(van onze VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Corrupte Amsterdamse Ambtenaren stelen Straffeloos als de Criminele BurgemeestersRaven(Video). Van der Laan legt het uit en de Tweede Kamer zwijgt.
Woonoverlast van radeloze onrendabele “Labbekakken” kan in de toekomst sneller worden aangepakt door de Criminele Burgemeesters. Waarschijnlijk komt de grootste BN-Hoer van NL  Beau van Erven Doren (Video) samen met de ‘RTL- Deurwaarders-Leed-Show’ volgend jaar met een riool programma hoe de ‘goede’ Burgemeesters de wanhopige Onrendabelen gaan lopen treiteren in plaats van te helpen.  

 Top20+ Criminele Burgemeesters van Ronald Plasterk.

Corrupte Gemeenten die straffeloos mogen stelen als de raven van hun Burgemeesters krijgen extra mogelijkheden om hier iets aan te doen. Zo kan een Criminele Burgemeester straks sneller bijvoorbeeld geluidsoverlast stoppen. Het gaat hier om de groep die nog Gas en licht heeft in de “Straf de Arme Maatschappij”.

Bijna de hele corrupte Tweede Kamer steunde donderdag een ‘Bliksemafleiding ‘s- initiatiefwetsvoorstel’ van de VVD-misdaadgroep hiertoe. Gemeenten hebben volgens de misdaad-partij nu te weinig middelen om op te refugees1-1treden tegen woonoverlast van de radelozen door hen kaal geplukte en bestolen bewoners, terwijl het wel een groot maatschappelijk probleem is (kuch). Over de pest van de Ratten in pak zwijgt de Tweede Kamer al jaren en dat is logisch want dat zijn allemaal familie en vrienden.Omwonenden kunnen er vaak weinig tegen doen omdat zij nu eenmaal met dank aan de VVD-misdaadgroep in een verpauperde kaal geplukte Volksbuurt wonen waar ook nog eens alle Assiel zoekers met status binnen drie maanden zijn gedumpt(Video). Asiel zoekers zijn vrijgesteld van deze maatregel en kunnen 5 maal per dag Allahu akbar krijtsen door de buurt en hun ‘Kerst-vrachtwagens'(Video) op de stoep parkeren.Op dit moment heeft een gemeente grofweg twee opties. Ze kan een waarschuwing afgeven of mensen uit huis plaatsen. Dat laatste is geen eenvoudige procedure en een te zwaar middel voor veel vormen van woonoverlast, aldus de extreem misdadige VVD. Door het  zoveelste Bliksem afleiding’s wetsvoorstel krijgen de corrupte ‘Graai en Naai Burgemeesters’ de mogelijkheid om bindende specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers zoals bijv. dat zij hun eigen stront moeten gaan opvreten en om zeven uur naar bed. De Corrupte gemeenten reageerden eerder positief op het afleiding ‘s voorstel van de echte maatschappelijke problemen n.b. veroorzaakt door de VVD-misdaadgroep en hun PvdA-hoertjes.