(van onze ‘VVD -Pedo-Klasse Justitie‘ redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Haatsjeik gedoogd (video) door corrupte ‘VVD-Burgemeester-Lady Loves Islam-Krikke’.Waarom? Maar Vernederlandste kinderen worden het land uitgegooid als oud vuil voor de verbranding’s oven.
Sinds de ‘Shell-Duivels Rutte’ aan de macht is in NL is het wat het recht betreft de omgekeerde wereld. Haatsjeik mag blijven en krijgt zelfs nog subsidie voor zijn ‘Haat-Moskee’. En een Barmhartige Samaritaan met een honger uitkeringkje wordt zwaar vervolgd door de Gestapo van de ‘PvdA-Kapo Klijnsma’(Video).45.000 (+duizenden niet geregistreerde) verse frivole al dan niet Kontenknijpende ‘Islam’ –‘Jonge mannen- Vluchtelingen’(nee, de bejaarde Trump&Lubbers en de ‘NeoNazi- Jan Roos'(Video) zatten daar niet bij als Konteknijpers) marcheerde afgelopen jaar NL in met Marsorders van de EU ‘Führerin Merkel’ met haar rechterhand de extreem corrupte dronkenlap Juncker die met belastinggeld loopt te smijten(Video) alsof hij Taxfree’ Graai-King Willem is ( King Willem vangt een uitkering 110 miljoen euro Taxfree per jaar).Die 45.000 voor het merendeel jonge mannen en wat kindbruidjes kregen direct een verblijfsvergunning en binnen 3 maanden een huis en 10.000 euro inrichtingskosten en daar bovenop hagelwitte (Kronen) tanden en konden straffeloos gaan dansen aanranden in de “Discotheek Club Vie Aboutaleb” van Onleefbaar Rotterdam( Video).  Maar een arme moeder met 2 Vernederlandste kinderen die hier al perfect ingeburgerd zijn worden door de ‘Monster rechter’ NL uitgegooid naar een land waar men nog niet dood gevonden wil worden. Daarnaast zijn de kinderen in dat Land markant nog nooit geweest en spreken amper of niet de taal.Het zijn welbeschouwd Nederlandse kinderen geworden met de pech dat zij arm zijn, anders hadden zij zonder enig probleem kunnen blijven.

Golf van zelfmoordpogingen onder Armeense vluchtelingen die uitgezet worden. 
De ‘CU Bijbeltbelt Boss Segers’ laat weten zodra hij uit gebeden is voor zijne Heiligheid Zorreguieta (mocht NL stiekem binnen(Video) wanneer hij wilde) en zijn Christelijke Duivelse partijleden de ‘Kippen-Maffia’ hij een minuutje gaat bidden voor deze kinderen als zijn toekomstige ‘Crime-Boss’ ‘Shell-Duivel-Rutte’ het goed vind.De kinderen Lily (11) en Howick (12) en hun moeder uit Amersfoort mogen worden gedeporteerd naar het verrotte Armenië (kosten zo rond de 15000 euro). Dat heeft de Bestuur Monster-rechter in Utrecht besloten. Hij verwierp de kritiek van de advocaat en Amnesty International  dat zijn vonnis veel gelijkenis heeft met dat van de ‘Nazi -Rechters'( (Volksgerichtshof).

Het arme gezin had terecht om een verbod gevraagd, omdat moeder en kinderen gescheiden zouden worden uitgezet wat op zich al in strijd is met de Mensenrechten. En omdat er meer onderzoek nodig zou zijn naar de documenten die het extreem corrupte en armoedige Armenië heeft verstrekt ten behoeve van de deporatie. Daar zouden onjuiste gegevens op staan en dat is waar. Maar de ‘Monster-rechter’ van het Volksgerichtshof heeft alle bezwaren afgewezen. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk net zoals tijdens de vonnissen van de ‘Nazi Monster-Rechters’.

De moeder zit momenteel gevangen in een deporatie-centrum Nacht und Nebel in Zeist, de kinderen zijn ondergedoken op een logeeradres net als Joodse kinderen dat deden tijdens de Tweede Oorlog voor o.a. de Nederlandse (NSB-politie) en de ‘Monster-Nazi Rechters’ dat de moeder niet wil prijsgeven. De vrouw wordt hoogstwaarschijnlijk maandag al gedepotreerd zonder haar kinderen, tenzij staatssecretaris VVD- Gangster “Two face Klaas Dijkhoff” (COA-misdaadgroep&Asiel- Industrie) de hand over het corrupte ‘VVD- hart’ van steen strijkt en gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid.

Klasgenootjes van Lily en Howick hebben vrijdag op het Misdaancentrum “Het Binnenhof” zinloos actie gevoerd tegen de dreigende deportatie. Ze overhandigden een brandbrief aan de onmenselijke ‘Shell-Motorblok-formatieonderhandelaars’ die allen snel als Glade Alen door glibberde naar de camera’s van hun Staats-NOS om daar te brallen hoe goed de duistere onderhandelingen gaan met Rutte en de Top ‘VVD-Shell-Gangster Zalm’. Kan hun wat schelen dat wellicht twee kinderen en hun Moeder de dood worden ingestuurd.

Ook Defence for Children verzet zich terecht hevig tegen uitzetting. Volgens een woordvoerster zijn de kinderen in Rusland geboren en nog nooit in Armenië geweest en wonen ze al negen jaar in Nederland. De moeder is een etnische Armeense uit Azerbeidzjan. De kinderen zijn afgewezen voor de kinderpardonregeling( die procedure heeft 25.000 euro gekost).

Mededeling van grote Importantie voor het Volk:
Wordt lid van de Stem van Straat en/of Stem op de Stem van de Straat (Video)en help een einde te maken aa nee Macht van ‘VVD-Duivelse- Rutte’ en  aan de discriminatie door de Corrupte Elite van de onderbetaalde van onderwijzers, Brandweermannen, verpleegsters , bejaarden,verzorgers en Politiemensen.