(van onze PvdA NSB Untergang redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Het hierna geschreven artikel is een bewerkte versie van de Staats-NOS ‘dr. Goebbels-Propaganda-man Chris Ostendorf’. 

Mede door Dijsselbloem zijn misdadig psychopathisch gedrag(Video) is de PvdA zo goed als weg gevaagd. Maar heeft dat Dijsselbloem tot enige bescheidenheid en zelf inzicht gebracht? Wat denkt u zelf? Leest u maar verder en oordeelt u uiteraard zelf. Hij heeft de Buitenlandse en Nederlandse Elite met straffe hand gediend toen zij in 2008 de Wereldwijde ‘Jan met de Pet crisis ‘veroorzaakte. En daardoor is hij het Inktzwarte gezicht geworden van de strikte onmenselijke begrotingsdiscipline voor de zieken, de armen, de bejaarden in bijzonder en de eerlijke massa in het algemeen. ‘Übermensch Dijsselbloem’, die op dit moment drie politieke topfuncties combineert. Hij is de VVD minister van Financiën voor de Rijken, corrupte voorzitter van de Eurogroep én lid van de Tweede Kamer. Dus u kunt zelf wel nagaan dat die drie functies feitelijk qua echt werk niet veel voorstelen, want wie kan er drie banen tegelijk op na houden?

Oneerlijke manier zonder enige schaamte en geweten.Dijsselbloem: Ze hebben mij door dat ik een oorlogsmisdadiger ben(Video).
Was hij de Minister die de begroting op orde maakte en zo de Nederlandse economie weer aan de praat kreeg? Of had het onmenselijke bezuinigingsbeleid ook een tandje minder gekund?”We hebben de begroting op orde gebracht om te zorgen dat er (niet genoeg) geïnvesteerd kan worden in onderwijs, in de zorg. En bij al die beslissingen gezorgd dat de lasten op een (on) eerlijke en (misdadige) nette manier worden verdeeld”, bralt Dijsselbloem.Volgens econoom Bas Jacobs – al jaren terecht zeer kritisch over Dijsselbloem – heeft het beleid de crisis juist vergroot. “We hebben netto in Nederland zeven jaar stilstand gehad met name voor de laagste en middenklasse en dat is nog steeds zo. Dat is voor een belangrijk deel terug te voeren het gevoerde begrotingsbeleid”, meent Jacobs.”We hadden meer inkomen en minder armoede en honger, meer banen en ook gezondere overheidsfinanciën gehad als we het rustiger aan hadden gedaan.”De aan hoogmoed waanzin leidende Dijsselbloem ergert zich aan de kritiek. “Mijn feiten geven mij altijd gelijk”, bralt de PvdA NSB Minister. Hij zou willen dat zijn criticasters dat ook zouden toegeven. “Je zult je uitgavepatroon moeten aanpassen als de ‘Rat in pak-economie’ is gekrompen voor de kaal geplukte massa. En de massa heeft een aantal jaren krimp gehad, omdat de Bankier-gangsters de boel voor honderden miljarden straffeloos hadden opgelicht. En al die gestolen miljarden op ‘Taxfree-Havens’ hebben geparkeerd. Mogen zij a.u.b. “Hoe de Elite en de Royals de boel hebben leeg geplunderd kunt u o.a. nalezen in de “Panama-Papers”(Video).

Reputatie van een Haatzaaier en een man die aan Hoogmoedswaan leidt en in ander tijden zeker als vrijwilliger bij de SS was gegaan.

In Brussel bouwde Dijsselbloem de laatste jaren een misdadige reputatie op van de strenge op het psychopathische af zijnde voorzitter t.b.v. Merkel , de Bankier-gangsters en Ultra-Rijken. De Duitse minister van Financiën voor de ‘Ultra-Rijken, Wolfgang Schäuble, kwam ruim vier jaar geleden op het idee de Nederlander voorzitter van de Eurozone te maken. “Ik heb daar nog geen dag spijt van gehad, die Hollander is een echte onvervalste NSB er, nee zelfs te vergelijken met de vrijwillige Buitenlandse SS-ers, zoals er tijdens de Tweede Wereld Oorlog ook relatief veel Hollander waren(Video) “, zegt Schäuble.

Er is bijna geen land meer dat uit de euro durf. Dat zegt wel iets.
Ruim vier jaar lang trok de Übermensch Dijsselbloem, gesteund door ‘Führerin Merkel’ in Brussel de misdadige teugels aan voor ‘Jan met de Pet’. Collega’s in crime werden vriendelijk doch dringend verzocht de begroting op orde te brengen over de rug van de kaal geplukte laagste klasse met als gevolg dat nu 50 miljoen eerlijke EU Burgers onder de armoedegrens moeten zien te overleven.”Toen ik in de eurogroep kwam als ‘Nep en Fop PvdA-er’ stond de eurozone er heel slecht bij voor de Ultra-Rijken, want die hadden de EU al helemaal leeg geroofd. Nu groeit de ‘Graai en Naai Elite’ weer sterker(Video) dan elke andere economische regio in de wereld”, bralt Dijsselbloem. “Er is bijna geen land meer dat uit de euro durft, want toen Griekenland er uit wilde hebben wij zij bijna gewurgd, ha,ha,ha,ha. Zelfs de populisten in Frankrijk en Italië willen de euro behouden. Dat zegt wel iets hoe wij iedereen bedreigd hebben.” Hij vergeet even voor het gemak dat net Engeland na een ‘Volks- referendum’ de EU van ‘Führerin Merkel’ uit gaat en sindsdien dagelijks wordt bedreigd door de EU-Top en hun’ SS-loopjongen Dijsselbloem’.

Dijsselbloem: Oppositie aan mij neus.
De‘Übermensch Dijsselbloem’ lijkt in Den Haag ondertussen één van de extreem corrupte en gewetenloze politici te zijn die echt baat heeft bij de moeizame formatie van een nieuw ‘Kabinet Rutte&Keizer 3’ . Zolang er geen doorbraak is, blijft hij als minister van Financiën voor de Rijken op de schatkist passen voor de Heersen Klasse, en kan hij in Brussel de Eurogroep voorzitten namens Merkel en de Super ECB-Gangsters. Zodra er een nieuw rovers ‘Kabinet Rutte&Kiezer3’ is  wordt Dijsselbloem weer gewoon Kamerlid, maar hoort thuis in een Tbs-kliniek. En wel als eenvoudige volksvertegenwoordiger in een kleine obscure geestelijk gestoorde arbeiders verrader oppositiefractie.

‘Iman Samsom’ de ‘Waste-Maffia-Management’ in (Video) en Dijsselbloem naar de Bankier-gangsters.
Dijsselbloem zelf ziet het mede als zijn taak om zijn partijtje vanuit de oppositie er weer bovenop te krijgen liegt hij.”Het is voor ons geen gunstige tijd, want veel mensen hebben ons inmiddels door dat wij Oplichters en psychopaten zijn. De samenleving verhardt wakker wordt. Je ziet steeds meer partijen met harde, uitgesproken standpunten voor één thema of één groep in mijn “Straf de arme samenleving“. De PvdA-hoertjes zijn per definitie een brede partij die zoekt naar het leggen van verbinding s verdeel en heers tussen groepen. M.a.w. naar veel ‘Graai en Naai Baantjes’ Dat is een beetje tegen de stroom in, maar ik geloof er wel heel sterk in.” De werkelijkheid is dat zodra hij Minister af is hij net als zijn ‘gabber in crime’ Samsom die in de ‘Wast-Maffia-Management, is gegaan, ook gaat roven en plunderen in de Bankier-gangster sector en dat weet iedereen in Den Haag en bij de Staats-NOS.

OpmerkingLaat u niet langer in de maling nemen  en kaalplukken door Rutte&Co en Wordt Lid van de Stem vd Straat Partij(Video).