(van onze Stem van de Straat partij redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Woningcorporaties succesvolste Misdaadgroepen in NL berichten wij al in 2015(Video).
‘Kameraad Joop’ eist 20 procent huurverlaging namens de Stem VD Straat partij (Video).
Woonbond: Maffia-Corporaties maken flink winst op sociale huurwoning alsof zij Huisjesmelkers a La Prins Bernhard en VVD Kamerlid Haga(video) zijn.Elite-Maffia-Woningcorporaties’ geleid door zakkenvullende Bobo’s maken jaarlijks gemiddeld 1500 euro ‘Woeker-winst’ op een sociale huurwoning, blijkt uit de nieuwste berekeningen van de Woonbond die vandaag naar buiten komen. Ondertussen worden huurders met lage inkomens volgens de vereniging uitgeknepen door verhoging van de energiekosten van ‘Taxfree-Shell-Rutte&Co’ en kampen ze met achterstallig onderhoud aan hun woning.

 Met ‘Taxfree-Shell-Rutte’& Co zijn de Armoede en Vernederende jaren dertig weer terug: Het Gasmuntje(video).
Gemiddeld boekten de ‘Elite-Maffia-woningbouwcorporaties’ de afgelopen jaren 23 procent winst op de verhuur van sociale woningen, aldus de Woonbond. Het gaat dan om de inkomsten minus kosten zoals onderhoud, renovatie en personeel. In 2016 kwam de totale winst van alle ‘Elite-Maffia-corporaties’ van de Ratten in pak(video) uit op 3,3 miljard euro, bleek recent al. Dan is de enorme waardestijging van het vastgoed nog niet eens meegerekend.   De laatste jaren worden aan de lopende band zulke miljarden ‘Bloed-winsten’ gemaakt door de ‘Elite-maffia-corporaties’, eigenaarHuisjesmelkers van ruim 2,2 miljoen huurwoningen, maar ondertussen blijven de prijzen van sociale huurwoningen en levens onderhoud en energie ook het sterks oplopen voor de reeds door Rutte&Co tot op het bot kaal geplukte Laagste Klasse. De gemiddelde huurprijs lag per eind 2017 op 535 euro per maand, 17 procent hoger dan vijf jaar eerder.

 Huurders in alle kanten in de knel sinds het regiem Rutte&Co heerst. Kom in verzet tegen het regiem van Rutte&Co(Video) en Stem op de Stem van de Straat partij.

Volgens de Woonbond raken steeds meer huurders hierdoor financieel in de knel en dat weet iedereen. Een half miljoen huurders hebben inmiddels moeite om naast de huur de energiekosten en meest basale kosten voor levensonderhoud op te brengen. ,,Het is onverteerbaar en ronduit misdadige en in strijdt met de mensenrechten dat huurders met armoede kampen terwijl er zulke winsten worden geboekt“, aldus directeur Ronald Paping. `Ex PvdA-Wethouder-hoertje en nu ‘Graai en Naai Voorzitter Marnix Norder ‘van Aedes, de vereniging van de Maffia-woningcorporaties, laat weten dat de corporaties nog miljardeninvesteringen te wachten staan: in nieuwe woningen, verduurzaming van het huidige bestand en huurmatiging.“Hij gaat verder met liegen: ,,Wij willen ook best lagere huren en winst is voor ons geen doelstelling op zich(kuch). Dat gezegd hebbende boeken we inderdaad een positief resultaat en zien we tegelijk dat mensen moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen, maar het zijn maar zoals onze VVD-misdaadgroep zegt Labbenkakken en die mogen al blij zijn dat zij niet op straat dood vriezen(video) .”

 

Verlaging niet realistisch laat de Nodres van de ‘PvdA Koppelbaas partij’ weten.
De huurdersvereniging wil dat de huren in de sociale sector gemiddeld 10 procent dalen. Een ingreep die zo’n 1,7 miljard euro zou kosten, maar waardoor de prijzen meer in verhouding komen te staan met wat mensen kunnen betalen.’Zakkenvuller Norder’ (Aedes), oud- corrupte PvdA wethouder Volkshuisvesting voor de Rijken in Den Haag, vindt de wens van 10 procent huurverlaging niet realistisch. ,,Ik zou willen dat daar ruimte voor was, maar we kunnen niet alles doen en dan aan het eind van het jaar ook nog neutraal uitkomen. Dus moeten we keuzes maken.” De DDR-66 Minister ‘Jonkvrouw-Bilderberg – Kajsa Ollongren’ (Binnenlandse Corrupte Zaken) roept de corporaties op het geld( niet) te gebruiken ‘voor betaalbare en energiezuinige woningen voor de mensen die erop aangewezen zijn’. ,,Investeren en het geld niet op de plank laten liggen”, aldus een woordvoerder van de minister. Ollongren heeft de Tweede Kamer eerder al beloofd in april met een officiële reactie op de cijfers te komen.

Noot: het Duistere verleden van Norder.
Voor het archief: PvdA-er Marnix Norder nodigt, als voorzitter van de Stichting Hoogbouw, de Haagse wethouder bouwwethouder uit voor een reis naar Dubai. En dat is Marnix Norder.”DEN HAAG – Volgens de Haagse bouwwethouder Marnix Norder zou zijn reis naar Dubai en Abu Dhabi met de Stichting Hoogbouw wel degelijk wat hebben opgeleverd, dat meldt Omroep West.Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad twijfelt aan het nu van de reis. Ze vinden dat Norder eind november een snoepreis heeft gemaakt op kosten van de belastingbetaler. Maar de wethouder schrijft in een reisverslag aan de raad dat het goed is gelukt om aan de top van bouwend Nederland over te brengen dat ‘Den Haag een prima plek is om te investeren, juist in deze onzekere tijd.’Er zouden verkennende gesprekken zijn gevoerd over nieuwe investeringen. Om wat voor investeringen het gaat is niet duidelijk. De PvdA-wethouder kreeg van de Stichting Hoogbouw een uitnodiging om een aantal bouwprojecten in de Midden-Oosterse landen te bekijken. De wethouder gaf toen bij de gemeenteraad aan dat hij aan de 6-daagse reis nog twee dagen privévakantie wil vastplakken. Wat in deze kwestie ook voor verwarring zorgde, is dat Marnix Norder de voorzitter is van de uitnodigende partij: de Stichting Hoogbouw. De stichting heeft als doel bestuurders in Nederland enthousiast te maken voor wolkenkrabbers.