( door ing S.K. A. Brown)

AMSTERDAM-NOIR-Enkele maanden geleden hebben wij twee ( zinloze) aanvragen voor subsidie ingediend voor de Stem vd Straat(Video) bij Stimuleringsfonds voor de- (gevestigde orde) –Journalistiek en sindsdien worden wij behandelt als Untermensch door de ronduit onbeschofte en liegende  Bestuurders en directie die kosten nog moeite sparen om de Stem van de Straat Amsterdam-Noir ook nog eens te  te beledigen en op kosten te jagen en dan met 0,000 weer de straat op te gooien. Ma.w. de Corrupte Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft totale minachting voor de Stem vd Straat.

Oordeelt u zelf:
Amsterdam, 11 juni 2017-Inzake ,Hoorzitting Bezwaarschrift  en verzoek Kort geding van Stem van de Straat Amsterdam-Noir tegen Stimuleringsfonds Journalistiek ‘Aanvullende Punten voor de Hoorzitting.

Geachte Bestuur, directie,
Wie hetzelfde anders zegt, zegt iets anders en dat heeft u tot kunst verheven . (Bron: rechtsgeleerde Paul Scholten ) Geen dank voor uw onfatsoenlijke en sluwe onware op het beledigende af zijnde reactie in deze.Ten eerste worden hoorzittingen m.b.t. bezwaarschriften altijd gehouden bij het orgaan waartegen het bezwaarschrift gericht is. Wij constateren hier dat u daarvan afwijkt. Waarom? Het verbaasd ons dat u op geen enkele wijzen aan ons redelijke verzoek gehoor geeft om de hoorzitting een uur later te  laten starter en uw handelt daarmee in strijd  met het artikel 6:2 BW (redelijkheid en billijkheid) jo artikel 6:162 BW Onrechtmatige daad). Daarnaast begrijpen wij niet waarom u ons vermeldt dat u een commerciële locatie bij het Station heeft gehuurd. Wij hebben nimmer gesteld dat wij per trein zouden komen. Wij komen namelijk met de  auto, zoals wij u tevens schriftelijk hebben laten weten bij ons verzoek de zitting één of twee uur later te houden met het oog op de spits. Just for the record wij hebben geconstateerd dat u voor deze hoorzitting kennelijk een ruimte heeft gehuurd in meeting centrum. Onze vraag in dit verband is houdt u altijd uw hoorzitting in het commerciële  meeting centrum, aangezien uw vestiging Prinsessegracht 19 is.

Steve Brown sloopt names de Straat ‘Bla,bla Godfather’ René van Zanten van ‘Misdaadgroep-SVDJ’(Video).

 

Wij vragen dat omdat wij dan vermoeden dat u ‘mensen van de straat ‘ kennelijk niet eens in uw vestiging  wil ontvangen.
Wij  vragen ons ook in dit verband dan ook af wat de kosten zijn die u nu extra heeft gemaakt om deze hoorzitting te houden. Volgens onze informatie is dat vanaf 530,- 1000,- excl. btw. Kennelijk geeft u makkelijker overheid ‘s geld uit aan het huren van een ruimte dan het te besteden aan onze aanvragen in deze.  Daarnaast durven wij te stellen op grond van de feiten en omstandigheden  in deze dat u deze ruimte niet voor ons gemak heeft gehuurd, maar voor uw medewerkers en dat op kosten van de belastingbetaler, hetgeen in strijd is met het AwB en de facto misbruik maken van subsidie in deze.  U had met dat geld al wat mensen van de straat ( Streetreporters) blij kunnen maken.

In afwachting van uw uitleg m.b.t het huren van een commerciële meeting ruimte overwegen wij afzonderlijk van deze procedure  een Strafklacht in te dienen tegen u bij Justitie en uw subsidieverstrekker wegens misbruik maken van subsidiegelden in deze.Tot slot:  Wij stellen vast dat uw gedragingen in deze bizarre onbeschoft,  leugenachtig en corrupte vormen aan neemt in deze.  Wij komen met drie mensen en weten dat het zinloos is in deze, maar wij zijn dat verplicht met het oog op de rechtsgang bij de Rechter en voor de record in deze. Ik en mijn vrouw  komen namens de Stem van de Straat Amsterdam-Noir en een persoon ( 69 jaar dus maakt u zich geen zorgen)  namens de Steden Stem van de Straat. Extra wrang in deze is dat wij in tegenstelling tot u zelf onze(reis) kosten moeten betalen in deze.Hoogachtend,Namens de Stem van de Straat Amsterdam-Noir

Ing S.K.A. Brown

CC Rechtbank Adam, sector Bestuursrecht ref.: AMS/17/2230 t.a.v. Mr Marcel  Looij

PS: wij willen graag de hoorzitting filmen o.a. als leerobject voor inzake participanten van de Straat die wellicht in de toekomst ook  ( zinloos) subsidie  willen gaan aanvragen en voor de rechtsgang gezien het feit dat u nogal  vaak van positie verandert m.b.t de feiten en omstandigheden in deze.

Van: René van Zanten Verzonden: vrijdag 9 juni 2017 08:54
Aan: Steven Brown CC: Secretariaat Onderwerp: RE: Aanvullende punten hoorzitting en verzoek hoorzitting op later tijdstip.

Geachte heer Brown,Dank voor uw aanvullende mail. Deze punten zullen bij de hoorzitting worden betrokken.Wat betreft het tijdstip van de zitting kan ik helaas weinig voor u betekenen. We hebben die dag een druk programma met het bestuur en we zijn gewoon om – als er hoorzittingen zijn – deze voorafgaand aan de bestuursvergadering te houden, opdat we de mogelijkheid hebben om nog diezelfde dag een besluit te nemen over het bezwaar. Omdat we ons realiseren dat het vroeg is, hebben we een locatie gekozen naast station Den Haag CS.

Met vriendelijke groet, René van Zanten
Directeur Stimuleringsfonds voor de Journalistiek Prinsessegracht 19C | 2514 AP | Den Haag |
Tel.: +31 (0)70 361 71 11
www.svdj.nl