(van onze Stem v.d. Straat partij redactie)

AMSTERDAM-NOIR –Maak een einde aan de Waanzinnige discriminatie van de Amsterdamse ‘Gevestigde Rat in pak Orde-partijen’ tegen de gewone, eerlijke echte Amsterdamse bevolking en stem op de “Stem van de straat Partij”(Video) komende maart 2018 .De gemeente onder leiding van D66, SP en VVD bouwt 250 nieuwe woonunits op Amsterdam Science Park waarvan de helft bestemd is voor ‘Islam-statushouders’ en de andere helft voor rijke studenten uit de Provincie. En de Amsterdamse jongeren uit de laagste klasse blijven ‘thuis bij Moeders’ voor de komende 17 jaren na hun 21 ste( zie Video hierna). De woningen komen er voor een periode van tien jaar en de Statushouders ontvangen ook nog eens 10,000,- euro inrichtingskosten(Video) en kunnen daarna gelijk op vakantie met hagel nieuwe ‘SP- tanden’ (tandarts ook gratis) terg naar hun land van herkomst en kunnen worden uit gezwaaid op Schiphol door de  aldaar ‘wonende’ Amsterdamse  homeless people.De Studenten zien wij zomers lallend in hun van Pa gekregen sloepjes weer jolig dronken zwaaiend naar de aan de kant ‘wonende’ hongerde homeless people en flauwe grappen maken over de (domme) SP.

‘Woningnood-discriminatie‘:NL-er wachttijd 17 jaar.Vluchtelingen 3 maanden.

Woningnood? Alleen voor Amsterdammers niet voor Vluchtelingen & Gevangenen tot slaven gemaakt(Video).
De woningen komen naast het Startup Village. De corrupte Woningcorporatie Rochdale ontwikkelt de locatie terwijl het ‘VVD& PvdA- Graai en Naai- Bolwerk UvA‘ eigenaar is van de grond.Dinsdag ontvangen omwonenden een dr. Goebbels brief om hen hierover te informeren.

Op 10 mei vorig jaar maakte de corrupte gemeente al bekend bezig te zijn met vier tijdelijke nieuwbouwlocaties voor woningen van statushouders en niet één voor Amsterdamse jongeren en Legale homeless people. De vierde locatie, naar nu blijkt Science Park, was tot op heden niet bij naam genoemd omdat de betrokken Maffia-partijen nog in overleg waren over de lucratieve voorwaarden waaronder de locatie ontwikkeld kon worden.Het misdadige, ronduit discriminerende collegebesluit over de woningen is genomen voordat een ‘Kul-motie’ van ‘D66-Yuppie-Fascsiten- leider Reinier van Dantzig’ van kracht werd. Volgens deze motie moeten omwonenden en betrokkenen worden geconsulteerd voordat statushouders ergens worden gehuisvest.

Die motie kwam tot stand nadat de in hoofdzaak D’66 en VVD bewoners van IJburg, één van de andere vier locaties waar woningen voor studenten en statushouders gebouwd worden, in protest kwamentegen de discriminatie plannen van de waanzinnige en corrupte gemeente. Zij hekelden onder andere het feit dat zij pas achteraf waren geïnformeerd over de komst van de woningen. Na tien maanden van protest en discussie paste de gemeente haar plannen aan. Er komen tussen de 160 en 190 woningen in plaats van de geplande 320. Ook beloofde de geestelijk in de war zijnde SP- wethouder Laurens Ivens toen dat Amsterdammers voortaan vooraf geïnformeerd zouden worden over de komst van statushouders in hun buurt.

Achterstand voor Amsterdammers uit de laagste Klasse en laagste midden Klasse blijft.
Dat is op Science Park  dus niet het geval. Wel kunnen bewoners en de eigenaren van bedrijven op het Science Park op 22 juni naar een informatiebijeenkomst komen. Amsterdam bouwt tot en met volgend jaar 2700 extra woningen voor statushouders en doet dat vooral door lege (kantoor)panden van de ‘VVD- en UvA-Maffia-Vastgoed’ te verbouwen tot woonruimte en door tijdelijke bouw voor tien jaar te realiseren. Dit laatste heeft de Gemeente en de UvA nog nooit gedaan voor de gewone Amsterdammers en de legale homeless people. De gemeente is hier zo druk mee omdat Amsterdam een achterstand heeft weg te werken in de huisvesting van de lucratieve Olie-Dollar-vluchtelingen en de Rijke studenten van buiten Amsterdam. De stad moet jaarlijks onderdak bieden aan zo’n 2400 statushouders en God mag weten hoeveel studenten uit de Provincie van rijke ouders.

Opmerking:Wordt Wakker: Maak een einde aan de discriminatie van de gewone, eerlijke kaal geplukte Amsterdammer en Stem komende Gemeente verkiezing op de Stem vd Straat(Video).