( door ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR-Corrupte Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft totale minachting voor de Stem van de Straat Amsterdam-Noir.
Nadat onze twee subsidie aanvragen waren afgewezen hebben wij d.d. 17 maart 2017 een bezwaarschrift ingediend en een kortgeding aangespannen tegen de Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. U heeft naar aanleiding  van ons bezwaarschrift d.d. 17 maart 2017 ons d.d. 27 maart 2017 schriftelijk een ontvangst bevestiging  gestuurd( Prod;1) en aangekondigd ons in de gelegenheid te stellen tot toelichting. Maar u heeft ook ons bezwaarschrift kennelijk d.d. 24 maart 2017 niet ontvankelijk verklaard, waarvan wij nu d.d. 21 april 2017 pas kennis van nemen, aangezien u ons deze beslissing niet per post heeft doen toekomen, in tegenstelling tot uw ontvangst bevestiging van ons betreffende bezwaarschrift. Hoe het ook zij, die afwijzing/beslissing werd na 24 maart 2017  d.d. 3 april 2017  nog bevestigd en ‘Nep en Fop gemotiveerd’( zie Video hierna) door de Directeur René van Zanten van het Fonds. En die melde ons niet dat ons bezwaarschrift tegen een beslissingen was gericht tot afwijzingen zonder mandaat van het Bestuur door Directeur Van Zanten. Welk normaal mens kan hier nog pap van maken? Misschien een corruptie case voor de gesubsidieerde onderzoek’s journalistiek Reporter, Zembla of Tegenlicht of voor de ‘Nep en Fop Masterclass’ bij de subsidievreter De Balie?

Nu bedient het Fonds zich van een Kafkaiaanse tactiek om de procedure te vertragen en/of te laten verzanden met sluwe spitsvondigheid. Het bettreffende ‘Rat in pak Fonds’(Video) is niet alleen corrupt, maar ook nog schaamteloos. In plaats van bijv. een paar duizend euro subsidie toe te kennen aan de Straat huren zij liever een peperdure louche advocaat op kosten van de Belastingbetaler (=De Straat) die zich bediend van Misbruik van het recht en schromen zij niet om hun directeur Van Zanten weg te zetten als een oplichter en een leugenaar( zie Video hiervoor). Zie:

 

CC: Rechtbank Sector Bestuursrecht(Spoedfase),  Stem van de Straat tegen Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek,

Prod 1: Ontvangstbevestiging   d.d. 28 maart 2017 van  SVDJ