(van onze VVD en PvdA Bestuur-gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-De Raad van State is zogenaamd onafhankelijk adviseur van de regering over piet-hein-donnerwetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. De werkwijze en taken van de Raad van State zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Wet op de Raad van State. Koning Willem-Alexander is Voorzitter van de Raad van State, maar is bijna nooit aanwezig en heeft de ballen verstand van recht. Hij is immers niet eens jurist, maar een ‘Taxfree-Graaier'(Video). De dagelijkse leiding berust bij de vicepresident, momenteel is dat de extreem corrupte mr. J.P.H. Donner. Nou, is dat onafhankelijk of niet?

Politionele-VOC-Oorlog ‘s-misdaden(Video). Rutte moet eens echt in de geschiedenis kijken

 ‘Oude CDA Rat Donner’ is voor ‘Royal-ongelijkheid’ en tegen afschaffen eigen risico(Video)

Het Lieg en bedrieg Kabinet Rutte heeft terecht gehandeld door de openbaarmaking van documenten over de zogenoemde ‘Indische kwestie’ te weigeren volgens de oude CDA Rat Donner en vicevoorzitter van de Raad van State die namens de Voorzitter van de Raad van State de ‘VOC-King Willem’ oordeelt. Die Feodaals middeleeuwse uitspraak heeft de Raad van State van Donner en King Willem gisteren gedaan tijdens het hoger beroep en dat was te verwachten. De King kan moeilijk mee werken aan de veroordeling van zijn’ VOC-familie’ en zijn politieke lakeien van toen en nu. Rutte:” wij d.w.z. ik en mijn King schamen ons nergens voor en vandaar dat wij niks openbaar maken“. Dat heet Dutch Transparency(Video) van de VVD-misdaadgroep (zie:VVD- Top 80 Crime list) en zijn PvdA-hoertjes.

 ‘Royal-CDA Rat Donner’: GeenPeil is einde van de niet bestaande Rechtsstaat(Video) 

Het verzoek om de documenten openbaar te maken kwam van de Stichting Indisch Platform en was dus bij voorbaat kansloos. Die vroeg om de informatie omdat de ‘Nederlandse-VOC-Staat’ nog achterstallige loonbetalingen en schadevergoedingen zou moeten voldoen. Die gelden zou de Nederlandse overheid in de ogen van de stichting moeten betalen aan lagere ambtenaren, militairen en inwoners van Nederlands-Indië die slachtoffer waren van de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog van het toenmalige Nederlands-VOC-Indië. De toenmalige Elite en de Koninklijke familie is reeds schadeloos gesteld en dat is logisch want dat hebben zij zelf beslist in de regering en daarna aan zich zelf uitbetaald. De stichting is door de Raad van State van Donner en ‘Taxfree Graai-King Willem’ voor een klein deel wel in het gelijk gesteld. Enkele niets zeggende documenten moeten door de Ministers van Algemene Zaken (Hofnar Rutte&King Willem) en de PvdA minister van Volksgezondheid en Welzijn voor Rijken, en Sport ( ‘Bejaarde Melker Martin van Rijn‘) wel ter beschikking worden gesteld, blijkt uit de uitspraak.

Oorlogsmisdaden Rutte met Transparency-NL Alibi.