(van  onze PvdA Untergang redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Wilt u nog meer worden afgeluisterd dan nu al het geval is Stem dan op Asscher, een PvdA-hoertje van Rutte. ascherAsscher wil nog meer ruimte voor afluisteren van de gewone burgers.De arbeiders verrader ‘Lood om Oud IJzer-PvdA-leider Asscher’ neemt afstand van linkse partijen die tegen grootschaliger aftappen van burgers zijn. Hij noemt ze naïef en werpt zich op als groot voorstander van de wet die de corrupte propganda inlichtingendiensten nog meer de ruimte geeft de kabel op grotere schaal af te luisteren. De komende tijd worden we bestookt met ‘Verkiezings-Leugen-Plannen’, maar als de veiligheid in ons land niet op orde is voor de Heersende klasse, zijn die volgens Asscher weinig waard. Hij wil graag ’meer vaste contracten en het eigen risico in de’ Maffia-zorg'(Video) afschaffen, die ik eerst zelf heb ingevoerd maar om dat te regelen is volgens hem veiligheid „een essentiële randvoorwaarde”. Daarom moet die “Big brother is watching you wet”, die morgen besproken wordt in de Kamer, er volgens de PvdA’er snel komen. Hij wijst er nog uitdrukkelijk op dat deze wet niet bedoeld is om de Ultra-Rijken en hun Bankiers-terroristen(Video) en de corrupte altijd liegende politici af te luisteren en al helemaal niet om ‘Taxfree-Graai King Willem'(Video) en zijn misdadige zakkenvullers familie af te luisteren.

Impopulair bij de mensen die nadenken. ‘Big Brother Plasterk’ geeft meer aftapbevoegdheden en handelt in strijd met grondwet(Video).

Op zichzelf vertolkt Asscher het standpunt van het “Doe Normaal Kabinet Rutte”(Video). Toch is het opmerkelijk om midden in verkiezingstijd, ook als Schippers de Zorg Rippers‘Lood om Oud Ijzer lijsttrekker’, een impopulair pleidooi te houden voor ruimere bevoegdheden voor de inlichtingendiensten en dat duidt er op dat Asscher kennelijk ook al zwaar aan schizofrenie lijdt(Video) net als zijn ‘gabber in crime’ de PvdA ‘Gluiperd Dijsselbloem’. Volgens de PvdA-leider laten de linkse partijen het op dit punt liggen. Ze zijn ’naïef’, bralt de ‘Beroepsleugenaar Asscher'(Video) in het gesprek met de op één haar na failliet bejaarde Vod de Telegraaf (zijn afgelopen jaar weer 10 procent van hun lezers kwijt geraakt door overlijden).Als vicepremier loopjongen van Rutte heeft Asscher achter de schermen gezien hoe hard de corrupte diensten dat middel nu nodig hebben in hun terreur tegen de burgers die steeds meer in opstand komen tegen de altijd liegende en stelende Haagse politici van het kabinet Rutte&Asscher. Hij zag hoe dicht extremisten soms bij een aanslag waren(kuch), maar zwijgt over de dagelijks aanslagen van de Bankier-gangsters op de portemonnee van de gewone burger. „Ik ga niks zeggen over zaken waar ik niet over mag praten zoals die van mijn King Willem, maar ik ben zo overtuigd geraakt van de vele dreigingen dat ik deze wet noodzaak vind en dan heb ik het niet over de ‘Ratten in pak’ die op het “Elite-Gangster Billboard(Video)” staan.”„De huidige wetgeving stamt uit de jaren negentig. Toen telefoons alleen nog bedoeld waren om mee te bellen en Terroristen nog weleens wat over de telefoon zeiden”, weet Asscher. Daarom is er nu een update in de vorm van een ‘Luister de burgers af wetsvoorstel’. Terwijl iedereen die bekend is met de ‘Baardman-Terroristen’ al lang weet dat die niets zeggen over de telefoon. De grote ‘Baardman-Terroristen’ hebben niet eens meer een telefoon al was het maar om geen raket in hun reet te krijgen van de Drones.

Valse Veiligheid voor de Burgers ten koste van hun niet bestaande privacy.

 

‘Plasterk&AIVD’:Pas op voor Poetin en laat onze Ultra-Rijken(Video) en mijn Wachtgeld met rust.

„Ik heb de afgelopen jaren van de andere kant kunnen zien hoe onze veiligheidsdiensten werken, wat ze op het spoor komen, hoe belangrijk het ook is dat ze communicatie-patronen kunnen doorgronden en dat je daar levens mee kan redden(kuch). Cruciaal in deze tijd.” Met de nieuwe wet mogen de diensten de kabel in bepaalde regio’s afzoeken of gericht op een onderwerp, in plaats van zich op één persoon te richten. Dat is volgens Asscher ook broodnodig voor de veiligheid van Nederlandse militairen in het buitenland die met inlichtingen worden ondersteund(kuch).Het klopt dat daders vaak al bekend waren bij de diensten maar op enig moment even van de radar verdwenen, bralt Asscher. Waarom is er dan meer informatie nodig? „Je ziet dat mensen met de huidige mogelijkheden wel bekend waren, maar ook al een tijd niet meer in beeld kwamen.”De PvdA’er wil daarom de komende jaren extra jeroen-dijsselbloeminvesteringen in de veiligheidsketen vooral met het oog op zijn eigen veiligheid als arbeiders verrader en zijn bazen de ‘Ultra-Rijken-Terroristen’ en hun Bankier-Gangsters. De aanvankelijke bezuinigingsplannen van het Lieg en Bedrieg kabinet op de AIVD van ‘Acacadabra Dick Schoof‘ noemt hij terugkijkend „natuurlijk niet goed”. Volgens Asscher moet er ook geld uitgetrokken worden voor ontwikkelingshulp om zo de internationale stabiliteit op orde te brengen, maar hij zwijgt over het feit dat er geen ontwikkelingshulp is voor de 2,5 miljoen arme sloebers die in NL onder de armoedegrens moeten overleven. „Dat vindt de PVV, SP en de Partij voor de Dieren dan vaak weer raar, maar ik denk dat dat erbij hoort in onze ‘Straf de arme maatschappij’.” Critici maken zich zorgen over de bronbescherming van de voor het merendeel corrupte journalisten. Veel van die journalisten werken trouwens ook voor AIVD en/of de VVD-Justitie(Video) . Als de kabel op grotere schaal wordt afgetapt, kunnen de diensten wellicht als ’bijvangst’ zien wie de krant tipt. Asscher bralt dat de afweging die moet worden gemaakt als zulke gegevens worden aangetroffen, met deze wet niet verandert. Maar dan moet die afweging wel zorgvuldig worden gemaakt en dat is in het verleden niet gebeurd, erkent hij, wijzend op zaken met Telegraaf-journalisten. „Daar zijn fouten mee gemaakt en die stoppen wij dan zo als gebruikelijk in de Doofpot, ha,ha,ha,ha,ha .”