(van onze ‘VVD-Klasse-Justitie’ i.s.m. onze ‘D66-Rechtbank’ redactie)

AMSTERDAM-NOIR-‘Huisjesmelker-ambassadeur Prins Bernhard Jr.’ verlaagd weer’ Royal-rent’ Kippenhok.
En weer ontspringt een criminele politicus de ‘Gerechtelijke-dans'(Video) in “Banana-Fraude-NL” van ‘Shell-Rute&Co'(Video).Het Leeuwarder raadslid & Huisjesmelker Wyb Feddema is vanmiddag ten onrechte vrijgesproken van dood door schuld. De Huisjesmelker werd vervolgd, omdat een 24-jarige student in oktober 2013 om het leven kwam bij een brand in de binnenstad van Leeuwarden. De student, Idsart Otte, huurde een woning voor een klein vermogen in een pand Krot van Feddema. Toen naastgelegen panden afbrandden, kwam de woning van de student vol rook te staan en stikte hij een afschuwelijke langzame dood.

Ook in Engeland komen ‘Mega-Huisjesmelkers ‘er mee weg: Demonstraties na ‘Barbecue-de armen-Brand’-Grenfell Tower’ tegen ‘Monster May’( Video).
Volgens de ‘D66-rechtbank’ voldeed Feddema’s pand weliswaar niet aan de verplichtingen ‘met betrekking tot de weerstand tegen rookdoorgang’ volgens het Bouwbesluit 2012, maar is dat niet voldoende om hem schuldig te bevinden, want dan kunnen wij wel alle Huisjesmelkers veroordelen en daar zit Prins Bernhard Jr. en veel prominente VVD-er en D66-ers bij. ,,Daarvoor zijn naar het oordeel van de corrupte D66-rechtbank bijkomende omstandigheden vereist ,zoals dat men geen politicus of ‘Royal-Huisjesmelker’ is.’’

Gemeenteraadslid weet niets van Gemeentelijkebouw besluiten (kuch), maar alles van Huisjesmelker alsof hij Prins Bernard Jr. is.
Zo wist Feddema volgens de rechters niet dat het pand niet voldeed aan de eisen van het bouwbesluit en  hij als Gemeenteraadslid dat zonder meer had moeten weten ging de Rechtbank even aan voorbij. Maar als ‘Jan met de Pet’ moet voorkomen dan wordt altijd van hem verwacht dat hij de wet kent. ,,Ook is volgens de Rechtbank geen sprake van de situatie dat de verdachte ‘Gemeenteraadslid &Huisjesmelker’ redelijkerwijs moest vermoeden dat het pand niet voldeed aan deze eisen en hij zich er daarom van had moeten vergewissen dat het pand daar wel aan voldeed.’’ M.a.w. Acadabra hocus Pocus Pas we kunnen als Rechtbank in een cirkelredenering iemand net zo makkelijk veroordelen als vrijspreken.

Geboortehuis Mata Hari omgetoverd in Levensgevaarlijke ‘Huisjesmelkers-Krot’.
Het raadslid had sinds de jaren tachtig een louche kapperszaak in het pand, het geboortehuis van vermeend spionne Mata Hari. In 1997 kocht hij het pand. Grote verbouwingen voerde hij niet uit als Huisjesmelker. De gebreken op het gebied van  weerstand tegen rookdoorgang waren dus al van voor de koop en dat noemt men verborgen gebreken in het privaat recht . “Wie een bestaand huis koopt, koopt de woning in de staat waarin die zich op dat moment bevindt. Dat wil zeggen: inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Het is daarom van belang om de bouwkundige staat van de woning goed te kennen: de koper heeft een onderzoeksplicht.”,,Niet is gebleken dat deze gebreken hadden kunnen waargenomen zonder het openen of verwijderen van plafonds en wanden of zonder gebruik te maken van speciale apparatuur“, bralt de Rechtbank. En dat is op zich geen excuus en ontslaat de verdachte niet van aansprakelijkheid volgens de wet, maar wel volgens deze corrupte ‘D66-Huisjesmelker-Rechtbank’ nu opeens wel.

De ‘D66-rechtbank’ verzint nog wat meer drogreden om de verdachte vrij te spreken dan zijn advocaten:
Bovendien bestaat er voor panden als die van Feddema geen wettelijke periodieke keuringsplicht of keurmerk op het gebied van brandveiligheid. ,,Waardoor verdachte langs die weg dus ook geen aanwijzingen heeft gekregen dat het pand niet voldeed aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.’’

Emotioneel van de VVD-Klasse Justitie.
Huisjesmelker Feddema reageerde emotioneel na het horen van de uitspraak en juichte keihard van vrolijkheid. Met tranen in de ogen werd hij omhelsd door louche vrienden en familie die meermaals termen als ‘gerechtigheid voor Huisjesmelkers’ en samen met de Rechters ‘Oranje en Prins Bernhard Jr boven’ zongen. De ouders van de omgekomen student waren niet bij de uitspraak aanwezig, want die zagen de bui al aankomen in “Banana-Fraude-NL” van ‘Shell-Rutte&Co.’.