( door Peter den Haring)

nederland-1100AMSTERDAM-NOIR-ALLES WORDT BETER
De Nederlanden rond het jaar 1100 lieten een losse verzameling van kerkelijke en wereldlijke rijkjes zien: van hertogen, graven, baronnen, bisdommen en stadsstaten. Qua verbindingen, samenvoegen en eenheid is er in bijna 1000 jaar echt heel veel verbeterd. Vooral de laatste 100 jaar zijn we enorm opgeschoten: riolering, waterzuivering, antibiotica, slimmere landbouw, belastingheffing, de wereldhandel, de bijna verdubbelde levensverwachting.In die 12e eeuw zien we ook enorm veel water op de kaart. Die indijking van al dat land uit zee is een ongelofelijke prestatie. Veel van Nederland is UIT het water gekomen. Nu ons nationale spirituele bewustzijn nog. Of moeten we daarvoor maar liever naar Hawaii?

Peter den Haring het Nederlandse Orakel.

OUD & NIEUW MOP
vaina-disney-1Overgrootvader had het zijn zonen en kleinkinderen allemaal uitgelegd. Hij had het ook weer van zijn vader: “Je wordt heel oud als je elke ochtend een beetje vuurwerkkruit op je Brintapap strooit.” Sommigen vonden het onzin, anderen niet. Overgrootvader liet bij zijn dood op 97jarige leeftijd, zes kinderen na, veertien kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. En een enorm gat in het dak van het crematorium.

Meer Lezen:Tijdgeest Magazine