( door Rob Brockhus (redacteur SDNL))

AMSTERDAM-NOIR-Smaad en laster campagne tegen Roemer bedacht door Gents Mark & Jort gentsmarkenjortop ‘Heren’-bootje.
Ik zag uw optreden bij WNL vanmorgen op 5 december 2016. Het blijft voor mij een onbegaanbare weg om met u of een Kamerlid van de SP in persoonlijk contact te komen. Dit om in overleg een strategisch plan te ontwerpen, waarmee uw partij wel de grootste kan worden. Namelijk door dat wat de meeste mensen de gordijnen injaagt, hen eindelijk zeggenschap te geven over wat Den Haag zou moeten doen. Wanneer ik mijn laatste epistel aan u voorleg, dan is het verbijsterend te moeten constateren dat ook u geen aandacht lijkt te hebben voor ‘n echte oplossing van de ellende van miljoenen armen in ons land. Ik heb het dan over de zorg, de loze beloftes van nu weer Samsom in navolging van Mark Rutte met 1000 euro, en met een veertiende maand salaris voor de leraren. Wie betaalt dat? Maar vooral de mogelijkheid voor de kiezers om de kloof te overbruggen tussen ons een u in de politiek.

cs-ygziw8aurwbsWanneer u eindelijk ook het Basisinkomen zou voorstellen, om de arbeidsdwang uit te schakelen in een wereld zonder de mogelijkheid van volledige werkgelegenheid door automatisering en globalisering, dan verlost u de bevolking van inkomenschantage met werken voor een belegger. Alleen een vernietigende oorlog van materie en kapitaal biedt weer volledige werkgelegenheid, zoals nu in het Midden-Oosten. Dat basisinkomen is de enige methode de EU te stabiliseren en de wereldvrede te garanderen. Dan hebt u tegelijk ook een oplossing voor de migratie met ombuiging van de geldcreatie van de ECB als excellente oplossing voor dat gigaprobleem. U zei in de Kamer dat drie personen in Nederland meer dan de helft bezitten van wat er aan waarde in ons land te vinden is. Op RTLZ van vorige week hoorde ik in een interview dat slechts 62 mensen de helft bezitten van alle economische en financiële waarde op de planeet Aarde. Dat gaat een keer goed fout!! De enig oplossing voor dit autonome proces van kapitaalvermeerdering voor de elite is de burger serieus te nemen en hen/haar eindelijk aan het woord te laten in de Kamer. Doet u dat weer niet, zoals in het Twee Vandaag-journaal werd gezegd, dat ook nu de SP weer tegen is, dan blijft voor uw partij weinig hoop, en voor mij op Wilders te stemmen.