Per mail    aan wederpartij:

Inzake, AMS 17/4357 BELEI / Stichting Stem v.d. Straat(io) tegen Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in deze vertegenwoordigt door de Landsadvocaat Pels Rijcken& Fortuijn advocaten, Mr Jean Paul Heinrich.

Amsterdam, d.d. 8 november 2017

Edelachtbare, wederpartij’
Wij verzoeken u hierbij eerbiedig de wederpartij te sommeren om de namen te verstrekken van de al dan niet bestaande 8 deskundigen, aangezien wij er ten minste twee willen oproepen als getuigen. De reden dat wij hun willen horen als getuigen is o.a. om vastgesteld te krijgen of de wederpartij naar waarheid heeft verklaard in dit geding dat de 8 deskundige nooit onze aanvragen heeft gelezen en/of beoordeelt, temeer de wederpartij de positie dat de deskundige de aanvragen nooit hebben gelezen en/of zelfs maar gezien pas innam tijdens de hoorzittingen van het bezwaarschrift. En daarvoor schriftelijk en mondeling ( hoor bijv. de audio opnames tussen Brown en Directeur René van Zanten:

en zie correspondentie) anders verklaard in deze, namelijk dat zij het wel hadden gelezen en dat hij de namen niet wilde noemen op grond van mogelijke bedreigingen aan hun adres van ons, hetgeen wij als smaad en laster kwalificeren. M.a.w., er is voldoende bewijs dat de wederpartij opzettelijk gelogen heeft m.b.t. of de deskundigen wel of niet de aanvragen had gelezen en/of beoordeelt. Daarnaast achten wij het van belang met het oog op het AwB en een eerlijke proces gang dat vast gesteld wordt dat de 8 deskundige niet behoren tot de inmiddels algemeen bekende commerciële media pulp van ‘Maffiaboss John de Mol’ en/of bepaalde figuren in het Staatsomroep bestel die wij telkenmale ontmaskeren als corrupt.

In afwachting van uw beslissing, zijn wij ten alle tijde bereidt u nader te informeren,

Met de meeste hoogachting,ing S.K.A. Brown

Opmerking: Eerder gepubliceerd  in deze reeks: Steve Brown veegt de vloer aan met discriminerende Stimuleringsfonds voor de Journalistiek(Video) en( wel niet)- Landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.