(van onze Stem v.d. Straat Verkiezing’s redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Wordt Wakker: Stuur 15 maart het corrupte liegende Haagse Gajes(Video) van de Gevestigde Orde partijen(Video) naar haar huis (= Luxe Wachtgeld) Stem van de Straatof beter nog de cel in en Stem op de Partij voor de Dieren.
2,5 miljoen eerlijke mensen leven als Plofkippen(Video) onder de armoedegrens met dank aan het ‘Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte’ en zijn PvdA ‘NSB Loopjongen Asscher'(Video) en hun laffe gedoogpartijtjes Christen Unie,D66 met de ‘Yuppie-Fascistische  Kasteelheer Pechthold’(Video) en de ‘VVD-GroenLinks Boy Klaver(Video)’.

1 op 7 kalveren binnen jaar dood door gebrek aan aandacht en 10 duizend mensen per jaar hun huis uitgezet als slachtvee van de ‘Straf de arme maatschappij Rutte en Asscher’.

wake-upSteeds meer kalfjes gaan in het eerste levensjaar dood. Het zijn er inmiddels één op de zeven, ongeveer 350.000 per jaar, zegt de organisatie Dier&Recht. Oorzaak is volgens Dier & Recht de schaalvergroting in de sector, waardoor de aandacht voor het individuele dier zou verdwijnen.De kalversterfte is opgelopen van 9 procent in 2009 tot 13,3 procent in 2015, blijkt uit gegevens van de Gezondheidsdienst voor dieren (GD). De stijging zette door in 2016. Het gaat om dieren vanaf drie dagen oud.8 procent van de kalfjes sterft nog voor de registratie, in de eerste drie dagen. In dat cijfer zitten ook doodgeboren kalveren; die zijn door Dier&Recht niet meegeteld.Kalfjes worden direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Volgens Dier&Recht is er steeds minder aandacht voor de dieren, omdat de productie van melk voorop staat.

Mensen en dieren leven Geen waarde voor ‘Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte’ en hun gedoogpartijtjes en laat u stem horen op 15 maart en teken de Petitie.

De kalfjes krijgen de biest, de eerste moedermelk, vaak te laat, of ze krijgen te weinig. Ook is de biest geregeld vervuild, waardoor diarree en luchtweginfecties ontstaan. De kalfjes gaan dan dood of worden geëuthanaseerd. Ze komen op de laatste plaats omdat ze nauwelijks economische waarde hebben.Dier&Recht wil dat de kalversterfte fors wordt teruggebracht. Volgens experts is een sterfte van 5 procent haalbaar als de biestvoorziening verbetert. Op bedrijven waar de kalfjes door hun moeder worden gezoogd, ligt het sterftecijfer een stuk lager, op 7 procent.De organisatie is een petitie gestart, gericht aan de grootste Nederlandse zuivelcoöperatie Friesland Campina, om de hoge kalversterfte te stoppen.

 

En last but nou least de Partij van de Dieren is met de SP de enige partij die al jaren als een roepende in een ‘dove’  ‘Tweede-Slangekuil-Kamer'(Video) waarschuwt tegen Climate change increases the risk of war en de stroom van de Vluchtelingen, scientists prove