(door de Stem van de Straat partij)

AMSTERDAM-NOIR- Corrupte ‘SNS-Staatsbank’ van Minister Hoekstra& loopjongen ‘Bankier-gangsters Oostendorp’ kwalificeert Stem v.d. Straat partij als ‘Terroristische Organisatie’& ‘Witwas-misdaadgroep’.Is er een ‘Elite-Complot’ om de Stem van de Straat partij het zwijgen op te leggen? Oordeelt u zelf: ‘SNS -Staats-MisdaadBank‘van de gewetenloze en corrupte CDA Minister Hoekstra na jaren geteisterd te zijn door Megafraudes en Witwas schandalen gaat verder als de ‘Nep en Fop-Volksbank’ en weigert de Stem van de Straat partij als cliënt en schendt daarmee de politieke grondrechten en Vrijheidsrechten van de Stem van de Straat Partij. Waarom? En voor Wie? De Partij bestaat pas een paar maanden en moet nog gaan meedoen aan de eerste Verkiezing, maar wordt nu al gediscrimineerd en gecriminaliseerd en aangetast in zijn goede naam(Laster en smaad) door de Heersende Klasse middels hun Staatsbank de SNS. Kennelijk doet de Elite het zwaar in de corrupte broek voor de Stem van de Straat partij. Zo werd de Stem van de Straat Amsterdam-Noir ook al gediscrimineerd  door het verrotte en corrupte Vehikel van Rutte &Co het Stimuleringsfonds voor (Gevestigde ) Orde Journalistiek(Video).( Zaak dient 1 februari 2018 voor de Rechter). De Stem van de Straat partij bestaat uit twee bestuurders,te weten ing  S.K.A. Brown en Adrie. De kwalificatie van SNS moet de facto toezien op Brown en Adrie. De heer Adrie heeft recentelijk nog de hoogste goedkeuring gekregen wat betreft de veiligheidbranche van de politie dus aan hem zal het niet gelegen hebben.

Top-Gangsters van ‘SNS Reaal-Misdaadbank’ pleegde fraude en logen. Geen VVD-snelrecht.

 

 De Stem van de Straat is de eerste partij ooit in de Nederlandse (politieke) Geschiedenis die door een Staatsbank wordt gekwalificeerd als ‘Witwas- misdaadgroep’ en ‘Terroristische-organisatie’  (zonder ‘Islam’ Baardmannen nog wel), hetgeen Smaad en Laster is jegens onze partij. Wij gaan indien de SNS volhard aangifte doen tegen de Minister van Financiën, de corrupte Raad van Bestuur te weten de ‘Bankier-Gangsters’ Oostendorp, Van Melick, Baas, Dijst en Langezaal  en de  corrupre ‘Raad van Bankier-Gangster-Commissarissen’ Van Rutte, Insinger, Milz en Wijngaarden van SNS Staats-Misdaadbank doen wegens grove smaad en laster en het schenden van onze politieke  grondrechten en Vrijheidsrechten bij Justitie. (Recht op vereniging)(Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten, zijn rechten van individuele burgers tegenover de staat en indirect (door een belangenoverweging) tussen burgers. Grondrechten zijn onder meer opgenomen in: Hoofdstuk 1 van de Nederlandse Grondwet. Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Deze behoren tot de fundamentele rechten; ze worden in het VN-verdrag (BuPo) samen met de burgerrechten behandeld. Ertoe gerekend worden o.m. het kiesrecht, het recht op deelname aan bestuur en het recht op het vormen van politieke partijen. Ook genoemd derdenwerking: de toepassing van grondrechten op de verhouding tussen burgers (privaatrechtelijke betrekkingen) en bedrijven. Zo is het recht op vrijwaring van discriminatie niet alleen van toepassing op daden van de overheid tussen burgers, maar ook tussen burgers en bedrijven  onderling)
Daarnaast gaan we een klacht indienen tegen Minister Hoekstra, Minister Ollongren en hun Misdaadbank de SNS bij het schoothondje van ‘Taxfree-Shell- Rutte& Co’ het Bral-College van (geen) de Rechten van de Mens(Video).

SNS en ING verwarren kennelijk de Stem van de Straat partij(Video) met bijv. de VVD-Misdaadgroep en/of één van de andere corrupte Gevestigde Orde partijtjes(Video) . Taxi’s en TEGEN Forum van Democratie:Stem van de Straat zorgt dat Uber A’dam uitgaat!(Video).

De ING- Bank had ons als partij ( de partij is een stichting en goedgekeurd door de Kiesraad) al geweigerd op een wat beschaafder ‘Bral-grond’ dan de SNS, namelijk het beginsel van Privaat rechtelijke keuze vrijheid voor cliënten. Maar de ‘SNS -Staat-Witwas-Misdaadbank‘ maakt het helemaal bont die kwalificeert ons o.a. als een ‘Terroristische-organisatie’ & ‘Witwas-Misdaadgroep’ (bijgevoegd), alsof wij als het gaat om het Witwas gedeelte de ‘VVD-misdaadgroep’ zijn (VVD en CDA en PvdA leden meerdere malen veroordeeld voor fraude en witwassen en oplichting en belasting ontduiking is geen reden om hun bankrekening op te zeggen, zie: “Elite-Gangster Billboard”(Video) ). Gezien het feit dat SNS een Staatsbank is, is de CDA Minister van Financiën Hoekstra de eindverantwoordelijk  in deze en dus aansprakelijk voor  de onrechtmatige en smadelijke en lasterlijke gedragingen van de SNS in deze jegens ons als Bestuurders en als partij. Gezien het feit dat SNS onze politieke grondrechten en Vrijheidsrechten schenden en zich schuldig maken aan Onbehoorlijk Bestuur als B-Orgaan kennelijk op grond van informatie van de AIVD, dat valt weer onder verantwoordelijkheid van de D66 Minister Ollongren.  Derhalve  zullen wij ook Ollongren in rechte betrekken in deze, alsmede de Tweede Kamer informeren in deze in het kader van het Algemeen Belang en de politiek in het bijzonder.

Opmerking: Het voorgaande artikel is in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd  aan SNS en het Ministerie van Financiën, c.q. Minister  Hoekstra.