(van onze dr. Goebbels propaganda redactie)

AMSTERDAM-NOIR-CPB: “Mocht er zich weer een ‘Jan net de Pet crisis’ voordoen na de Eric Wiebes Jeroen Dijsselbloemverkiezingen en dat doet het altijd als de Gevestigde Orde partijen aan de macht blijven dan is dat de schuld van Poetin, Wilders en Holleeder(Video)“.’PvdA Gluiperd Dijsselbloem’ is in de zevende ‘VVD-Hemel’ met zijn eigen ‘CPB-Propaganda’. Hij noemt het CPB-resultaat uitzonderlijk goed in zijn kritiekloze Staas-NOS, die ook helemaal lyrisch is van de  CPB propaganda.

 

CPB: ‘WW -Jan met de Pet’ omlaag. Bonussen Bankiers en Wachtgeld schoksgewijs omhoog.

 

 

CBS: Economisch beeld positief en negatief en weer positief door(Video) meer zelfmoorden van werklozen.
2, 5 miljoen mensen leven onder armoedegrens en 500 duizend kinderen krijgen geen fatsoenlijke maaltijd Hongerende kinderenper dag, maar volgens de Staats CPB propaganda en Dijsselbloem gaat het geweldig met de BV-NL. De  Nederlandse ‘Rat in pak economie’ en de ‘Overheids-Graai en Fraude-financiën’ staan er een stuk beter voor dan enkele maanden geleden nog werd gedacht bralt het corrupte, schaamteloze en gewetenloze CBP vlak voor de Verkiezing. Het kabinet Rutte-II sluit zijn ‘Plunder de massa scheel’ voor de Misdaadbanken en de ‘Ultra-Rijken-rijkenregeerperiode’ volgend jaar zonder tekort af, terwijl de Neo-Fascistische-Liberale(VVD) -economie weer terugkomt op het peil van voor de uitbraak van de zoveelste financiële Misdaad crisis in. Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn dinsdag gepresenteerde dr. Goebbels propaganda decemberraming. Daarin voorzien de corrupte vet betaalde rekenmeesters van het Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte en Dijsselbloem een economische groei van 2,1 procent in 2017. Daarmee zou de vooruitgang even sterk zijn als dit jaar, na een plus van 2 procent vorig jaar. Drie maanden geleden werd voor 2016 en 2017 nog een terugval tot 1,7 procent voorspeld. Nou, is dat toeval of niet? Hoe het ook zij het is allemaal goed nieuws voor het misdadige Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte&Dijsselbloem en dat vlak voor de Verkiezingen. Maar ook vlak voordat Rutte het Nederlandse Volk gaat verkrachten (Video) door toch tegen de Wil van het Volk het Oekraïense-Maffia-Verdrag te gaan uitvoeren.

VVD Gangster Wiebes’ Trots: NL weer derde op “Crime-lijst(Video) van Belastingparadijzen”.

Onlangs bleek al dat de aanhoudende economische groei voor aanzienlijke belastingmeevallers zorgt voor de Elite, waardoor het overheidstekort dit jaar kleiner is dan eerder gedacht. Deze ‘meevallers’ zijn binnen gehaald over de rug van de zieke, werklozen. Het CPB verwacht dat die misdadige ontwikkeling doorzet, waardoor de uitgaven en inkomsten van het Lieg en Bedrieg Kabinet volgend jaar voor het eerst in negen jaar in evenwicht zijn.De robuuste ‘Plunder de massa kaal-groei’ zorgt er bovendien voor dat de ‘Rat in pak -economie’ weer even groot is als in 2008, gerekend per hoofd van de bevolking en de armoede ook.

Ook de werkgelegenheid keert eindelijk weer terug op het niveau van voor de Misdaad-crisis, na de volgens het CPB ,,uitzonderlijk lange” herstelperiode. De werkloosheid daalt volgend jaar verder(kuch), maar blijft met 5,3 procent hoger dan voor de dubbele recessie en wat maakt dat uit, want het is zijn in hoofdzaak alleen de Labbenkakken die daar de dupe van zijn, Houzee!.De groei wordt volgend jaar aangejaagd door consumenten(maar vooral door de miljarden Witwas actieven op de VVD- Zuidas), die profiteren van de boek Het belastingparadijs‘Nep en Fop loonsverhogingen’ van de afgelopen twee jaar. De koopkracht loopt daarbij verder op(kuch), hoewel de vooruitgang met 0,7 procent aanzienlijk kleiner is dan de plus van bijna 3 procent die dit jaar werd geboekt om de kiezers te kopen om daarna weer 4 jaren kaal te plukken.Het ‘Staats- CPB’ wijst er ondanks de zonnige propaganda-prognoses op dat de economische en politieke situatie in de EU onzeker blijft voor de ‘Graai en Naai Elite’. De gevolgen van de Brexit lijken daarbij vooralsnog echter mee te vallen en dat is logisch want Engeland is nu nog steeds lid van de Graai en Naai EU-Elite. De ‘VOC-BV-NL’ van ‘Hofnar Rutte’ en zijn ‘Graai King Willem’ houdt volgend jaar last van de zwakke groei van de Graai en Naai wereldhandel, maar weet zijn aandeel op de internationale markt naar verwachting wel te vergroten met dank aan ‘Graai King Willem’ en zijn ‘Queen Exotica Maxima’ die de hele wereld af reizen en zich zelf en de ‘BV-NL’ te hoereren. De staatsschuld neemt verder af en komt volgens de nieuwe ramingen in 2017 voor het eerst sinds 2010 onder het Europees vastgestelde maximum van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp).