress.com/about/ ). Bovendien is het een feit van algemeen bekendheid dat ik geen strafblad heb.
Daarnaast bevestigd m.i. het artikel van Van Galen dat Het Parool een (seniele) ‘PvdA Bejaarde- Mannen-Vod ‘ is want Van Galen kan geen onderscheidt (meer) maken tussen satire en een serieus artikel : (-) “bestookt het ‘PvdA Bejaarde Vod Het Parool’ en ‘Octopus-Rottenburg-De Balie’ met processen, omdat ze hem nooit aan het woord laten, hoewel zijn partij immers op tien zetels winst staat! (-)”

Dorpsgekken(Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.)
Los van het voorgaand kwalificeert de heer Van Galen mij en een groot aantal oprechte kleine partijtjes als “Dorpsgekken” , en die partijtjes zich juist belangeloos en oprecht inzetten voor het Algemeen belang van en voor m.n. de gemarginaliseerd groepen in de samenleving. En voor de Laagste Klasse opkomen, die n.b. al een kwart eeuw door de corrupte Gevestigde Orde partijtjes  CDA, VVD, D66, PvdA GroenLinks en in dit geval nu weer door Het Parool en Van Galen. Anders gezegd Het Parool en Van Galen maken zich hier schuldig aan het lasterlijk kwalificeren van het door mij gelaakte artikel genoemde partijen in deze met als oogmerk het beïnvloeden van de verkiezingen middels een valse kwaadaardige en beledigende voorstelling van zaken kennelijk voor de corrupte Gevestigde Orde partijtjes.

Het Partij progamma van de Stem van de Straat(Video) past het beste bij de opvattingen van Van Galen grote schrik van Van Galen.
Het ironische is wel dat Van Galen na het doen van het Kieskompas uitkwam bij de Stem van de Straat partij programma(video):”(-)  Volgens het Kieskompas daarentegen hoor ik met mijn meningen het meest bij De Stem van de Straat, waarvan de lijst wordt aangevoerd door Steve Brown.(-)” en daarmee zich zelf en Het Parool en zijn lasterlijke artikel afserveren als een echte kennelijke reeds (seniele) Dorpsgekken.

Ik sommeer u a.s. maandag voor 12.00 te reageren anders staat het mij vrij de wederpartij in rechten te betrekken middels een kort geding zodat de rectificatie nog voor woensag zal worden geplaatst en de aangerichte schade enigszins herstelt zal zijn m.b.t Gemeentelijke verkiezing en de Kiezer in deze.

In afwachting van uw antwoord,

Names de Stem van de Straat partij

Partijleider ing S.K.A. Brown

prod 1 “Vage slogans helpen de kiezer absoluut niet”

CC. Mr P van der Laar

Opmerking:Partijleider Steve Brown doet plechtig dramatisch oproep aan De Straat: Ga Stemmen!!