( van onze niet gesubsidieerde andere tijden redactie i.s.m. Gerard de Boer )

AMSTERDAM-NOIR- Voormalig PVDA-premier Joop den Uyl stond in de jaren ’30 sympathiek tegenover Hitler en het Duitse nationaal-socialisme zoals nu de huidige PvdA ‘NSB Leider Asscher’ en ‘Gluiperd Dijsselbloem’  sympathiek staan tegen over  hun’Führer Merkel'(Video) en zijn Boss de’ VOC-Godfather Rutte'(Video). Kennelijk blijft de geschiedenis zich herhalen als het gaat om de PvdA-hoertjes van ‘Godfather Rutte’ van de VVD-misdaadgroep. Maar ook  de ‘Staats-Pooier Prins Bernhard’ ( voorloper van de Loverboy ‘s) (Video) en zijn slachtoffer (domme) Koningin Juliana waren fervent aanhangers van Hitler en ‘VOC-Bloed-poen’. Wie niet in die tijd van de ‘Naai en Graai-Elite’? Maar vandaag de dag zijn er meer walgelijke mogelijkheden voor voormalig PvdA Partijleiders om op een misdadige manier hun zakken te vullen. Zo is de voormalig PvdA lieder ‘Iman Samson’ inmiddels zijn zakken gaan vullen in het ‘Maffia-Waste Management’ (Video) en dat is geen eens een jeugdzonde. Die Pvda NSB- man Samsom hoort thuis in een Tbs-kliniek.Als middelbare scholier schreef Den Uyl in 1935 dat Hitler voor hem een inspiratiebron was omdat zich ‘rond de Führer een herboren, zelfbewust volk had geschaard dat zich niet alleen door materiële waarden liet leiden’.

Het was de periode dat de Overgrootvader van Asscher zich opmaakte om voor de Nazi’s te gaan ‘werken’ om zijn Joodse broeders en zuster de Gasovens in te helpen. Net zo als Asscher nu de arbeiders ( laagste Klasse) voor’ Nazi”s Rutte en de ‘VVD-Nazi- Kolonel Van Baalen’ zand laat vreten. Prins Bernhard ‘werkte ‘ook voor de Nazi’s als o.a. Spion en bij IG Faber, die later 10.000 Joden per week de dood in joeg in zijn fabrieken naast Auswitz.
Net als Anton Mussert van de NSB was ook Den Uyl indertijd voorstander van de vorming van een Dietsland, de vereniging van Nederland en Vlaanderen met een autoritair regime, zonder het parlementaire stelsel, ‘waar duizenden onbevoegden hun stem even sterk laten gelden als de ter zake kundigen’. Vandaar dat Den Uyl ook zeer geïnteresseerd was in het Verdinaso (het Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen), zonder er overigens lid van te worden. Net zomin als hij ooit lid is geworden van de NSB, al vond hij het verkeerd dat de regering-Colijn ambtenaren had verboden lid te zijn van deze nationaal-socialistische beweging.

Zoek het verschil tussen de Nazi’s en NSB-er op de Dam in 1940 en Tijdens de Dodenherdenking 2017(Video):

Meer lezen: Gerard de Boer