( door Remco Jaasma en ondersteund door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR-In het belang van waarheidsvinding, zonder dus partij voor Talpa TV B.V., Talpa Media Holding N.V. en de heer John de Mol, hierna uw
clienten danwel voor de heer Steven Brown, hun wederpartij, te kiezen, help ik uw wederpartij vrijpleiten.
Omdat ook blijkbaar nodig is om u in herinnering te brengen, dat de met het Big Brother-concept miljardair geworden John de Mol dit concept van Bob Geldof stal. Bob heeft nog geprobeerd om tegen John te procederen, maar moest snel wijken voor de intimidaties van of namens uw clienten, aldus Paul Reeskamp, die als advocaat Bob Geldof in de zaak tegen uw clienten bijstond. Reeskamp ging vervolgens, u en ik als advocaten begrijpen dat ongetwijfeld al, mits u zich niet ten behoeve van een koninklijk wanende familie laat corrumperen, voor John de Mol werken. Mocht u niettemin een toelichting nodig hebben hoezo zijn onderneming als witwascentrale voor deze familie fungeert, verwijs ik naar de relevante strafaangiften vanwege rechtspraak corruptie, inmiddels ruim negen jaar gesignaleerd door mij in mijn politieke (oppositie)rol namens de politieke beweging, die als geen ander de Nederlandse bevolking daadwerkelijk dan ook (nog) van buiten de Eerste- en Tweede Kamers der Staten Generaal vertegenwoordigt.

Big Brother creator in court in legal wrangle with Dutch ‘Maffiaboss john de Mol’ over idea for The Voice(Video) .

Braking News:Peter R. de Vries laat zijn levensgevaarlijke ‘Aids-Junkie Ostrowski’ Brown aanvallen(Video).

Elite-Gangster Wolf’ van Damrak vast voor cocaïne.  Wanneer volgt John de Mol en Peter R. de Vries.(Video).

Holleeder spreekt vanuit de ‘Dodencel’ over Peter R. aka “ de Grote Vulkaan met kleine pikkie” van de Wallen”(Video).
In deze gecorrumpeerde rechtspraak speelt uw clienten een niet onbelangrijke rol. Al ruim negen jaar bericht ik dat John de Mol nauwe banden onderhoudt met de drugshandelaars en -smokkelaars, uiteraard bijgestaan door zijn persvoorlichter Peter R .de Vries, die wordt ingehuurd om allen, die John de Mol ontmaskeren, uit te schakelen, door deze artikel 162-plichtsgetrouwe burgers via televisie te demoniseren, detineren en psychiatriseren, letterlijk en figuurlijk uit uit naam van een koninklijk wanende familie, die geen concurrentie in de drugshandel duldt. Zo is Florian van Laar gevangen
genomen vanwege een mega-onderzoek naar cocainehandel. Sinds Frank Masmeijer(Video), tevens verdachte van het transport via Belgie, is opgepakt, kan worden getwijfeld aan uw ontkenning dat John de Mol strafrechtelijk ook maar iets valt te verwijten. Dat het strafblad op naam van deze De Mol brandschoon lijkt, kan ik niet op uw blauwe of bruine ogen aannemen; over zijn zo niet uw medeplichtige rol en de betrokkenheid daarbij van allen in zijn kringen bestaat, en ik druk me nog voorzicht uit, gerede twijfel. Als directeur van de wititwas-centrale en ‘vermogensbeheerder’ Eureffect kreeg Van Laar de afgelopen jaren vanwege zijn exorbitante levensstijl de bijnaam ‘de Nederlandse Wolf van Wall Street’ naar de Amerikaanse filmhit over een gewetenloze beurshandelaar in New Yorkdie zich ook te pletter snoof aan cocaïne en zich aan hoeren en/of schandknapen sexueel vergreep. Sinds kort is Van Laar hoofdverdachte in het lopende drugsonderzoek ’Gadolinium’ van het landelijk parket, een onderdeel van het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat zich richt op zware criminaliteit. Een woordvoerder bevestigt dat Van Laar reeds een half jaar geleden is opgepakt. Bij de inval werd 2,5 miljoen euro in contanten in beslag genomen, een hoop ‘kitty- porno’ en wat cocaïne voor eigen gebruik. De 54-jarige handelaar werkte in het verleden onder andere voor de ‘prestigieuze’ Amerikaanse zakenbank Merrill Lynch. Ook Van Laar’s zakenpartner Thomas Kuis (47) uit Spakenburg zit vast als vermeend kopstuk in de smokkel van Zuid-Amerikaanse cocaïne, verstopt in vruchten en vruchtensappen, via de Antwerpse haven. Indien hun voorarrest wordt opgeheven kunnen zij evenals Frank Masmeijer per direct als presentator bij SBS in dienst treden of als misdaadjournalist via RTZ Crime  aan de slag. Justitie linkt het duo samen met nog vier anderen aan een transport van duizend kilo cocaïne, met een straatwaarde van 30 miljoen euro,dat in december 2015 in Raamsdonksveer werd onderschept. Daarin schuilt de reden, waarom John de Mol gedwongen werd, om bekentenis van zijn medeplichtigheid te ontwijken, zijn Talpa als immers witwas-centrale te verkopen.

Ik kan u verklappen dat het Openbaar Ministerie de verdachten tot dusver het bezit van in totaal vijfduizend kilo coke verwijt. Eerder ontdekten de Belgen al partijenvan drieduizend kilo en duizend kilo die ongecontroleerd Nederland binnenkwamen. De raadsman van Van Laar wil niet reageren. Brian de Pree, de advocaat van Kuis, zegt dat zijn cliënt betrokkenheid ontkent en hoopt op een mooie toekomst bij SBS of RTL.

Over de misdaadjournalistiek door Peter R. de Vries i.o.v. John de Mol bericht de heer Brown, die de betrokkenheid van uw clienten in grote lijnen reeds sinds het einde van de jaren zeventig bekend was. Dit gerucht ging rond, zoals in de Amsterdamse onderwereld wordt genoemd, in de ‘circle of trust’. Het was dus niet voor Brown noch voor vele anderen in de onderwereld nieuw. Al in die tijd, in ieder geval toen, was de Gooise media-matras nauw verweven met de Amsterdamse onderwereld; het bindmiddel was een wit poeder uit Zuid-
Amerika. Het was de periode van het ‘Wilde Witte Westen’, van de opkomst van ‘vrije jongens’ die allemaal of in het onroerend goed handelden of de media-productiebedrijfjes hadden of zaken in drugs deden, al dan niet tegelijk met de eerdergenoemde activiteiten. De‘BV-tjes’ sprongen als paddenstoelen uit de grond en/of waren de volgende dag weer failliet, bijvoorbeeld als er een drugstransportje was mislukt of als deze of gene bestuurder, voor wiens risico (en risico) de onderneming statutair werd gedreven te heftig en te lang met zijn neus in de poeder had gehangen. Wekelijks zo niet dagelijks werden er wilde snuif en sex party’s in het Gooi gehouden. Dit moet ook u niet onbekend zijn, of u moet decennialang onder een (administratieve- of economische graf) steen hebben geleefd. Holleeder spreekt vanuit de ‘Dodencel’ over Peter R. aka “ de Grote Vulkaan met kleine pikkie” van de Wallen”.

Iedereen scheurde rond in een zwarte al dan niet geleaste BMW of Mercedes met hele of halve topcallgirls strak in het stoeipak. En iedereen liep met drugs in de rondte te sjouwen, hetzij voor eigen gebruik, hetzij voor de handel. Het kon niet op. Oom agent wist nog van niets en reed trots rond op zijn dienstfiets met een hele grote politiebel, zodat iedereen hem reeds op een kilometer afstand kon horen aankomen. Een van de grootste Gooise party-leveranciers uit die tijd was autohandelaar Gerard Vittali, die nog een relatie heeft gehad met Mathilde Willink werd later als een van de weinigen gearresteerd voor handel in het ‘Gooise’ witte poeder en was ook verdachte van de moord op Mathilde. Dat is allemaal nog na te lezen in oude kranten.
Toen konden we nog geen ‘productiebedrijfje’ binnen lopen of de spiegel met coke lag al klaar op het bureau, niet zelden naast (of boven) een stoeipoes- secretaresse die meestal niet eens haar eigen naam kon spellen, maar op haar terrein een ‘echte kanjer’ was en daarom vaak een bliksem-carrières maakte in het mediagebeuren. Van dan ook ‘coke-hoer’ naar ‘getalenteerd’ en gevierd TV-presentatrice in no time!. Het geld groeide bij wijzen van spreken in die tijd net zo snel uit de grond als de coca-planten op de zonovergoten plantages in Colombia. Ook de Bruinsma-clan met ‘acteur’ Geurt Roos in de hoofdrol was van de partij en die bracht als eerste ‘enige lijn’ in het hele gebeuren hetgeen ondermeer leidde tot een soort van verplichte ‘party-tax’ voor de horeca hot-spots in het Gooi. Een belasting, die deze gelegenheden verplicht waren te voldoen. Het mocht aanvankelijk de Gooise ‘witte pret’ niet drukken, als er anders een meer of minder werd vermoord. Dit is natuurlijk een periode, die vele oudgedienden nu op directie- of bestuursposten, graag uit de media houden. In tegenstelling tot wat gangbaar is binnen de organisatie van Talpa, uw clienten, heeft Brown uw clienten in de gelegenheid gesteld tot wederhoor. Uiteraard tevergeefs.

Peter R. de Vries heeft een bemiddelende rol bij de financiering van uw clienten gespeeld: zowel zijn tvsuccessen als die van John de Mol zijn mogelijk geworden door het criminele geld, dat uit het imperium van Klaas Bruinsma afkomstig is. Voor de Belgische journalist, die evenals Paul Reeskamp is bezweken onder de intimidatie van De Mol om zijn publicaties hierover te verwijderen, hoop ik, dat hij kan hardmaken Klaas Bruinsma en Bernhard zur Lippe Biesterveld voor wat betreft de wapenhandel partners in crime waren. Anders heb ik nog wel kopieën van die bewijzen, waaruit namelijk blijkt, dat het imperium van De Mol met drugsgeld is gefinancierd en u dus ten onrechte de heer Steven Brown smaad en laster van de ergste vorm verwijt. Pornohandelaar Charles Geerts was de financier, in ruil voor de wederdienst, dat John de Mol geld zou investeren in de politieke ambities van Peter R. de Vries, toen deze in de politie infiltrerende mol een niet geslaagde poging ondernam om een Tweede Kamerzetel te veroveren. De Belgische journalist, die uw clienten ontmaskert, lijkt zich te hebben geinformeerd door de Nederlandse tegenstanders van John de Mol.

Deze kunnen namelijk getuigen dat hoewel John de Mol, die als media-tycoon te vergelijken is met de Italiaanse Berlusconi, miljardair is geworden, omdat hij i.s.m. Joop van den Ende ‘Big Brother’ internationaal wist te verhandelen, hij dit te danken heeft aan Charles, die zijn investering in Peter R. de Vries kwijt raakte,
omdat de Nederlanders deze journalist niet als hun volksvertegenwoordiger in het parlement zagen. Maar op de vraag, hoe John de Mol als invloedrijke televisie-magnaat aan zijn startkapitaal kwam, kan ik, opdat u beseft niet alle feiten te kennen of wil kennen en het aansprakelijk stellen van de tegenstanders van John de Mol te zijner gunste geen hout snijdt, u meteen antwoord geven: in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft John de Mol als een soort loopjongen voor Charles Geerts hand- en spandiensten hebben verricht. In ruil voor ook de hulp van Charles, die John de Mol en Willem Ruis als zijn toenmalige kompaan financieel bijstond, zodat beiden hun faillissement konden voorkomen. Charles was indertijd eigenaar van een verhuurbedrijf van televisies aan particulieren en dankzij een door deze onderneming witgewassen drugshandel financieel in staat om beiden één miljoen gulden uit te lenen. Het is dit criminele geld, dat John de Mol uiteindelijk miljardair heeft kunnen maken. De Mol heeft zich in die tijd laten adviseren door Peter R. de Vries. De contacten met de onderwereld zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw gelegd door dezelfde Peter R. de Vries, die op zijn beurt in 2005 door John de Mol werd gefinancierd. Opdat gecamoufleerd blijft dat hooggeplaatsten hun betrokkenheid uit naam van een koninklijk wanende familie en die van deze familie zelf anders hebben te bekennnen, beschouwt het Nederlandse Openbaar Ministerie Willem Holleeder, die Heineken en Doderer heeft ontvoerd, als de zondebok.

Steven Brown weer vals beschuldigd door ‘Hoerenjong Bruine Rat Bas'(Video) van Hout van ontvoering Johnny de Mol.

Hij wordt tevens verantwoordelijk gehouden voor tenminste 25 liquidaties, door de Nederlandse rechtspraak (als instituut in de vorm van rechtbank, gerechtshof, advocatenorde, openbaar ministerie en de raad voor de rechtspraak) die dus aan deze familie medeplichtig is en alleen al door de behandeling van deze
aanklachten tegen Holleeder de onpartijdigheid der rechtspraak in Nederland schade heeft laten lijden.De volgens u door deze feiten onbewezen betrokkenheid van uw clienten bevestigt misdaadjournalist Bas van Hout, die in het programa Barend &Van Dorp als het ware persvoorlichter van John de Mol speelde: hij beschuldigde namelijk Steve Brown, die de dreigende ontvoering van John de Mol jr. zou hebben beraamd. Johnny zou slachtoffer zijn geworden, als de ontvoering niet zou zijn ‘verijdeld’ omdat de Amsterdamse politie de familie De Mol zogenaamd tipte. Zogenaamd, nadat Peter R. de Vries de Amsterdamse politie heeft getipt over de op handen zijnde ontvoering, die de beide partners in crime speelden. Van betrokkenheid van Brown, zoals Bas van Hout aan tafel van Frits Barend en Henk van Dorp heeft beweerd, is geen bewijs bekend, laat staan officieel iets bekend. Sinds deze bizarre uitzending probeert Steven Brown als misdaadverslaggever de feiten te laten spreken. Feiten, die De Mol, hoe ongemakkelijk voor deze mediatycoon ook, zelf verantwoordelijk laten zijn voor de geleden schade, die Bas van Van Hout (aka “Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout”.rd.) berokkent. Het zou John de Mol sieren als u, mijn confrère, hem tot het nemen van deze op uw clienten verhaalde verantwoordelijkheid openlijk, dus op zijn eigen tvzender, aan te sporen. Het zou u sieren, als u aan mijn verzoek daartoe, zonodig sommatie, via deze email omgaand en nog buitengerechtelijk gevolg geeft. Steven Brown weer vals beschuldigd van ontvoering Johnny de Mol.

U kunt mij bereiken over de postweg via Adriaan Goedkooplaan 10, 2517
JX (postbus 20001, 2500 EA) Den Haag. het adres van de parlementaire
enquetecommissie Burgerlijke Bescherming, op initiatief van politieke
vereniging lijst Europese Partij Nederland, daardoor telefonisch
rechtsreeks onder 065 781 58 69.
Met collegiale groeten,Remco Jaasma llm