(door Rob Brockhus)

AMSTERDAM-NOIR-Op 20 juni 2017 was eindelijk een rechtszitting in de rechtbank Amsterdam, waarin zaken als fraude, machtsmisbruik, juristerij, knevelarij, corruptie, belangenverstrengeling en schending van art. 162 Strafvordering aan de orde kwamen. De bevoegdheid van de rechter werd ook ter discussie gesteld vanwege art. 120 in de Grondwet, dat rechterlijke vonnissen niet worden getoetst aan de Grondwet, aan internationale Verdragen en de Rechten van de Mens. De aanleiding van deze brisante onthullende rechtszaak is de strafaangifte bij de inspecteur van Politie in Amsterdam.

Tijdens deze rechtszitting op 201 juni 2017 werd de gang van zaken intensief gevolgd door een van de rechters van de rechtbank of het gerechtshof in Amsterdam. Zijn naam wordt nog opgevraagd. Duidelijk is de opmerking van de rechter dat de brief van de heer Rietveld goed was gelezen en dat art. 162 Sv na aanvulling van het incomplete dossier aan de orde zou komen; hoewel de heer Rietveld veel meer  had toegezonden aan de rechtbank, maar wat om onnaspeurlijke reden alsnog ontbrak in het voorliggende dossier. Dit werd vastgesteld door de rechter, net zoals het verdwijnen van 28 strafaangiften van de Rietveld uit het politiearchief zoals de inspecteur van politie bij de strafaangifte van 28 maart constateerde.

 

Zie ook www.sdnl.nl/rietveld-aangifte.htm en www.sdnl.nl/rietveld-kortgeding.htm  en Rob Brockhus (redacteur SDNL)Mail: sdn@planet.nl Web: www.sdnl.nl