(van onze VVD en PvdA Bestuur-Gangsters redactie)

Jetta KlijnsmaAMSTERDAM-NOIR- Bankiers-Gangsters verdienen ‘Bloed-miljarden’ aan pensioenfondsen van ‘Jan met de Pet’.
De Grootste Italiaanse Misdaadbank Unicredt staat op omvallen en heeft 13 miljard nodig. En dat is dus een teken aan de wand dat wij weer aan de vooravond staan van de zoveelste Bankier-gangster economische crisis in de EU. Voor dergelijke ‘Rat in pak economische crisissen’ draait steevast ‘Jan met de Pet’ op en daar komt geen Baardman aan te pas (Video).De PvdA Schizofrene ‘Gluiperd Dijsselbloem’ heeft de Misdaadbanken in de EU al gerust gesteld ( Video)dat ‘Jan met de Pet’ weer gaat bloeden voor hun misdaden na de verkiezingen.

Mbo’ers ontmaskeren Asscher als Beroepsleugenaar en ‘Ras-Kapitalist’ ( Video). 

 

Doe Normaal Rutte’: lange rijen voor de Voedselbanken doen mij en de PvdA niets. Pieter Omtzigt over de geldschepping van de ‘ECB-Bankier-Gangsters’ en foetsie de pensioenen.

 Klijnsma de PvdA-Queen van de mensonterende Voedselbanken optimistisch over pensioen (Video). 

 

Bijna twee op de drie pensioenfondsen heeft minder geld in kas dan wettelijk vereist is, meldt De Nederlandsche Misdaad-Bank. Is dat geen rutte-voedselbankmisdaad? Nee dus. Maar wie bepaald feitelijk waarom het wel of niet een misdaad is? Dat is de gestoorde Tweede Kamer(Video) van Misdaadcentrum “Het Binnenhof”(Video). Toch is volgens het ‘Doe Normaal Rutte Kabinet’ (Video)de crisis al lang voorbij. In ieder geval tot na de Verkiezingen. De Mainstream-Maffia- media doet er alles aan om de armoede in Nederland uit beeld te houden zoals bijv. de dagelijkse lange rijen (Video) bij de mensonterende ‘PvdA-Voedselbanken’. En het de ‘Mooiweer PvdA en VVD- propaganda’ berichten worden dagelijks over het Nederlandse ‘Klootjesvolk’ heen gegooid als wij met zijn alle in de Hemel op aarde leven. Zo werd van de week het ronduit krankzinnige bericht verspreidt dat er maar liefst 1 miljoen vacatures open staan, terwijl er al jarenlang meer dan een half miljoen mensen werkloos zijn en ontelbare werkloze gedwongen in een ‘Participatie-Slavenbaan’ zitten van ‘Kapo Klijnsma’. Dan moeten we toch wel in de Hemel zijn omdat te geloven.De beleidsdekkingsgraad van 61% van de fondsen – de gemiddelde verhouding tussen wat ze in kas hebben en wat er nu en in de toekomst moet worden uitgekeerd – ligt onder het wettelijk minimum van pakweg 104%.Dat betekent dat die fondsen, die het geld van 6,5 miljoen werkenden en gepensioneerden beheren, plannen moeten maken om snel weer genoeg geld in kas te hebben. Voor de pensioensector als geheel lag de beleidsdekkingsgraad eind vorig jaar op 97,5%, ook ruim onder de norm dus.