(door L.P. Reawaruw)

AMSTERDAM-NOIR- Bijlage met persbericht waarin de claim van (als honden behandelde) KNIL Ambonezen wachtgelden(achterstallige militaire pensioenen) staat vermeld! De Nederlandse overheid(= ‘Taxfree-Shell-Rutte’&’Christelijk’&CO (Video) ) gaat in het jaar 2018 voor de rechter gesleept worden!

Dewan Maluku “Jajasan Kaju Putih” – Dennenlaan 3 2404 BX Alpen a/d Rijn

Gespreksonderwerpen:

  • Evaluatie – Bezoek Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
  • Aanvraag veteranenstatus / medailles 1940-1945 1945-1951(nabestaanden) mogelijke datums van uitreikingen
  • Backpay regeling
  • Wachtgeld of te wel achterstallige militair pensioen
  • Oorlogsgraven
  • KNIL Ambonezen behoud van rechten (kerken/woonwijken)
  • Mogelijke toetreding binnen Indisch Platform 2.0
  • Stichtingsvorm Maluku4Maluku
  • Agenda 2018
  • Culturele Hoofdstad van Europa 2018

In de claim die wij aan het voorbereiden zijn ten aanzien van de KNIL wachtgelden? Moet men spreken over een claim van 1 miljard euro(zonder rente)! Dit zal morgenavond naar voren komen. Is nog niet in de pers beland.

www.reawaruw7.com

Leo Reawaruw –

Namens Maluku4Maluku