( door de Lange Mars)

AMSTERDAM-NOIR-Er waait een storm van oproepen tot niet-stemmen voor de komende verkiezingen. De partijen onder aanvoering van PVV en D66 zullen daarStem van de Straat erg blij mee zijn. Zij zullen zeker winnen wanneer een groot deel van de kiesgerechtigden niet gaat stemmen op 15 maart. In 2012 deed een kwart van de stemgerechtigden niet mee, meer dan 3 miljoen mensen bleven mokkend thuis.De niet-stemmers zijn mensen die geen geloof meer hebben in de (Nep en Fop rd)- democratie, maar zich wel gebruikt en uitgebuit voelen.Helaas schakelen zij zichzelf uit, zij plaatsen zichzelf langs de zijlijn van de afbraak, bezuinigingen en de toenemende ongelijkheid toe.

Blanco stem
Dit betekent dat het stembiljet door de kiezer is ingeleverd zonder dat hij geheel of gedeeltelijk een wit stipje in een stemvak rood heeft gemaakt en zonder dat hij op het stembiljet geschreven of getekend heeft.

Ongeldige stem
Hoewel het stembiljet is ingeleverd zonder dat de kiezer een wit stipje in een stemvak rood heeft gemaakt, is deze stem toch ongeldig, omdat de kiezer op het stembiljet heeft geschreven.

Meer Lezen: De Lange Mars.