(door de Staat-NOS en bewerkt door onze waarheidscommissie )

AMSTERDAM-NOIR-‘Adellijke-UvA-Doofpot-Baron Michiel Baud’:”Ik en mijn Koninklijke familie& Zorreguieta zijn altijd onschuldig”!
 ‘Zorreguieta-Kul-onderzoeker Baud’:”hij begreep pas later hoe serieus het was”, is een reinste leugen de wetenschap onwaardig in opdracht van de arbeiders verraders Premier Wim Kok. In ons onderzoek uitgevoerd door de Universiteit “De PIJP’ die gespecialiseerd is in ‘ Royal-VOC &Elite-Misdaden’ is Zorreguieta schuldig aan o.a. levend mensen uit het vliegtuig gooien(Video) en niet Julian Poch,die al jaren voor Maxima in de Argentijnse cel zucht. Alle wetenschappelijke medewerkers van de Universiteit” De PIJP” worden geboycot(Video) door de Overheid van Rutte&Co.

Reagan Backed Dictator Jorge Videla, Zorreguieta  and Argentina’s Dirty War is ‘Baron Baud’ ook even ontgaan(Kuch)’

In het Argentijnen ‘MSM-Elite-Fake News’ was hij vooral de vader van de Dutch ‘Taxfree-koningin Maxima’, die de Bolle, domoor King Willem voor zijn ‘Shell-VOC-Bloed-miljarden’ is getrouwd. Maar in kritisch Nederland werd Zorreguieta in 1999 bekend als de Argentijnse corrupte oud ‘Elite-politicus’ met een extreem fout Oorlog ‘s misdaden verleden. De ‘Rent a  UvA-Hoogleraar Latijns-Amerikaanse studies Michiel Baud’ deed indertijd in opdracht van ‘Shell-Beatrix’ en haar loopjongen Kok een vet betaald (Doofpot)-onderzoek naar de rol van Máxima’s vader tijdens het Moordende regime van dictator Videla. Hoe kijkt deze corrupte ‘Nep en Fop wetenschapper’ daar nu op terug?

‘UvA-Baud’ zingt weer eens het Koningslied bij NOS radio 1.
In de ‘Staats- Oranje- Boven- NOS radio 1 Journaal’ bralt Baud over zijn ‘Kul-ontmoeting’ op kosten van de belastingbetaler met Psychopaat Zorreguieta in 2000 in een hotel in New York. Nee, niet het Hotel waar Prins Claus in het geniep Pedo ontmoetingen had met te jonge jongens “Het beeld dat ik van hem had, een intelligente man met goede sociale vaardigheden, klopte. Hij brak meteen het ijs en schonk thee in. Hij was heel charmant en begon meteen een praatje te maken.” Erg wetenschappelijke opmerkingen van Boud die zo in het ‘Royal-RTL-Riool- Boulevard’ kunnen als onzinnig ‘Oranje-Boven-Tokkie-gebral’ van de ‘Royal-Os Marc van der Linden’ en/of de ‘Royal-Huismarokkaan Ali B.’ .Om te bepalen of de vader van Máxima bij het koninklijk huwelijk aanwezig zou mogen zijn, had premier Kok, die later berucht werd om zijn laffe en duistere rol bij Srebrenica ,Baud in het diepste geheim gevraagd om vet betaald onderzoek te doen naar de algemeen bekende misdadige rol van Zorreguieta tijdens het Massamoordende militaire regime van Jorge Videla. Kok wilde (niet) precies weten wat de rol van Zorreguieta net zo als bij ‘Nazi-Prins Bernhard’ was geweest tijdens die ‘vuile oorlog’.

Het ‘Royal-Adelijke-Doofpot-rapport-Baud’. Zorreguieta plezierig en sociaal mens (was Adolf Eichmann ook).
Zorreguieta kwam eind augustus 1999 in opspraak door een artikel in de Volkskrant. Hij was van maart 1976 tot maart 1981 eerst onderstaatssecretaris en later staatssecretaris van Landbouw en Veeteelt in het onwettige regiem van Jorge Videla geweest en had zijn zakken astronomisch gevuld met ‘Bloed-poen’.Een regime dat 30 duizend mensen (exacte aantal is nooit achterhaalt)  had laten verdwijnen, tegenstanders had laten martelen en honderden baby’s had weggehaald bij hun ouders en ze had laten adopteren door militaire families. De vraag die Baud(niet) moest beantwoorden was of Zorreguieta daar als staatssecretaris weet van had. De onderzoeker stelde vast dat het ondenkbaar is dat Zorreguieta niets wist van de onderdrukking en de mensenrechtensituatie in zijn land, want dat was iedere dag op het journaal te zien en in lezen in de kranten te lezen .De Pers werd immers  ook gecontroleerd en aangestuurd door het regiem en die pakte dagelijks breed uit met het neerslaan van het ‘communistische” verzet met steun van de CIA .Tegelijkertijd stelde de schaamteloze onderzoeker dat het praktisch uit te sluiten is dat Zorreguieta persoonlijk betrokken was bij de repressie of mensenrechtenschendingen, maar zwijgt over de Julian Poch affaire. Waar hij het voorgaande op baseert is een raadsel en nergens wetenschappelijk op gebaseerd.Na het plezierige begin nam het gesprek al snel een andere wending. Baud begon over het voorlopige onderzoeksrapport, dat hij speciaal voor zijn aantrouwde verre familielid Zorreguieta in het Spaans had laten vertalen op kosten van de belasting betaler uiteraard. “Ik had niet het gevoel dat hij het rapport helemaal had gelezen. Het was vlak voor die bijeenkomst naar hem toe gestuurd. Ik had de indruk dat hij niet helemaal begreep, of niet wilde begrijpen, hoe serieus het in Nederland werd genomen en wat de inzet was van dat gesprek.” Wat een Kul uit de mond van een Hoogleraar van de UvA alsof hij zo oerdom is dat hij niet wist dat ongeacht zijn ‘Doofpot-onderzoek’ achter de schermen al lang was beklonken hoe de mediaschade voor het zijn Koningshuis, die weer eens een Oorlog ‘s misdadiger trouwt te beperken.

Fout’ onderzoek met als uitgangspunt: Wir haben es nicht gewußt.
De ‘Nep en Fop- conclusie’ van Bauds onderzoek was dat Zorreguieta ‘fout’ was geweest – hij had zelf waarschijnlijk geen vuile handen(kuch, kuch), maar moet vrijwel zeker iets hebben geweten van de misdaden van het regime net als de Duisters die naast de ‘Nazi-concentratie-kampen’ woonde. Echt waar? “Ik heb dat ‘fout’ wel tussen aanhalingstekens gezet, want dat moest in doen van mijn opdrachtgever Kok. Het is een term die wij in Nederland gebruiken naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog. Het was niet direct duidelijk of je die term kon toepassen op de Argentijnse realiteit. Maar ik heb wel gebrald: als we in Nederland proberen een oordeel te vellen over zijn verleden dan is die term de enige die wij kunnen gebruiken.” Wat een mieren geneuk, met het doel scheppen van verwarring voor de gemiddelde burger.De beslissing om hem niet aanwezig te laten zijn bij officiële staatsaangelegenheden heb ik niet genomen, omdat ik naar ik meen toen niet de Premier was.

Meer onzinnig mieren geneuk beloont met een levenslange baan Garantie aan de UvA.
Het woord ‘fout’ was in het Spaans vertaald als ‘malo’ (slecht) in het rapport dat Zorreguieta had gekregen. “Het kan dat hij daardoor niet meteen begreep hoe zwaar dat in de Nederlandse context woog. In mijn ogen heeft hij pas later begrepen hoe serieus het was.”Baud staat nog steeds achter zijn : Wir haben es nicht gewußt-rapport. “Het is nu meer dan vijftien jaar geleden en in het ‘Mieren-neuk- rapport’ staat nog steeds in mijn ( gestoorde) beleving. Er zijn geen gaten in geschoten, er is niet heel veel kritiek op geweest(kuch). Dat laatste is logisch want wie kritiek heeft op het ‘Taxfree- Shell-VOC-Koningshuis’ kan zijn maatschappelijke carrière bij de Overheid en (Shell)-Multinationals wel vergeten. Nou, daar  heeft Baud zijn hele corrupte Adelijke leven geen centje last van gehad.Het is een rapport op bestelling waarvoor ik bijzonder goed ben betaald door Kok (Kok werd later ook ontmaskert als ‘Heroïne -Junkie- neuker’) waarin ik met zoveel mogelijk ‘Kul-argumenten’ heb aangegeven hoe je zijn positie zou kunnen beoordelen, en ik kom dan tot dat oordeel zonder een woord te hebben gewisseld met de “Dwaze Moeder’ .”Baud was niet in zijn eentje naar New York afgereisd zonder Callgril en/of een schandkaap. Ook de corrupte PvdA Minister van Staat Max van der Stoel was meegekomen om Baud aan zijn opdracht van Kok te houden. Het gesprek zou uit twee delen bestaan: Baud zou het rapport uitleggen en toelichten in samenwerking met de Staat-NOS. Van der Stoel zou later de harde onderhandelingen orders met/van ‘Shell- Beatrix’ voor zijn rekening nemen.Baud: “De beslissing om hem niet aanwezig te laten zijn bij officiële staatsaangelegenheden, waarvan dat huwelijk natuurlijk het eerste was, heb ik niet genomen, want ik adoreer Maxima, maar bovenal mijn eigen wetenschappelijke Zakkenvullers carrière. Daar heb ik me ook nooit persé verantwoordelijk voor gevoeld. Ik heb de persoonlijke tragedie die dat heeft betekend natuurlijk wel gezien en gevoeld, Snik, Snik,huilie,huilie. Maar dat was een gevolg van de onderhandelingen (=orders van Shell-Beatrix )tussen Van der Stoel en Zorreguieta en de onderhandelingen die daarna nog kwamen.”

Máxima zelf is geen Ivanka Trump(video)(kuch).

 

Na het huwelijk in 2002 verdween de discussie over Máxima’s vader naar de achtergrond, bij de ‘dr.- Goebbels NPO’. Dat was voor een groot deel te danken aan Máxima zelf, bralt Baud. “Als zij zelf fouten had gemaakt, een vervelend mens was geweest of politiek omstreden uitspraken had gedaan, dan had het verleden van haar vader veel meer aan haar gekleefd. Omdat zij zich zo prachtig heeft gekneed  gekleed naar de Nederlandse samenleving is dat niet gebeurd.” Het is niet duidelijk hoeveel poen die smeerpoets Baud voor deze ‘Oranje- Boven -Propaganda’ heeft gevangen of dat hij anderszins  beloond is en/of wordt met promotie. In ieder geval heeft het hem geen wind gifeieren gelegd, want sindsdien loopt hij te graaien als Directeur bij een vaag onderzoek bureautje CEDALA van de ‘Royal-PvdA-UvA’:

Opmerking: Wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan de UvA en de heer Baud( Email: secretariat@cedla.nl).