(door de Staats NOS en bewerkt door onze waarheid-commissie)

AMSTERDAM-NOIR- Waanzin Kabinet kent geen grenzen :Asielzoekers krijgen voorrang op huis en 10.000 euro voor inrichting(Video).

Vandaag was de Staats-NOS weer eens ingehuurd om het waanzinnige Vluchtelingen beleid van de discriminerende Staat( lees Heersende Klasse) en de Gemeente (lees: loopjongen van de de Staat)Wit te wassen met de Crimele Burgemeesters van het type ‘Mocro- “Uncle TOM” Marcouch'(Video).

Zieke IJdeltuit PvdA-Plasterk: “De Gemeentes die de’ Oliedollar-Vluchtelingen’ niet binnen 3 maanden aan een huis en 10.000,- euro inrichtingskosten helpen krijgen van mij een boete van een miljoen euro.”

Staat en Gemeente discrimineren Nederlanders van alle rassen en Geloven uit de Laagste en Midden-Klasse(Video).

Gemeenten komen steeds sneller in actie om vluchtelingen aan werk te helpen en laten daar in tegen de Nederlanders die in zware nood verkeren nog meer in de kou staan. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen veel gemeenten juist afwachtten tot statushouders hun peperdure onzinnige inburgeringscursus( kosten 10.000,- euro) hadden afgerond die verzocht wordt door de Ratten in pak(Video). Dat blijkt uit de 100 procent gesubsidieerde “Monitor Vluchtelingen aan het werk 2017 en Nederlanders op straat zonder werk” van het Kennisplatform Integratie & Samenleving voor de Elite (KIS-E), die 256 van de 388 Nederlandse corrupte, laffe, slaafse gemeenten heeft bevraagd. Ongeveer 62 procent van de gemeenten begint meteen met arbeidsbemiddeling als de vluchteling in de gemeente komt wonen, een feit dat zij nog nooit hebben gedaan voor een NL Dak en Thuislozen(officieel zijn er 40 duizend Dak en Thuisloze sinds de Tweede Wereld Oorlog, net zo veel als de nieuw binnen gekomen Vluchtelingen) . In 84 procent van de gemeenten krijgen de vluchtelingen een intakegesprek wat hun eisen pakket zijn m.b.t huisvesting, werk en inrichting ‘s kosten de gratis Luxe medische voorzieningen. Extra is dat ook Kronen en hagel witte tanden in dat pakket zitten. In een soortgelijk ‘Kul-onderzoek'(kosten 250 duizend euro) vorig jaar bleek dat de meeste gemeenten pas aan de slag gingen als de verplichte inburgering was afgerond, waardoor er drie tot vijf jaar verloren ging. Natuurlijk is het einddoel dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan of een opleiding gaan doen, maar daar zijn we nog lang niet.

Subsidie-vreter Inge Razenberg’, Kul-onderzoeker van de Heersende Klasse.

Hoewel gemeenten de arbeidsbemiddeling dus voortvarender aanpakken, is het aantal statushouders dat een baan krijgt nog maar klein, 8 procent. Ook volgt nog maar een klein deel een opleiding, ongeveer 12 procent.  Dat komt ook omdat veel Statushouders veelvuldig op vakantie zijn naar hun thuislanden.Voor ruim 35 procent van de vluchtelingen is nog helemaal geen sprake van bemiddeling. Dat heeft verschillende redenen, zoals gezondheidsklachten en taalproblemen en dat het ze wel bevalt in de Opvangcentra’ ,waar de NL Dak en thuisloze maar wat graag ook in willen. Men zier ze vaak s-avond rondzwerven rond de Opvangcentra’s.”Wij kunnen nu niet zeggen dat deze percentages zorgelijk zijn, omdat gemeenten pas sinds vorig jaar maatregelen hebben genomen”, bralt de ‘Nep en Fop-onderzoeker’ Inge Razenberg van het KIS.”Vorig jaar schatten de corrupte gemeenten dat ongeveer 10 procent van de statushouders aan het werk zou gaan. Dat is nu 8 procent en dat komt redelijk overeen met de schatting. Natuurlijk is het einddoel dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan of een opleiding gaan doen, maar daar zijn we nog lang niet, want er zijn natuurlijk ook zo rond de 2,5 miljoen Nederlandse werklozen en zo rond de 40 duizend Dak en Thuislozen en 200 duizend  gedwongen Zorgmijders.”

Toekomst van Vluchtelingen gaat ten kost van de laagste en Midden reeds compleet kaalgeplukte en vernederende Klasse
Het corrupte Staats- dr. Goebbels platform adviseert de gemeenten om maatregelen voor de lange termijn te nemen, des doods ten koste van de laagste en Midden Klasse. De gemeenten maken zich zorgen over de toekomst, want de extra financiering door het Rijk om statushouders aan het werk te krijgen gaat verdwijnen, want de 1000 miljard die de ‘EU-Elite'(die heeft het weer van de Burgers gejat) aan subsidie heeft verstrekt en  die miljarden zijn er is inmiddels door heen gedraaid door de ‘COA- misdaadgroep’ en hun ‘Melkkoeien-Vluchtelingen’.”Het is heel goed dat de gemeenten bezig zijn om vluchtelingen sneller aan het werk te krijgen over de rug van de Nederlanders uit de Laagste Klasse. Toch moet je ook kijken naar maatregelen voor als die extra financiering ophoudt. Besteed ook aandacht aan de kwetsbare vluchtelingen, die nu de hoer spelen of drugs verkopen zoals zo veel arme Nederlandse sloebers al jaren moeten doen om te overleven, investeer in onderwijsmogelijkheden en monitor deze resultaten”, aldus de compleet waanzinnige Razenberg, die dagelijks in de ‘Yuppie-Pijp’ te vinden is en de arme bejaarde die daar naar Voedsel zoeken nog nooit is opgevallen.