( door Rob Brockhus en ondersteunt door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Volksnieuws NO. 1: Kamerlid Pieter Omtzigt krijgt Prinsjesprijs(Video).
Vanaf volgden week gaan wij ieder keer in de Stem v.d. Stem van de StraatStraat aandacht geven aan de ‘Nep en Fop Verkiezingen’ met hun dr. Goebbels propaganda ‘Fake-News ‘van de Mainstream Maffia-media. In het kader daarvan is Rob Brokhus een van onze gasten in de uitzending van volgende week bij SaltoTv. Afgelopen week verdedigde( Video) ‘PvdA Gluiperd Dijsselbloem’  de Centrale-EU- Bankier-Gangsters’, de nieuwe “Crime-Masters of the Universe”(Video) tegen Omtzigt en daar werd 0,00 aandacht aan gegeven door de Staats-NOS en ‘Riool-Brandpunt’.Rob Brockhus:”Ik heb de discussie gevolgd in de Kamer over het ECB-beleid. Pieter Omtzigt had op dit terrein heel goed werk verricht. Ik hoop zelfs dat hij de volgende minister van Financiën zal zijn, ongeacht welke partij de coalitie zal leiden. Nochtans verwijt ik hem dat hij ondanks zijn erkenning van de boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer in samenspanning met het ministerie van Financiën, dat hij dit niet als politieke doodzonde heeft aangekaart. Zie www.sdnl.nl/pieter-omtzigt.htm. Ik ben er zeker van na zes keer zelf kandidaat te zijn geweest voor een Kamerzetel, dat wanneer een partij met zendtijd voor politieke-partijen de hierna opgesomde aspecten in de openbaarheid ter discussie stelt, dus niks beloven maar alleen verantwoording eisen, dat die partij gigantisch gaat scoren. De volkswoede richt zich compleet op precies die pijnlijke beleidsterreinen. Zie daarvoor: www.sdnl.nl/pdf/het-is-wel-even-doorbijten-om-alles-te-lezen.pdf

Pieter Omtzigt over de geldschepping(Video) van de ‘ECB-Bankier-Gangsters’ en foetsie de pensioenen.

Ja, ik weet dat ook het CDA als bestuurderspartij teveel de elite ten dienste is geweest. Dus lijkt het mij zinnig om in elk geval te proberen die zendtijd voor het eerst te benutten om de verantwoordelijkheid voor de sloop van de sociale bescherming aan te kaarten. Dat geldt dus ook voor 50Plus die ook nu nog zwijgt over het verdwenen bufferfonds van 50,9 miljard uit het Spaarfonds voor de AOW. Maar ook het aankomende gigaprobleem dat heel voorzichtig door Krol werd aangetipt, is dat de eigendomsoverdracht van nu ca. € 1400 miljard niet wettelijk is geregeld. Een keihard issue voor de verkiezingen waar de gehele bevolking bij gebaad is, wanneer een andere eigenaar ( de Staat ) de pensioenen kan garanderen en indexeren; en tegelijk de jeugd uitzicht geeft op een pensioen dat voortvloeit uit het rendement van wat de erflaters hebben gespaard en nagelaten, net als bij een normale vererving van vermogen, dat ook de jeugd een volledig pensioen kan krijgen zonder zelf daarvoor te hebben gespaard en betaald. Dat is goed voor de koopkracht en de economisch groei, contra de krimppolitiek van de coalitie.Als laatste heb ik nog niet kunnen achterhalen hoeveel dividend of couponrente de ECB ontvangt tegenover de monetaire financiering van QE vanaf april a.s. met 60 miljard per maand. Ik dacht dat die opbrengst inmiddels wel eens hoger kan zijn dan de geldschepping van de ECB. In dat geval is zich een deflatoire monetaire situatie aan het ontwikkelen. Nog nergens zijn daarover vragen, evenmin over de koers waarvoor die obligaties zijn opgekocht en van wie. Verkoopt Draghi een deel van de Griekse (50%) goedkoop ingekochte obligaties aan Goldman Sachs (zijn oude werkgever) dan wordt bij door verkoop met 75% zowel door de ECB als door GS een hoge winst geboekt op die investering. Want de couponrente ligt vast en betaalbaar vanwege QE. Dijsselbloem was heel mistig over de informatie die hierover vanuit de ECB naar buiten komt.Laat mij weten of de nieuwe partijen ook wakker worden. Lees het complete verhaal over meer dan alleen geld, kapitaal en rendement.

M.v.g.Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Mail: sdn@planet.nl.Web: www.sdnl.nl