(door Dr. W.A. Verbree)

AMSTERDAM-NOIR-Goedemiddag heer Steve Brown,
Ik wilde graag aansluiten bij wat met name de heer rietveld te vertellen heeft, over UWV misdaden. Zelf heb ik ook behoorlijk veel ervaring met het UWV en heb bijna een kogel door het hoofd gekregen. ( met dank aan het GAK nu UWV top ) Dit UWV zou nimmer mogen bestaan, daar het absoluut de bedoelde instantie niet is, zoals feitelijk de bedoeling was. Het UWV is ontstaan vanuit de bedrijfsverenigingen en die hadden als gezamenlijk doel, de arbeider, die krom lag voor deze samenleving niet e laten barsten. De stratenmaker, die op zijn knieën stukken autoband om de, de stenen in de straat timmerde, met zijn hamertje. Toen deze geheel door zijn rug ging, vanwege het zware werk, was de insteek deze man niet in de steek te laten en in de goor te laten verdwijnen. Deze man had krom gelegen voor ons wegenstelsel en die man dien je in eren te houden, kost wat het moge kosten. Het huidige UWV ziet dit anders en men leert de aankomende arbeidsdeskundige zijn eerste en belangrijkste woordje ………… NEE ……….NEE……… en nog eens NEE.

Dat dit huidige UWV 300 zelfmoorden op jaarbasis op het geweten heeft en een PVDA minister aan het roer staat van deze genocide dat is normaal. Dat deze PVDA minister ineens de onbedwingbare behoeft voelt, om lijsttrekker van zijn partij te worden, is natuurlijk verbazingwekkend. Hoe kan je nu lijsttrekker worden van een arbeiders partij, terwijl je de arbeiders jaarlijks met 300 terugdringt? Hoe kan je lijsttrekker worden van een dergelijke partij, terwijl je jarenlang verantwoordelijk was voor jaarlijks € 400.000.000,00 door de goot te flikkeren? Hoe DURF je lijsttrekker te worden, van een arbeiders partij, terwijl je jarenlang de EX arbeiders hebt laten wegrotten in de bejaardencentrums? Kijk dan heb je of lef en ballen, of geen geweten en persoonlijk denk ik toch wel het laatste.

Ik heb het over jaarlijks € 400.000.000,00 en dit is bewijsbaar en wel op de volgende manier. Het UWV heeft totale zelfbeschikking over alles en elk besluit en dat betekend het volgende: Een arbeidsdeskundige, kan ongeacht waarom een negatief besluit nemen, of het rechtvaardig is of niet. De cliënt kan daartegen in beroep en komt bij de beroepscommissie, van het zelfde UWV en die kraken collega’s niet af. Je dient een klacht in en komt zowaar wederom bij het zelfde UWV uit en die kraken de arbeidsdeskundige en de beroepscommissie niet af en wederom een nee. Je gaat toch door en komt bij de Nationale Ombudsman en dat is ook overheid en daar drinkt het UWV graag een kopje koffie en die kraken een andere overheid niet af. Dat is dan je 4 X nee en nu ben je zover, dat je naar de rechter stapt en je ziet de rechter al achter de oren krabben, zo van :” Je hebt 4 X een nee, denk je dat ik nu gelijk ja zeg?” Dus elke afwijzing van een arbeidsdeskundige, komt na jaren voor de rechtbank en dat wil het UWV graag.

Het UWV maakt exclusief gebruik van het kantoor Kennedy & van der Laan te Amsterdam en die verdienen goudgeld aan deze praktijken. Het UWV personeel is meer bezig met dossiers te versjouwen en klaar te maken, voor de advocaten van Kennedy & van der Laan. De verzekeringsarts is continue bezig met medische gegevens voor de advocaten van Kennedy & van der Laan. Wanneer er echter een eerlijk en menselijk systeem zou bestaan, had Kennedy & van der Laan niets te verdienen in deze. Als er een goed systeem is, hoeft de arbeidsdeskundige niet meer met dossiers te sjouwen en kan zijn / haar cliënten te helpen. Bij een goed systeem kan de verzekeringsarts de achterstanden wegwerken, die bij de gewone keuringen steeds weer ontstaan. Kortom een besparing van € 400.000.000,00 op jaar basis en de helft van het UWV gespuis, kan je eruit schoppen en een uitkering aanbieden.

Hoe voorkom je de uitgave van € 400.000.000,00? Heel eenvoudige, zet een onafhankelijke beroepscommissie neer 1/3 UWV, 1/3 expertise van buiten het UWV en 1/3 ervaringsdeskundige zoals Ruud Rietveld en ondergetekende. Nu kan de arbeidsdeskundige, die de avond daarvoor geen seks had met zijn vrouw, niet nukkig zomaar iets afwijzen. Hij / zij, zal een degelijke en goede argumentatie moeten hebben, voor een afwijzing of een toewijzing en geen onzin beslissingen meer. De helft van de huidige gevallen, die bij de beroepscommissie komen, komt daar nu nog maar terecht. Men krijgt een eerlijkere behandeling van deze onafhankelijke commissie en de helft van de gevallen zal tevreden zijn en de andere helft gaat door. De klachtencommissie bestaat voor 1/3 uit UWV, 1/3 expertise van buiten het UWV en 1/3 ervaringsdeskundige zoals Ruud Rietveld en ondergetekende. Een deel zal tevreden zijn met de beslissing van deze onafhankelijke klachtencommissie en een ander deel niet en die gaat door. Men gaat naar de Nationale Ombudsman, die voor 1/3 uit overheid bestaat, 1/3 uit expertise van buiten de overheid en 1/3 uit ervaringsdeskundige zoals Ruud Rietveld en ondergetekende. Van de overgebleven mensen, zal mogelijk de helft doorgaan tot de rechter en dit percentage is nagenoeg te verwaarlozen.

Nu gaat 100% door tot hij / zij erbij neervalt.

Bij een onafhankelijke commissie zal de arbeidsdeskundige een juiste inschatting moeten gaan maken en eerlijk moeten beoordelen.

Dus nu komt er hooguit maar 50% naar de beroepscommissie.

Na een eerlijke behandeling gaat daarvan de helft toch door tot de klachtencommissie.

Nu gaat er dus nog maar 25% naar de klachtencommissie, daar er eerlijker geoordeeld wordt.

De helft zal toch niet tevreden zijn en die gaat naar de Nationale Ombudsman.

Dus gaat er nog maar 12,5 % van alle gevallen, naar de Nationale Ombudsman.

Wederom zal de helft het ook daar niet mee eens zijn en deze gaan door tot de rechtbank.

Iets meer dan 6 % van alle gevallen zal de gang naar de rechtbank maken.

In de 94% van de gevallen, die tot op heden zijn doorgegaan tot aan de eindstreep, vind u de door mij aangegeven € 400.000.000,00 terug. Ik kan u honderden documenten aanleveren, waarin deze onzin wordt gebruikt en waar men mee door blijft aan. Deze nodeloze verspilling moet een keer stoppen want dit kan men niet meer verkopen aan het Nederlandse volk. Wanneer je voor elke rechtbank je gelijk haalt en het UWV blijft doorvechten, waar zijn wij dan in Godsnaam mee bezig?

In de bijlage de tussenuitspraak Centrale Raad van Beroep te Utrecht en de uitspraak meervoudige kamer bestuursrecht te Haarlem. Dit heeft mij 20 jaar van mijn leven gekost en een bedrag dat de 6 nullen overschrijdt, maar het UWV gaat door. Zie mijn internetsite www.UWV-criminaliteiten.nl en mijn boekwerk: Frauderend UWV, de beul van de WAOer! te verkrijgen bij Bol.com.

Zie Centrale Raad van Beroep, Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland en UWV.

vriendelijke groet Dr. W.A. Verbree

Opmerking: Stemadvies Stem van de Straat Amsterdam-Noir: Stem 15 maart op de Partij voor de Dieren (Video) of SP.