(van onze dr. Goebbels propaganda redactie)

AMSTERDAM-NOIR-MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare,discriminerende uitingen mark-rutte-geert-wildersop internet tegen Moslims en Zwarte Piet. Het meldpunt internet discriminatie is in 2013 opgericht op initiatief van het ministerie van Veiligheid voor de Rijken en Klasse Justitie en het ministerie vanaf aSociale Zaken en geen Werkgelegenheid. MiND is duister ondergebracht bij NL Confidential (voorheen Stichting M.). Het heeft de juridische vorm van een duistere ‘Witwas-kerstboom-BV’. En wij konden voor het eerst niet achterhalen hoe nou precies de vork in de steel zit op het internet en wie wat vangt en zijn zakken vult. Een begroting was niet te vinden. Wel konden wij de leden van de Raad van bestuur achterhalen en die zijn weer zoals gebruikelijk het neusje van de zalm van de Ratten in pak, te weten: de heer M.A. van Straalen; voorzittervoorzitter Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,de heer L.J.H.M van der Grinten algemeen directeur Koninklijke Horeca Nederland,mevrouw mr. E.G.M. Huyzerpolitiechef Eenheid Noord-Holland,de heer mr. drs. C.W.M. Dessens; penningmeester voormalig DG Rechtshandhaving, ministerie van Veiligheid en Justitie
voormalig DG Energie, ministerie van Economische Zaken,de heer E. Riks directeur Toezicht, tevens plv. hoofd Inspectie Veiligheid en Justitie
ministerie van Veiligheid en Justitie,de heer drs. S.H.A. Kernkamp CEO Nationale Nederlanden Schade & Inkomen.Het word hoogtijd dat iemand van de Tweede Kamer deze duistere subsidie vreter meldt bij de FIOD en een onderzoek eist.

‘Partij Führer Jan Roos’ gaat voor hongerdood Bijstandsgerechtigde en onderzeeboot voor Bontes .

 

jan-roos In de Tweede Kamer wordt met afschuw gereageerd op een standpunt van het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND). MiND vindt dat negatieve uitingen over homo’s door moslims in de context van het geloof moeten worden gezien, maar als Wilders Minder, minder Marokkanen roept is dat haat zaaien en discrimineren(Video) en moet dat niet in de context van zijn PPV geloof worden gezien en wordt hij vervolgd door het ‘VVD-OM’. Wie het nog snapt mag het ons uitleggen.Voor de reactionair kaalkoppen Kamerleden Joram van Klaveren en ‘Admiraal Louis Bontes’ , die nog niet zolang geleden de dood aan de Bijstand gerechtigde verklaarde middels hun nieuws ‘Führer Jan Roos’ is deze reactie op een discriminatiemelding fout en onacceptabel. Zij stelden donderdag vragen aan de corrupte ministers van Klasse Justitie en aSociale Zaken nadat website ThePostOnline het standpunt van MiND had gepubliceerd. Volgens de twee ‘Kaalkoppen’ Kamerleden stelt MiND dat gewelddadige homohaat mag op grond van de islam. Het oproepen tot geweld van de Baardmannen zou geen probleem zijn als dat gebeurt vanuit de islamitische levensovertuiging. De witte kaalkoppen zwegen maar even voor het gemak over hun Haat zaaien tegen Poetin en de Bijstandsgerechtigden. Zo willen zij de hongerende Bijstandsgerechtigden laten opdraaien voor de kosten van een Vliegdekschip dat dan kan worden ingezet tegen Poetin.

’Zaak voor de discrimineerde VVD-Doofpot-OM ’van de ‘Mega-subsidie-Fraudeur Ard van der Steur’ (Van der Steur jatte 400 duizend euro).
Dit soort zaken hoort altijd thuis bij het  corrupte ‘VVD- Openbaar Ministerie’, aldus de Kamerleden en daar hebben zelfs ahmed-marcouchkaalkoppen gelijk in. De islam en Zwarte Piet en andere levensbeschouwingen kunnen nooit worden gebruikt als excuus voor feitelijke discriminatie of het oproepen tot geweld en ook daar hebben ze ook weer gelijk in. MiND laat in een bral en rook een mistige verklaring donderdagmiddag weten dat er – na nieuw Kul-onderzoek – sprake is van een „onjuiste beoordeling” van enkele uitingen van de Baardmannen . „Er is in enkele uitingen sprake van een opruiend karakter en het oproepen tot geweld. In deze gevallen is de context niet van belang net als bij Wilders.”

Discussie Subsidie vreter MiND in de Doofpot.

rechtse populistenDe ophef komt op het moment dat de subsidie voor MiND ter discussie staat. Een meerderheid van de Rechtse populistische subsidie partijen in de Kamer pleitte woensdag voor handhaving van de financiële steun. Volgens de PvdA- Huis Marokkaan (Video)Kamerlid Ahmed Marcouch speelt MiND een belangrijke rol bij onder meer het verzamelen van uitingen van groepsdiscriminatie op internet en het is niet helemaal duidelijk of hij weer een film verbod eist. Onlangs riep homobelangenorganisatie COC, waarvan Marcouch de ere Sheriff is nog op het meldpunt te behouden.