( van onze ‘Taxfree-Shell-Rutte3’ redactie)

AMSTERDAM-NOIR- King Willem:Onze Taxfree miljoen uitkering weer omhoog en korten op de Wajong uitkering en Zorgpremie omhoog(Video).
Het aantal armste sloebers dat de ‘Maffia-Zorgpremie’ niet kan betalen, is het afgelopen jaar gedaald koppen de corrupte MSM &Staats-NOS  en de VVD Minister ‘Gangster-Bruins’ alsof het geweldig nieuws is. Drie jaar geleden waren er nog grote zorgen omdat ruim 325.000 mensen hun Maffia-premie niet konden opbrengen, maar dat aantal is met 75.000 verminderd in hoofdzaak door een versneld dood gaan van de arme sloebers door gebrek aan zorg en medicijnen en stress en zelfmoord.Dat is het laagste aantal sinds in 2006 het menselijke Ziekenfonds werd afgeschaft onder het mom van de Vrije marktwerking van het onmenselijke Neo Liberalisme van ‘Taxfree-Shell-Rutte‘& Co. Dit blijkt uit cijfers van het Ministerie van Volksgezondheid voor de Rijken, en geen Welzijn en Sport de Laagste Klasse. Het dalende aantal arme sloebers die in dit verband door de ‘Zorg-Maffia’ van de Ratten in pak(Video) wanbetalers worden genoemd is gevolg van een nieuwe aanpak om met de betalingsproblemen om te gaan(kuch). Een nieuwe ‘Wurg-wet’ maakt het sinds vorig jaar makkelijker betalingsregelingen te treffen met mensen die niet tijdig hun ‘Maffia-Zorgpremie’ kunnen betalen. Zij krijgen weliswaar een hogere premie ‘Wurg-boete’ dan mensen die wél op tijd betalen, maar deze speciale ‘Afpers-Maffia-premie’ voor wanbetalers wanhopig arme sloebers is in 2016 wel iets verlaagd. Hierdoor komen zij sneller weer uit de schulden(Kuch). Bij bijstandsgerechtigden in de honger-uitkering van de ‘PvdA Kapo-Klijnsma’ worden bovendien alle schulden kwijtgescholden nadat zij eerst alles hebben afbetaald of hun huis uitgezet zijn of hun sobere inboedels door het ‘Deurwaarders–Tuig’ afgepakt en verkocht voor een drol of vergiftigd zijn door de mensonterende ‘PvdA-Klijnsma- Voedselbanken’.

‘CU-Boss Segers’: Ik bid voor iedereen die zijn Zorgpremie door onze ‘Rutte2&3’ niet kan betalen.

Justitie weigert Haags Deurwaarders Tuig& A’dam-Huisjesmelkers te vervolgen die duizenden arme sloebers voor tonnen oplichtten(Video)

De onmenselijke Afperser Minister Bruno Bruins is zo blij als een psychopaat die net een moord heeft gepleegd met de dalende aantallen en doet net of zijn neus bloed dat er nog steeds 249.000 arme sloebers zijn die hun premie kunnen betalen en leven in een Hel. ,,Het is mooi om te zien dat deze maatregelen nu hun vruchten afwerpen.  Mijn (Maffia)-Zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om dit resultaat te bereiken’’, laat hij weten. ,,Maar we zijn er natuurlijk nog niet. ‘Kan ik mijn premie nog betalen’, is een vraag die voor veel mensen blijft spelen. Daarom blijven we ons inzetten om de zorgkosten onder controle te houden,’’ aldus een liegende Bruins want de Premie gaat omgaat en het eigen risico ook weer. De ras ‘VVD-Boef Bruins’ was sinds september 2008 ‘Graai en Naai directeur’ van  Connexxion en van 1 januari 2012 tot 25 oktober 2017 de bikkelharde Voorzitter van de onmenselijke en corrupte Raad van Bestuur van ‘UWV-Maffia’. En u begrijpt het al: Bruins heeft achter de schermen geritseld dat zijn ‘Gabber in crime’ de ‘VVD-Griezel Teeven’ voor de ‘Zombie Tv-Show’ als parttime buschauffeur met Wachtgeld( 120.000,- per jaar) werkt met Rutte als zwart mee rijdende enige passagier in de bus(Video).De ‘Maffia-Zorgverzekeraars’ bestempelen mensen als wanbetaler en ‘Godfather Rutte’ (en zijn billenmaatje Jort Kelder(Video)) van de ‘VVD-Misdaadgroep’ gooit daar boven op ook nog het vernederde scheldwoord Labbekakken als zij langer dan zes maanden hun Afpers-zorgpremie niet kunnen betalen. Tot 2014 steeg dat aantal behoorlijk, ook mede door de economische ‘Jan met de Pet crisis’ met maar liefst 22 procent vanaf 2010. Door het nieuwe beleid rond wanbetalers armste sloebers liep het aantal terug van 325.810 in 2014 naar een kleine 249.000 momenteel. Het schandalige en mensonterende aantal is daarmee historisch laag.De meeste wanbetalers arme sloebers zeggen de ‘Wurg-premie’ simpelweg niet te kúnnen betalen en dat is ook zo. Twee derde van hen heeft een bruto honger inkomen van 20.000 euro of minder per jaar. De gemeente met het grootste aantal wanbetalers is ‘Onleefbaar-Rotterdam van de ‘PvdA-Salafist-Burgemeester Aboutaleb'(Video). (Salafisme ook wel gespeld als salafiyyah of selefie of Wahabisme van de ‘Royal- Saoedi Arabische – Massamoordenaars’ is een fundamentalistische stroming binnen de soennitische islam). Daar kan bijna 5 procent van de premieplichtige inwoners de premie langere tijd niet betalen. Van de provincies met de meeste wanbetalers uitgeperste arme sloebers door ‘Taxfree-Shell-Rutte’& ‘Christelijk’& CO  voert Lelystad het lijstje aan, daarna komen Zuid-Holland en Groningen.