(door Meer democratie)

AMSTERDAM-NOIR- Het extreem Corrupte Amsterdamse gemeentebestuur van de Doofpot-Gangsters doofpot-gangstersPvdA Burgemeester van der Laan en D66 Wethouder Udo Kock heeft een slecht ‘Dictator-plan’ gelanceerd: ze willen de direct door het Volk gekozen bestuurscommissies in de stadsdelen afschaffen en vervangen door zetbazen die ze vanuit de Stopera zelf gaan benoemen. Deze niet democratisch gekozen bestuurders zijn geen verantwoording verschuldigd aan de burgers van hun stadsdeel, maar aan het corrupte gemeentebestuur van de centrale stad.

stopregenten_fbtimeline_05_skaliertJuist op het moment dat de wereld en Amsterdam vragen om meer en directere democratie, maakt ons  corrupte gemeentebestuur een omgekeerde beweging. Dit plan betekent  nog minder democratie in Amsterdam. Het ‘Fraude en Doofpot-college’ wil het er nu snel doorheen jassen, zonder discussie en publiciteit. Dit mag dus niet gebeuren! Democratie is te belangrijk om aan deze corrupte politici over te laten. Laat de Amsterdamse regenten duidelijk uw mening horen en teken de petitie.