(door VD Alternatief)

AMSTERDAM-NOIR-Dijsselbloem ontmaskerd als Leugenaar&Arbeiders Verrader .IMF-Rutte Junckerdeelname Wurging Griekenland(Video) onzeker.
Grote Omwentelingen zijn aanwezig…“Er is vast een Openbaring op komst;Er is vast de Wederopstanding op komst.In de geest van het gedicht “the Second coming” van W.B. Yeats (1919) presenteert het VDA dit artikel ter inleiding van een nieuwe tijdgeest waarin “van en voor het volk” niet langer holle woorden zijn, maar een feitelijkheid gaat worden.“And what rough beast, its hour come round at last…Slouches towards Bethlehem to be born?”

Een eventueel kleurloos kabinet zal het gevallen Judeo-christelijke continent verder afbreken. Wie is haar redder?
Jean Claude Juncker Frans TimmermansEuropa staat in brand en de brandweermannen lijken nergens te bekennen, zoveel is wel duidelijk. Europa zal op de huidige koers doorbranden en smeulen als een monsterverbond van alle vormloze partijen op de kaart blijft staan. Zoals de toren van Babel, met het onbereikbare ideaal tot in de hemelen door te bouwen aan een wereldhegemonie van alle volkeren kris kras door elkaar, zal het morbide EU-project moeten vallen. Geopolitieke waarnemers van VD Alternatief zien dat de VVD- en D66-pyromanen samen met de PvdA-Einsatzgruppen het voorwendsel van Europese integratie als gemeenschappelijk lotsbestemming van Europese burgers als doel hebben.Wij constateren vooral roekeloosheid en totale anarchie als gevolg van een verschrikkelijk politiek ideaal, te heten het wereldwijde neoliberalisme.“Things fall apart; the centre cannot hold;
    Mere anarchy is loosed upon the world,” (Yeats)De geopolitieke kaart van dit oeroude continent waarop liberalen, christendemocraten en sociaaldemocraten met valse speelsheid hun kwade intenties  verdonkeremanen, vertoont (god dank) steeds meer barsten. Het VD Alternatief ziet voor zichzelf een rol weggelegd als genezer van een besmet en rot systeem door de werkelijke samenkomst van alle culturen op dit grondgebied. Vrede en compassie gaat het gevolg van onze beweging zijn, want stellig zo wij geloven dat de eersten de laatsten en de laatsten de eersten zullen zijn, geloven wij ook in de totale overwinning van de toorn en visie van het volk. Zo marcheren wij voort, vastberaden en moedig, op pad naar een duistere schuilplaats om het vakkundig tegen de vloer te werpen. Een nieuwe volksorde zal pas dan op kunnen rijzen. De Brexit, het Oekraïnereferendum tegen rovende oligarchen,  Nederland als verworden belastingparadijs voor diezelfde corrupte oligarchen, miljoenen euro’s die verdwijnen naar voormalige eurocommissarissen die actief zijn in privésectoren, NAVO provocaties jegens Rusland -en weldra geoeconomische conflicten met China,- de Italiaanse tijdbom, de voorspelling van Donald Trump over het uiteenvallen van de EU, het dreigende omvallen van de Deutsche Bank,  de niet aflatende opmars van het Duitse AfD, ondergrondse EU-migratie deals met Noord- en sub-saharaans Afrika en Turkije spreken onwelgevallige boekdelen. We aanschouwen dan nog eens de Islamitische Staat, de onstabiele Balkan regio, het oplaaiende nationalisme in Frankrijk met Marine Le Pen en in Nederland natuurlijk Wilders. De opeenstapeling van problemen en signalen van godgeklaagde (klein)kinderen van nationaalsocialistische EU-(groot)vaders blijven onbeantwoord. Hoeveel duidelijker wil men het nog? Zoals de wereld nu draait, draait het ernstig uit koers.Gevestigde partijen met uitgesproken cynische trekken, multiegoïstische praktijken en gebrek aan (geo)politieke urgentie zorgen voor steeds meer chaos, intriges, leugens en bedrog die aan de lopende band voortduren. Het komt het volk de oren en de neus uit en het zit ze domweg tot híer. Vast staat dat VVD en PvdA in Nederland een overheid voor de elite tot stand heeft gebracht waarin de ‘bruggen zijn weggeslagen’ en geen daarvan herbouwd wordt. Aan de ene kant staan de mensen met niets dan lege onderbuiken en aan de andere kant staan de  graaiers en ‘Gutmenschen’ met privileges, maar ook met een groot gebrek aan empathie en werkelijkheidszin. De werkelijk goede mensen zijn niet de elitaire bruggenvernietigers, maar het lijdzame volk dat in wanhoop en in grote getale de voedselbank en andere crisisdiensten bezoekt.“The best lack all conviction, while the worst
    Are full of passionate intensity.”  (Yeats)

Het ontwaken van de ‘gewone burger’ is geen luxe, maar pure noodzaak geworden.

In Nederland, waar de gewone burger schijnbaar slaperig in de taalspelen van linkse opiniemakers en neoliberale bedrijfsadviseurs leek te verdwijnen, komt de ‘zwijgende meerderheid’ steeds meer tot het Judas Juncker Kissontwakende besef, dat zij op cynische wijze te grazen is genomen door een Duivel en Beëlzebub die  hartstochtelijk bij elkaar in de leer is gegaan om het hardste bewustzijn.De gewone burger herkent zich totaal niet meer in alle bevooroordeelde tirades in media en politiek. Immers worden reële bekommernissen enkel beantwoord met roestige bezweringen en neoliberale formules die vooral hardvochtig en ongeloofwaardig zijn.Daarnaast ziet de burger de  vertegenwoordigende  democratie steeds meer als een farce met volksvertegenwoordigers die onder de knoet van de fractiediscipline vallen. Wie andere standpunten uitdraagt dan die van zijn partij, of die zijn fractie hem opdringt wordt als afvallige weggezet of gestraft. We kijken hierbij naar lieden als Jacques Monasch (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). Ook ziet de burger zich geconfronteerd met een Europese Commissie die het vrije denken aanvalt als gewone mensen in hun eigen land er een andere mening op na houden dan de gesovjetiseerde EU-bonzen. De wereld draait om de elite, hun cultuur, hun wereldbeeld en wat daar van afwijkt wordt snoeihard van de kaart geveegd, gedemoniseerd, vernederd en bespuugd. Het volk laat zich lijdzaam mishandelen en draait keer op keer de andere wang toe. De giftige uitspraken van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch  over ‘beroepsverboden’ voor mensen met bepaalde politieke overtuigingen geeft opnieuw te denken of we nog wel in een vrij en democratisch land leven. De PVV toont zich radicaler tegen voorheen goedwillende burgers, DENK, een schijnbaar subversieve organisatie, poogt de chaos te completeren en hiermee is de ophitsing en de facto versplintering van de maatschappij, compleet.
[if !supportLineBreakNewLine]
[endif]

Het VD Alternatief – Het roer moet nu echt om!
De gevestigde ‘besmette’ partijen zitten niet langer in regeringshuizen voor het volk.  De klits klats klander van 81oplw6sdl-_sl1500_een nieuwe generatie jonge idealisten die voortrazen binnen het oude partijkartel en luisteren hoegenaamd naar de ‘onderbuik gevoelens’, legt geen zoden aan de dijk. De oude partijen hebben  tijd in levensduur overschreden en vormen een blijvend obstakel in de lange termijn levensvatbaarheid van het gehele Nederlandse volk. De woede onder burgers en afkeer van het electoraat van een elite die het ene debacle op het andere stapelt maakt duidelijk dat wij niet verder kunnen met de partijen die hun oor alleen maar te luisteren leggen bij lobbyisten van grote financiële instellingen.Het VD Alternatief is een nationale democratiseringsbeweging die de burger van alle achtergronden zonder aanziens der persoon, en het nationale grondgebied een centrale plaats geeft. Het uitgangspunt is de burger zijn rechtmatige plaats te geven als de voornaamste stakeholder in de democratische organisatie ten koste van de neoliberale lobbyistenkliek.  Via kracht-krachtrelaties met gelijkgezinde organisaties, burger initiatieven en mobilisatie van onderop (op plaatselijk, regionaal en nationaal niveau), wil het VD Alternatief gedaan krijgen dat democratisering en vernieuwing van het politieke bestel daadwerkelijk het urgente karakter krijgt dat het verdient’. Het VD Alternatief stelt zich ten doel een zodanige herverdeling van de politieke macht teweeg te brengen dat het volk en de individuele burger met passie stemt. Een nieuwe status quo die nodig is voor de verwezenlijking van reële en effectieve democratische grondvormen. Daarnaast is de tijd aangebroken voor het inzetten van technologische mogelijkheden om zodanig de democratie te versterken. Meer referenda, meer contact met de burger, goede zorg en sociale zekerheid, betrouwbaar financieel beheer en integriteit staan dus centraal in ons programma. De wereld is zichzelf aan het herbouwen van decennialange elitaire onderdrukking en wij kondigen daarom met trots de komst van een nieuwe visie voor de wereld aan.

“When a vast image out of Spiritus Mundi

    Troubles my sight: a waste of desert sand;

    A shape with lion body and the head of a man,

    A gaze blank and pitiless as the sun,

    Is moving its slow thighs, while all about it

    Wind shadows of the indignant desert birds.”