(door Rob Brockhus (redacteur SDNL) en ondersteunt door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Welkom in de Straf de arme maatschappij van de ‘Heersende-Henry Keizer-Klasse’. Als kennisdrager van uitlatingen van enkele ex-gedetineerden moet ik helaas vermelden dat het treiteren door justitie en de overheid van mensen die soms al vrij zijn, of tweederde van hun straf hebben uitgezeten, alsnog doorgaat door de ‘VVD-Pedo-Klasse-Juisitie’ van Minister ‘Aasgier Blok'(Video) met steun van zijn PvdA-hoertjes.Folkert van de Graaf, moordenaar van Pim Fortuyn(Video), heeft tot in hoogste instantie kunnen bewerkstelligd gekregen, dat zijn voorlopige invrijheidstelling wel inhield dat hij alsnog gevangen was in een cel zonder tralies, en dus geen enkele vrijheid had om zich in de maatschappij in te voegen. Datzelfde kreeg ik te horen van iemand die hetzelfde had meemaakt, en vooral omdat hij per definitie geen  ‘crimineel’ is en was, maar een grote fout had gemaakt waarvoor hij erkende wel straf te hebben verdiend. De intellectueel die goed kan verwoorden hoe het er in het gevangeniswezen aan toe gaat, mag onder dreiging van heropsluiting geen contact maken met de media. Onder andere dat in de gevangenis van de P.I. Vught in zes jaar tijd 36 gedetineerden in hun cel zelfmoord hebben gepleegd. De burger mag dat via de media of vanuit de politiek in Den Haag niet weten.

De uitzending bij Max was een zeer decente en oprechte weergave van wat verzwegen en gecensureerd wordt over machtsmisbruik van de leiding of het personeel van een overheidsinstelling. Dat geldt niet alleen voor de straftoepassing, maar vaak ook bij jeugdzorgregelingen en het UWV-regelingen. Er zijn meer onthullende uitzendingen geweest die plotseling uit de archieven van de omroep zijn verdwenen. Meestal wanneer het imago van de overheid, of van  Justitie, de politiek, banken en verzekeraars in het geding zijn. Met name m.b.t. frauduleuze handelingen rond faillissementen met onwettige praktijken van curatoren onder verantwoordelijkheid van rechter-commissarissen. Ook de advocatuur staat ter discussie wat betreft onthulling van crimineel gedrag van advocaten. Ikzelf ben zoals bij de vooropname van TROS-Opgelicht te zien is daarvan ook slachtoffer, inclusief de afdektactieken van zowel de Raad van discipline als van het gerechtshof in Den Haag. Bewijzen te over. Zie: www.sdnl.nl/intgriteite-rechtspraak en www.sdnl.nl/quote500.htm.

Zie ook andere slachtoffers van politiek en justitieel gezwendel: http://nicovandenham2.blogspot.nl van Nico van Den Ham en recent van Amsterdam Noir; “De stem van de straat”. Maar ook strafaangifte tegen Gerechtshof in Arnhem van president mr. A.R. van der Winkel en veel meer: www.sdnl.nl/tv.html.

Ouderen in de gevangenis.

Dinsdag 10 januari 2017 · 19:20 · NPO 2 · 29 minuten
Zaterdag 14 januari 2017 · 09:35 · NPO 2 (HH)
Het aantal mensen van 60 jaar en ouder in de gevangenis is in tien jaar verdubbeld.
Op dit moment zitten er ongeveer 1300 ouderen in Nederland in de gevangenis, wat neerkomt op 11% van alle gedetineerden. Dat komt doordat ouderen vaker met justitie in aanraking komen. Dagelijks worden senioren gepakt voor winkeldiefstal, vaak voor maar een paar euro aan boodschappen. 

De zwarte lijst van de verzekeraars telt bijna duizend 65-plussers, de meesten wegens fraude. Het aantal ouderen dat in aanraking komt met justitie is sinds het jaar 2000 bijna verdubbeld. Redenen: eenzaamheid, financiële problemen, overspannen mantelzorg en mentale aftakeling.

Hoe leven deze ouderen tussen de veel jongere gedetineerden? Moeten ouderen naar aparte gevangenissen? En moet er aangepast strafrecht voor senioren komen? Dit bespreken we met verschillende gasten aan tafel.Zie de uitzending van Omroep Max van 10 januari 2017.En de website bij de Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl/theovangogh.htm en www.sdnl.nl/woekerpolissen.htm

Ps.: Ook van de honderd vrienden en kennissen krijg ik ook heel weinig response over de gigaproblemen in de maatschappij. Eigenlijk heel raar. Van de media en de politici verwacht ik sowieso niets, omdat ze hun baan, inkomen, pensioen, gezin en huis kunnen verliezen aan de wraakneming van de elite. Emile Roemer hoor(de) je ook niets meer zeggen over de Drie van Wassenaer en de kloof tussen arm en rijk. Vreemd allemaal, heel erg vreemd….!