( ingezonden door Frans Winkel)

AMSTERDAM-NOIR-‘UWV-Maffia’ maakt ‘Monster Holleeder tot ‘Moeder Theresa’ (video).
Veel burgers die een uitkering moeten aanvragen, hebben geen idee wat hun rechten zijn.
Sociale zekerheidsrecht is voor veel mensen te ingewikkeld om te begrijpen, aangezien het grootste deel van de ‘gewone’ burgers geen rechtenstudie heeft afgerond.

Sociale zekerheid in Nederland is onderverdeeld in 3 categorieën:
A. Werknemersverzekeringen,
Werkloosheidswet (WW)
Ziektewet (ZW)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
B. Volksverzekeringen en
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Wet langdurige zorg (Wlz)
Algemene nabestaandenwet (Anw)
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
C. Sociale voorzieningen
Participatiewet
Wet inkomen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
Toeslagenwet

Heel veel wetsboeken, met natuurlijk honderden regeltjes…
En alsof dat nog niet ingewikkeld genoeg is, krijgt men dan ook nog te maken met een aantal andere zaken, zoals bijvoorbeeld de vakantiegeld berekening … en de term ‘dagloon’, maar ook de begrippen ‘bruto’ en ‘netto’….
al met al, veel te ‘ingewikkeld’ voor iemand die niet voor deze wetten geleerd heeft.Als ‘gewone’ burger ken je die regeltjes natuurlijk al helemaal niet, dat is gelukkig ook niet nodig…
er zijn immers speciale instanties, zoals de SVB en het UWV, die deze ingewikkelde wetgeving uitvoeren.Natuurlijk kan er in een aanvraagprocedure wel eens iets fout gaan, het blijft immers mensenwerk.
Gelukkig hebben die instanties dan ook in een klachtenprocedure.
Mocht je het als burger dan nog niet met de instantie eens zijn, dan kan je natuurlijk altijd nog naar de bestuursrechter.

Op papier is dit een goed geregeld systeem… maar….
De praktijk laat zien dat een aantal dossiers, keer op keer niet goed gaan.
* 2006 Kamerlid Saskia Noorman – van Uyl presenteert haar “zwartboek UWV”…
* Datzelfde jaar komt het televisieprogramma éénVandaag in één van hun uitzendingen
met een item, met de titel: “Aan de bedelstaf door het UWV”…
* Ook de televisieprogramma’s “Kassa” en “Radar” besteden, gezien de vele klachten,
vaak aandacht aan de puinhopen bij uitkeringsinstantie UWV.
* In 2011 komt ook de Nationale Ombudsman, na duizenden klachten,
met een vernietigend rapport over het UWV.
* 2012 komt de regionale krant “De Stentor” naar aanleiding van de honderden klachten die de
redactie in twee weken tijd binnenkrijgen, met een “Zwartboek UWV”.
* Begin 2016 verzoekt de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid,
de Algemene Rekenkamer een onderzoek te gaan doen naar het UWV…
10 jaar… en het is nog steeds een enorme puinhoop bij het UWV, hoe kan dat toch?

Het antwoord op deze vraag ligt in een hoek waar niemand hem verwacht.
Mijn Naam is Frans Winkel, ik ben een voormalig Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
Na zes jaar eigen onderzoek naar wat het UWV steeds weer “een foutje” noemt…
Heb ik ontdekt dat het helemaal geen “foutjes” zijn, met als conclusie:
UWV PLEEGT FRAUDE….!!!

Het UWV blijkt er namelijk zéér bewust een puinhoop van te maken…
UWV blijkt te beweren dat iemands Netto uitkering een bruto uitkering is, simpelweg omdat er toch niemand snapt hoe die rekensommen in het wetboek werkelijk werken…
Advocaten en rechters blijken (onbewust) last te hebben van ‘een vlek van blind vertrouwen’
als het om de rekensommetjes van het UWV gaat.
Advocaten en rechters kennen wel het artikel waarin een rekenformule voor een uitkering staat…
…maar wat de daadwerkelijk betekenis van zo’n wetsartikel is, hebben advocaten en rechters geen idee… die sommetjes worden immers al sinds hun geboorte door een instantie gemaakt….

De verwarring zit hem hier:
ga naar buiten en stel 100 mensen de volgende vraag:
“wat is een uitkering”… iedereen zal beginnen met het opnoemen van allerlei uitkeringen…
(ziektewetuitkering, WW, bijstand, participatieset, WAO/WIA enz. enz.)vraag je diezelfde 100 mensen of ze weten hoe één van deze ‘uitkeringen’ berekent wordt, dan zal niemand dat exact kunnen uitleggen.
Stel je de eerste vraag echter anders:
“wat betekent het woord uitkeren”… dan zal (bijna) iedereen zeggen “uitkeren betekent uitbetalen”

Het UWV maakt in hun FRAUDE misbruik van deze verwarring, en van de verwarring dat mensen helemaal niet weten hoe het werkelijke sommetje moet. Hierdoor kan het UWV beweren dat iemands netto getal een bruto getal is.

UWV heeft het voor elkaar gekregen onder de neus van rechters en advocaten,
het woordje “bruto” neer te zetten achter het netto uitkeringsbedrag….

Het UWV kan op deze manier een groot deel van iemands uitkering verduisteren,
zonder dat rechter of advocaten iets door hebben.

Voorbeeld:stel dat iemand recht heeft op een netto WAO van 1200,=
zwart op wit gaat het UWV dan aan rechters beweren dat die persoon
een bruto WAO van 1200,= heeft!
De Advocaat en rechters weten helemaal niet hoe dat verhaal bruto-netto in het wetsartikel staat, en begrijpen van het sommetje dus niets, men neemt in blind vertrouwen aan dat het sommetje van het UWV klopt…

… UWV is immers een overheidsinstelling, en de overheid liegt niet….
de medewerkers van vlees en bloed die bij het UWV werken liegen echter wel… zwart op wit in meerdere dossiers….

En zó ontstaat het zwartboek UWV.

Frans Winkel

Volg ons en word lid van onze Facebookpagina Meldpunt Misstanden Uitkeringen