(Rob Brockhus (redacteur SDNL) )

AMSTERDAM-NOIR- Dag Mark (incl. Rutte), na de politieke aardbeving die andere partijen dan de VVD, PvdA en SP met een stortregen van Kamerzetels hebben doen groeien, menen zij dat die partijen iets “gewonnen” zouden hebben, maar niet snappen dat ze iets cadeau hebben gekregen. De stortvloed van Kamerzetels van 29 van de PvdA, 8 van de VVD (heel weinig als resultaat van de ‘Erdogan-Shuffle'(Video)) en die ene zetel van de SP zorgden ervoor dat 38 zetels over de versplintering in de Kamer neerdaalden.

Plasterk: Ik heb op GroenLinks van ‘VVD-Boy Jesse Klaver’ gestemd(Video).

Bij de PvdA brak de pleuris uit met tranen met tuiten vanwege de kaalslag in de Kamer en straks bij de gemeenteraden, wethouders en andere aanpalende goed betaalde functies het hele land. Met herstel van het elan en de idealen heeft dat niets van doen. Asscher heeft als loyaal kabinetslid (zei Rutte) het VVD-programma uitgevoerd, waardoor alleen al in de zorg 80.000 mensen hun werk, inkomen en pensioen zijn kwijtgeraakt. De wraak van de kiezer was te verwachten. Maar de doofheid en blindheid van volksvertegenwoordigers in de breedte blijft voortwoekeren. Dat is ook na de verkiezingen niet anders. Want de oplossingen voor maatschappelijke wantoestanden in o.a. de rechtspraak, jeugdzorg en de armoedebestrijding met onwenselijke voedselbanken, met ca. 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens, geeft aan dat het persoonlijke en partijbelang het leidend motief is. Zelfs de toestemming om te schieten op delegatieleden van de Turken kon leiden tot een oorlogsverklaring zoals die van Sarajevo in 1914. Wie gaf opdracht of was kennisdrager?

Alleen Thierry Baudet maakte een cruciale euforische opmerking: We hebben de oligarchie doorbroken!! Wauw Thierry, maar nu dan de daden. Dat geldt principieel voor het recht van inspraak van de burger in het parlement. Twee: de geldschepping moet naar de overheid en nergens anders. Dat geldt eveneens voor de nationalisatie van collectieve pensioenfondsen. Dat geeft financieel alle ruimte om alles te realiseren wat nodig en wenselijk is. Want nu groeien die fondsen alleen maar naar het oneindig in een gigantisch groot en [de-uitzending-bij-omroep-salto-voor-lijst-17-van-de-burgerbeweging-voor-politieke-innovatie.pdf]inert kapitaal zonder maatschappelijke functie. Lees maar verder.

Daarom het initiatief voor het bijeenroepen van een rondetafelconferentie van deskundige slachtoffers van het rechtssysteem die gezamenlijk een verklaring opstellen met verwijzing naar bewijzen om een Grondwettelijk Hof voor de Nederlandse rechtspraak te eisen en Art. 120 van de Grondwet te schrappen. Overigens over de geldschepping horen we ook niets meer…..