(door Gerard de Boer)

AMSTERDAM-NOIR-Iets om over na te denken op Bevrijdingsdag(Video). Dodenherdenking ’40-’45 is gekaapt door de Elite en de Mainstream Media(Video).
Over de Jodenvervolging door de Politie in samenwerking met de Joodse Raad van de Overgrootvader van Lodewijk Asscher en goed gepraat door de ‘NSB-Telegraaf’ zweeg de PvdA NSB Burgemeester van der Laan(Video) tijdens de Dodenherdenking op de Dam te Amsterdam. Daarvoor moet u bij de Stem v.d. Straat zijn: Wie zijn de echte Neonazi  Elite-Gangsters en zoek het verschil tussen 1940 en 2017 op de Dam(Video) tijdens de Dodenherdenking.Tijdens de Duitse bezetting was de Nederlandse politie de vijand uiterst behulpzaam bij de jacht op onderduikers en het ophalen van joden, maar bleven na de oorlog gewoon ongestraft dienstdoen. Mits ze natuurlijk geen lid waren geweest van de NSB.

Geen Dodenherdenking voor de miljoenen ‘VOC -Slachtoffers’ van de ‘Royal-Heersende Klasse’(Video) op de Dam.
Zo heb ik medio jaren ’90, toen ik voor een artikel een onderzoekje deed, een oud-Griffier van het Bijzonder Gerechtshof geïnterviewd die mij een paar interessante stukken heeft laten zien, waaronder een rapport over circa 300 Nederlandse politiemannen, onder wie maar 14 NSB’ers, die hulp verleenden aan de Duitsers bij de arrestatie van joden in Den Haag. De arrestanten werden naar de Paviljoensgracht 27 gebracht, vanwaar hun transport naar het doorgangskamp Westerbork werd geregeld. Door de Duitsers zijn in Den Haag in totaal circa 2.000 Haagse joden opgepakt; door de Nederlandse politie circa 15.000,  waaronder ruim 2100 kinderen. Slechts een klein aantal Haagse Joden overleefde de concentratiekampen. De Nederlandse politiemannen deden dit werk graag op vrije dagen en op de zondag, want dan kon men extra declareren. Na de bevrijding werden de politiemannen niets verweten, alleen de 14 die lid waren geweest van de NSB moesten terecht staan en kregen zware straffen. Hier een voorbeeld over de naoorlogse rechtspraak.

Meer Lezen: Gerard 1945