(door de‘ GOEDMENS-Volkskrant’ en bewerkt door onze waarheid commissie)

AMSTERDAM-NOIR- VVD Staat voor snelrecht tegen Volkse Kruimel Crimineeltjes, maar niet tegen ‘Vrouwenmepper Eurlings(Video).
NOCNSF wil voortaan Verklaring omtrent (Pedo)-gedrag met een uitzondering die van Taxfree ‘Graai- King Willem’ en zijn ‘Hofnar Rutte’.De in hoofdzaak corrupte Bestuursleden en directie van sportkoepel NOCNSF moeten voortaan een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen Deze maatregel is vooral ingevoerd naar aanleiding van de vele ‘Pedo-misdaden’ in de sportwereld. Die ‘Pedo-maatregel’ kan gevolgen hebben voor de Vrouwenmepper ‘Captain Gay-Camiel Eurlings. Dat vanwege een ‘Elite-schikking’ die de ‘VVD-Pedo-Justitie’ van Minister ‘Aasgier Blok’ met het liederlijke en corrupte Bestuurslid trof na het mishandelen van zijn ex-vriendin en het stelen van haar oorbel (die rukte hij van haar oor) in de zomer van 2015. Eerder vroeg NOCNSF hem zich terug te trekken als bestuurslid, maar daar stak zijn persoonlijke ‘billenmaatje King Willem’ en zijn ‘Hofnar Rutte’een stokje voor.

De corrupte en liederlijke oud-CDA-minister en voormalige ‘KLM-Graai en Naai-topman’ maakt sinds september 2013 deel uit van het bestuur van NOCNSF op persoonlijke aanwijzing van King Willem. Hij nam de plek in van de King. Hij accepteerde in maart een werkstraf voor het mishandelen van zijn ex-vriendin en die heeft hij volgens het ‘VVD-Openbaar Ministerie’ naar behoren afgerond op vakantie. De VVD ‘Politiescribent John van den Heuvel’ was ingehuurd om deze extreme vorm van Klasse Justitie aan het Volk te verkopen bij RTL-Riool Boulevard en in het op één haar na failliete NSB oude mannen Vod de Telegraaf.

Justitie van Rutte wil mishandelingzaak Eurlings van zijn ex-Callgirl in de Doofpot(Video)

De ‘VVD-Klasse-Justitie transactie’ staat vermeld in zijn justitiële documentatie (voorheen strafblad), die van groot belang is bij het bepalen of iemand een VOG krijgt.Eurlings weigerde zich terug te trekken als bestuurslid omdat hij zich onschuldig acht en wie doet hem wat in “Banana-Fraude-NL”van zijn ‘gabber in crime’ ‘Pinoccio Rutte’.

Volks-Strafblad’ Eurlings.
De corrupte, normloze, laffe Top van NOCNSF heeft lang geworsteld met de kwestie rond Nederlands hoogste vertegenwoordiger Eurlings in de sport, want wat is een Vrouwenmepper nou voor voorbeeld voor de (sportende) Jeugd.Maar goed er was ook een tijd dat Hitler het voorbeeld was van de Duitse Jeugd in het algemeen en in het bijzonder van de (sportende en moordende) Hitlerjugend .

Waarom is Eurlings niet ontslagen op staande voet zoals een ieder ander.

Zo heeft het bestuur aan Eurlings dit voorjaar gevraagd zich terug te trekken als bestuurslid, totdat duidelijk was of de ex-vriendin akkoord was met zijn straf.
Eurlings weigerde dit, omdat hij zich onschuldig acht. Dat blijkt uit gesprekken die de ‘GOEDMENS- Volkskrant’ voerde met betrokkenen van binnen en buiten de ‘Vrouwenmepper-sportkoepel’. De aartsleugenaar en voormalig ‘dr. Goebbels Pr-man van Rutte’ de ‘Valse nicht Jan Driessen’, de woordvoerder van Eurlings, bevestigt de duistere en corrupte gang van zaken. Als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakt Eurlings automatisch deel uit van het bestuur van NOCNSF. Volgens de statuten kan alleen het IOC hem uit zijn functie zetten bij de nationale sportkoepel, terwijl de leden beschikken over het lot van de acht andere bestuurders.Bestuurders van NOCNSF vreesden dat de mishandelingzaak de reputatie van de ‘Vrouwenmepper-sportkoepel’ zou kunnen schaden, wat uiteraard ook zo is. Ze hebben Eurlings daarom met klem verzocht tekst en uitleg te geven over de laag bij de grondste en misdadige kwestie. Nu het slachtoffer geen klacht heeft ingediend tegen de schikking en de zaak ook volgens NOCNSF volledig is afgehandeld, is de Vouwenmepper Eurlings volgens Driessen bereid aan die wens gehoor te geven.Twee strafrechtadvocaten die gespecialiseerd zijn in VOG’s betwijfelen of Eurlings kans maakt op de gedragsverklaring. ‘Ik denk dat justitie voornemens is de VOG te weigeren’, zegt de Rotterdamse strafrechtadvocaat Joost van Breukelen. ‘Omdat je als bestuurslid omgaat met mensen en het feit nog relatief jong is.’ Volgens zijn collega Ferdinand Verweij van 3 Advocaten in Amersfoort kan het een probleem worden dat de mishandeling in het justitieel dossier van Eurlings staat. ‘Maar het betreft een privékwestie. Privé kwestie? Het gaat hier om een Vrouwenmepper en een Dief met geweld die een publieke voorbeeld functie bekleed met name voor de Jeugd. Dus hoezo privé ?”En hoe groot is de kans dat hij tijdens een vergadering met een collega op de vuist gaat met in hoofdzaak mannen met een sport achtergrond, hij is immers een laffe Vrouwenmepper en liefhebber van (te jonge) Schandknapen, dat weet toch iedereen”, aldus Verweij.

Het VVD Ministerie van Veiligheid voor de Rijken ( Elite-Pedo’s) en  Klasse Justitie moet beslissen of de mishandeling waarvoor Eurlings is gestraft, problemen kan opleveren bij zijn functioneren als bestuurslid. Dit gebeurt volgens NOCNSF aan de hand van een algemeen screeningsprofiel dat acht risicogebieden toetst. Daaronder valt ook het risicogebied ‘personen’, dat tot doel heeft ‘de kwetsbaren in de samenleving te beschermen tegen leiden als Eurlings ‘. Eurlings twijfelt er niet aan (als persoonlijk vriend van Koning Willem en Mark Rutte) dat hij de VOG krijgt, bralt de corrupte Driessen en loopt dan ook dagelijks rond in een NOCNF jack om daarmee indruk te maken op jonge Schandknapen, waarmee hij al dan niet tegen betaling graag mee wil ‘sporten’ of ‘douchen’.

Opmerking: Volgende week geeft de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/SaltoTV uitgebreid aandacht aan ‘VVD-Klasse-Justitie’ zaak Eurlings  Maar ook komt aan bod de extreem corrupte ‘PvdA-Banencarrousel ‘(Video). Van Steuntrekker tot Labbenkakken. Het bloed zweet en tranen Werkloze project Bosplan (Amsterdamse Bos). Holleeder tegen Steve Brown:“Een Chinese moordenaar in Amsterdam had vele onschuldige doden tot gevolg”. En hoe kan het dat een ‘Shell-Gangster’ en ‘Moordenaar Zalm’(Video) informateur Rutte3 is.