( van onze Duivelse Vrije Marktwerking propaganda redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Elite viert samen met de Paus kussend feest en Rutte eert Merkel met 60 jaar EU.Paus: De Wereld is in Genocide-oorlog van Ultra-Rijken tegen de weerloze massa(Video).
De ‘Zieke’ Paus Franciscus  heeft vrijdag in het ‘Witwas-Vaticaan'(Video) de Duivelse leiders van de Elite ‘Europese-Graai en Naai Unie’ ontvangen, halleluja. Ook (demissionair) premier de altijd liegende ‘Duivelse VVD-Rutte’ was erbij, amen. Het was de tweede keer dat de ‘Pinoccio Rutte’(Video) er op audiëntie was en nog steeds niet is gexcomuniseerd, amen. Er was van te voren afgesproken dat de Paus het niet zou hebben over de Martel-excessen m.b.t. dieren en mensen(Video) die voortkomen uit de Duivelse Vrijemarktwerking waarvan het vleesgeworden Dutch symbool Rutte is, halleluja !

 Leugenaar Luns gaf zichzelf op als lid van de Duivelse  NSB.

Rutte: Prinses Amelia heeft geen keuze en is zielig en Prins Bernhard en President Porosjenko zijn oké(Video) .
Het was heel bijzonder”, bralde de ‘Duivel-Rutte’ vrijdagavond na afloop. ,,Hij hield een mooie (Kul)-toespraak, en noemde ook nog onze markante vroegere minister van Buitenlandse Corrupte Zaken en toenmalige secretaris-generaal van de Navo Joseph Luns.” Luns was in zijn bejaarde nadagen bevriend met de Zwarte Weduwe, Florrie Rost van Tonningen, hallelujah.Haar man Van Tonningen( ook NSB-er) komt als Bevelvoerder nog voor in de reportage die Steve Brown maakte over o.a. een slachtpartij in het ‘VOC -Indonesië’ waar Rutte ook zo trots op is:

In de Tweede Wereld Oorlog  ontwikkelde Luns zich spoedig tot een prima ‘NSB-inlichtingenman’, eerst op de ambassade in Bern, daarna in Lissabon waar hij onder meer voor de ‘Nazi-prins Bernhard’ het contact onderhield met diens Duitse Nazi-familieleden. Dan heeft Luns nog Willem Oltmans zijn leven misdadig verwoest,waarvoor de Staat (u dus) uiteindelijk zeven miljoen moest ophoesten, amen! Tja, Luns was feitelijk een misdadige ‘NSB- politicus’ die Rutte nu een markante man noemt, halleluja.

De Paus hield het maar 20 minuten vol met ‘Demon Rutte’ (Video).
Vorig jaar bralden de Paus en Rutte elkaar in het kader van het tijdelijke Nederlandse EU-voorzitterschap en we kennen inmiddels allemaal de onmenselijke. misdadige gevolgen voor de armen, zieken, bejaarden en eerlijke simpele hardwerkende mensen.De corrupte Duivelse EU-leiders zijn in Rome voor een bijzondere top, zaterdag in het stadhuis. Ze vieren dat hier zestig jaar geleden, op 25 maart 1957, door zes landen het verdrag werd getekend waarmee de Europese Economische Gemeenschap (EEG), de voorloper van de EU,werd opgericht wat het Duivelse begin was van het Tweede Grote Duitse Rijk van‘Führerin Merkel’met 50 miljoen burgers die onder de armoedegrens moeten zien te overleven. De corrupte en misdadige Nederlandse ‘VOC-Elite’ was één van de grondleggers. De andere waren Frankrijk, Duitsland, Italië, België en Luxemburg. Toenmalig minister NSB-er Joseph Luns ondertekende het Verdrag van Rome namens de Nederlandse Elite-Gangsters. De Paus wees erop dat de ‘Duivel-Luns’ het verdrag als ,,de basis beschouwde voor de juridische en politieke beschaving van Europa voor de ‘Naai en Graai Elite’ “. In zijn speech bralde de kennelijk al dan niet tijdelijk door de Duivel bezeten Paus dat niet alleen moet worden teruggekeken op de afgelopen zestig jaar. Hij riep de EU-leiders ook op om ,,de uitdagingen van het Europese project nieuw leven in te blazen. De bijbel geeft ons daar lessen in, maar daar bedoelde hij niet mee : Matteüs 19:24 – Een kameel door het oog van een naald.Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. (Matteüs 19:24),want dat zou door de EU Leiders als  persoonlijke belediging worden ervaren .”De Hypocriete Paus Franciscus hekelde het populisme, maar zweeg als een Duivel over de alles en Rat in pak corruptie(Video) en vroeg opnieuw aandacht voor het lot van de ‘Olie-Dollar-Vluchtelingen’ die gedumpt worden in de Volksbuurten(Video). Hij zweeg over de oorzaak van de Vluchtelingenstroom, want de mede verantwoordelijke daarvan zijn nu juist de EU Leiders die zijn gasten waren. Na de Duivelse speech begroette de Paus alle gewetenloze en corrupte regeringsleiders afzonderlijk om te kussen.

 

‘Übermensch Dijsselbloem’ laat zich na Verkiezing ‘s nederlaag kennen als Haat zaaier (Video).
De rel over Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem is volgens Rutte voorbij. Hij vertelde afgelopen woensdag met premier Costa van Portugal te hebben gesproken en heeft hem wat miljarden beloofd Die accepteerde volgens de altijd liegende demissionair premier zijn uitleg en de zak met poen dat Dijsselbloem nooit Zuid-Europese landen heeft willen beledigen. In een Haat zaai interview beledigde Dijsselbloem Zuid Europese landen en Ierland die geld uitgeven aan ‘drank en vrouwen’ en vervolgens voor Europese hulp moeten aankloppen. En dan had Dijssebloem het niet over zijn ‘Taxfree Graai King Willem’ en ‘Nazi-Opa Prins Bernhard’. Volgens de schaamteloze ‘Duivelse- Rutte’ zijn er citaten op een hoop geveegd waarna er verkeerde conclusies zijn getrokken. Wat hem betreft blijft zijn  PvdA ‘NSB-loopjongen Dijsselbloem’ gewoon Eurogroepvoorzitter zolang zijn demissionaire Lieg en Bedrieg Kabinet er nog zit. De storm aan Zuid-Europese kritiek is ook gaan liggen en Rutte bralde nog dat Dijsselbloem wat hem betreft net zo een markante man is als Luns en Prins Bernhard, amen!

Opmerking:Direct na het verschijnen van het hiervoor geschreven artikel verscheen een artikel in de Telgraaf waaruit blijkt dat Rutte weer eens heeft gelogen. De Premier van Portugal was helemaal niet akkoord met de uitleg van Rutte m.b.t. Dijsselbloem:
“Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) moet opstappen als voorzitter van de eurogroep. Dat heeft de Portugese minister Manuel Caldeira Cabral (Economische Zaken) zaterdag gezegd bij een conferentie op het Chinese eiland Hainan.
“Dit is het beste voor Europa en het beste dat Dijsselbloem kan doen”, zei Cabral tegen persbureau Bloomberg.”Dijsselbloem heeft net de verkiezingen verloren en ik denk niet dat hij anderen de schuld moet geven van zijn eigen falen.”
(bron: Telgraaf)