(van onze ‘Corrupte –Amsterdamse- Van der Laan Ambtenaren’ redactie)

AMSTERDAM-NOIR- De Gemeente Amsterdam was al een waar ‘Gangster-Ambtenaren-udo-kockParadijs’ onder de ‘blinde’ Asscher, maar er is niet veranderd. PvdA Kroonprins Asscher liet enorme ‘Fraude-chaos’ en armoede achter in Amsterdam.
Bij de corrupte gemeente Amsterdam van de PvdA Burgemeester van der Laan en zijn D66 Yuppie Wethouder van Financiën voor de Rijken Udo Kock zijn de afgelopen vier jaar maar liefst 32 ‘Mega-fraude’ en corruptiegevallen met medewerkers aan het licht gekomen die op één na niet zijn vervolgd. Is dat Klasse Justitie ? Oordeelt u zelf.

A’dam is het Graai en Fraude centrum van de Ratten in pak in NL met dank aan Asscher.
Jan Peter BalkenendeVeel corrupte gevallen kwamen aan het licht omdat de vol gevreten ambtenaren rond scheurde in peperdure hagelnieuwe BMW of Mercedes en in de stad werden gesignaleerd met eveneens peperdure callgirls of schandknapen alsof zij de Oude CDA Rat Balkenende waren met zijn Porsche “Kuttenvanger“. Dat zette kwaad bloed bij de weinige eerlijke ambtenaren die het met een fiets moeten doen en hun ‘Hema-vrouwtje’ thuis.

Nederland fraudeland?
Dat blijkt uit een summiere inventarisatie die het ‘blinde’ stadsbestuur op verzoek van De Telegraaf en Volksnieuws maakte. De corrupte gemeente heeft hierdoor in elk geval honderdduizenden euro’s bewezen schade geleden, maar men kan er vanuit gaan dat dit slechts het Topje van de IJsberg is en dat de schade in de miljoenen loopt en wie zal het zeggen in de miljarden. ‘D66 Yuppie-Wethouder’ van Financieren ‘Blinde’ Udo Kock waarschuwt Amsterdammers voor de Mocro Maffia, terwijl zijn ‘Gangster-ambtenaren’ uw blind stelen:

Nederland staat derde als Corruptste land van de Wereld met hulp van Amsterdam en Rotterdam als Corrupte steden.
Burgemeester Van der Laan informeert vandaag de gemeenteraad over de ontluisterende fraudegevallen en zijn gevoerde Klasse Justitie beleid, maar weigert de namen bekend te maken van de criminele ambtenaren. Waarom? Weten die corrupte ambtenaren soms te veel? De Burgemeester zal de Gemeenteraad er dan ook op wijzen dat  Transparency-NL  heeft verklaard dat Nederland in het algemeen en Amsterdam en Rotterdam van de ‘PvdA Zonnekoning Aboutaleb’ in het bijzonder niet corrupt zijn. In negentien van de 32 gevallen is plichtsverzuim vastgesteld en dat ging het o.a. over cocaïne gebruik tijdens diensttijd en het bezoeken van hoeren of schandknapen alsof zij de Ex VVD Burgemeester Onno-schandknapen-Hoes zijn, die tegenwoordig bij de ‘COA-misdaadgroep’ loopt te Naaien en te Graaien .

Hierdoor zijn negen ambtenaren op straat gezet met een WW uitkering. In tien gevallen is een lichtere straf opgelegd, vijf onderzoeken richtten zich op externe medewerkers, waarmee de contracten zijn beëindigd. In vier gevallen is aangifte gedaan bij de politie, maar dat waren lagere ambtenaren die werkte als Vuilnisman.Momenteel lopen er nog twee Doofpot-onderzoeken. Zo kijkt de corrupte politie nog naar de handel en wandel van medewerkers die één of meer opdrachten aan bevriende partijen hebben gegund. Vorig jaar is een ambtenaar de laan uitgestuurd met behoud van WW omdat hij via het ‘Nep en Fop bedrijfje’ dat hij runde met zijn vrouw voor ten minste 500.000 euro aan rekeningen heeft ingediend, zonder dat er een tegenprestatie is geleverd. Hij mocht het gestolen geld houden en hij is nooit vervolgd door de Amsterdamse ‘VVD-Justitie’, want die is te druk met o.a. Holleeder en Wilders(Video) te vervolgen

Gemeente Adam van Burgemeester van der Laan: Hel en verdoemenis van Bijstandsgerechtigde en Gangsters Paradijs voor stelende ambtenaren.

 

Haven-Beerput’ Topje van de IJsberg’ onder de reet van PvdA Burgemeester Aboutaleb.

Corruptie politie van Ard van der Steur doet aangifte tegen corrupte politie.

In 2013 werd eveneens interne financiële fraude vastgesteld, waarbij een medewerker werkzaamheden via zijn eigen bedrijf factureerde voor werkzaamheden die dat bedrijf niet heeft uitgevoerd. De ambtenaar heeft de gemeente voor zo’n 250.000 euro opgelicht. Het dienstverband is op eigen verzoek verbroken en de gewezen ambtenaar heeft geen recht op WW omdat dat hij de 250 000 euro niet hoefde terug hoefde te Burgemeester Eberhard van der Laangeven. De gemeente besloot hier weer geen aangifte van te doen. Wat wist die man voor vuiligheid? En dat gaat wel even anders als de onmenselijke Gemeente een Bijstandsgerechtigde betrapt heeft op een paar uurtje zwart werken om zijn kinderen een paar schoenen te kunnen geven. Die eindigt in de cel. Of als een Bijstandsgerechtigde een foutje heeft gemaakt bij het invullen van zijn maandelijkse controle briefje dan wacht hem Hel en verdoemenis. Dan eist de Gemeente die honger uitkering van 1000,- euro terug en gooit er nog een boete van minimaal 100 procent er boven op en stopt de uitkering voor maanden zo niet jaren. In 2014 was factuurfraude weer aan de orde: toen werd een stagiaire van stadsdeel Oost op straat gezet vanwege factuurfraude ter hoogte van 160.000 euro. De katvangers zijn aangehouden en er is aangifte gedaan. Totale schadepost: 28.650 euro.In dat jaar meldde de politie ook dat een persoon zich voordeed als gemeenteambtenaar en zei dat hij verblijfsvergunningen kon regelen tegen vergoeding. Het bleek inderdaad een medewerker te zijn die vanuit een stadsdeel ’kantoor’ hield. In één geval kreeg de inmiddels gewezen medewerker daadwerkelijk geld van een persoon zonder geldige verblijfsstatus. Verder zijn er gevallen van vervalsingen van diploma’s, beïnvloeding van aanbestedingen, fraude met tijdregistraties of ouderschapsverlof en gewoon stelen uit de kleine kas. Dolle straffeloos stelende en frauderende pret bij de Gemeente Adam! Ook meldden twee handhavers dat zij gezien hebben dat een collega-handhaver een proces-verbaal opmaakte met daarin een andere inhoud dan wat hij feitelijk had waargenomen. Dat kon echter niet worden bewezen. Dit jaar meldde een ambtenaar dat hij een corrupte collega op zondag in de skylounge van een voetbalstadion zag met een aannemer en callgirls, champagne en cocaïne waarmee hij in zijn functie veel ‘Graai-zaken’ doet, maar hier is geen plichtsverzuim vastgesteld(kuch). Ook vervalste een medewerker een rouwadvertentie om zo een dag vrij te krijgen, maar dat werd door Burgemeester van der Laan meer als een leuke grap gezien dan plichtverzuim of de boel oplichten. Omdat Burgemeester van der Laan en Wethouder Udo Kock weigeren de namen bekend te maken van  zijn straffeloos stelende en frauderen ambtenaren zijn zij als eindverantwoordelijke van deze dievenbende beide op het “Elite-Gangster-Billboard  geplaatst”.

doofpot-gangsters