(door ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIRJohn van den Heuvel ontmaskert zichzelf als ‘Politie-Getuige-Journalist’ in Holleeder proces Video).
Wie zwijgt stemt toe en dus is de Raad voor Journalistiek medeplichtig aan de jarenlange teloorgang(Video) van de (Misdaad)- Journalistiek middels de gedragingen van de zich zelf noemende misdaadjournalist John van den Heuvel (en zijn ‘gabber in crime’ de ‘Super-Politie-informant Peter R. de Vries. (Video).Naar aanleiding van het wan en misdadige optreden van ‘Politiescribent John van den Heuvel’(en Journalist Insluip Geilneef- Peter R. de Vries'(Video)) waarin hij o.a. bekent een handlanger te zijn van bepaalde politie en in die hoedanigheid onder het mom van de journalistiek hand en spandiensten verricht voor bepaalde corrupte Justitie en Politie in dit geval in de zaak Holleeder hebben wij de Raad van Journalistiek op deze gedragingen gewezen:

En de Raad verzocht op grond van ‘zaken betreffende journalistieke gedragingen die van algemene strekking en van principieel belang’ een uitspraak te doen.   Temeer hier ook in het algemeen het aanzien van de Journalistiek geschaad wordt door Van den Heuvel( en Peter R de Vries) en zijn gedragingen in strijd zijn met alle journalistieke codes. De Raad heeft de bevoegdheid om in maatschappelijk belangrijke zaken zelfstandig een oordeel te vellen m.b.t. corrupte personen als Van den Heuvel en De Vries die de journalistiek misbuiken en op dat beginsel hadden wij een beroep gedaan in het kader van het Algemeen belang en het bijzonder het belang van het aanzien van de Journalistiek(wat er nog van over is in “Banana-Fraude-Nederland”van Rutte&Co(Video)). En dit was het antwoord van de Raad:
Geachte heer Brown,Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw e-mail van vanmiddag.Uit uw bericht maak ik op dat u doelt op artikel 12 van ons reglement:Artikel 12

  1. De Raad kan ook uit eigen hoofde, dus anders dan naar aanleiding van een klacht, een conclusie opstellen over zaken betreffende journalistieke gedragingen die van algemene strekking en van principieel belang zijn.
  2. Een conclusie als bedoeld in het vorige lid wordt opgesteld door de voltallige Raad op voorstel van een of meer leden van de Raad of op verzoek van een van de aan de Stichting Raad voor de Journalistiek deelnemende organisaties.
  3. De voorbereiding van een dergelijke conclusie geschiedt op een wijze als door de voorzitter Frits van Exter( Voorheen o.a. Hoofdredacteur van Vrij Nederland alwaar Marjan Huskens van het ‘Misdaadteam Peter R de Vries ‘ Video) al jaren gedijd en Voorzitter van het corrupte Stimuleringsfonds voor de Journalistiek was . M.a.w. Frits is het vlees geworden symbool van de Gevestigde Orde Pers van de Heersende Klasse ) bepaald.
  4. Het bepaalde in artikel 10 leden 2 en 4 is van overeenkomstige toepassing.

Zoals u kunt lezen doet de Raad alleen ambtshalve uitspraken in zaken die van algemene strekking en van principieel belang zijn, en dan bovendien op voorstel van een of meer leden van de Raad of op verzoek van een deelnemende organisatie.Voorbeelden daarvan vindt u op onze website onder ‘Conclusies’ via het trefwoord ‘Procedure – ambtshalve uitspraak’.Kennelijk wenst u – als derde/klager – dat de Raad een uitspraak doet over een specifieke journalistieke gedraging. Daarvoor is dit artikel niet bedoeld.U dient in dat geval een klacht in te dienen conform de regels van onze klachtprocedure.Met vriendelijke groet,Mw. mr. D.C. Koene”

Gezien het laffe en corrupte antwoord van Mr Koene besteden wij hier verder geen aandacht meer aan zoals aangeven door Mr Koene omdat blijkens haar –Wir haben es nicht gewußt en willen het zo houden m.b.t. politiehandlanger John van den Heuvel-antwoord dat zonde is van onze tijd en geld.

Opmerking: Wij hebben dit artikel in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan de Raad en bij deze beroep aangetekend tegen de beslissing van de Raad op grond van artikel 10 leden 2 en 4.