(van onze VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Agressie en geweld tegen corrupte politieke ambtsdragers, zoals criminele Stem van de Straat‘Graai-Burgemeesters’ en (domme) raadsleden, is toegenomen door de toenemende minachting en uitbuiting van de Heersende Klasse politiek van de Burgers. Agressie via sociale media tegen hen is de afgelopen twee jaar zelfs verdubbeld en dat is wel te begrijpen in de “Straf de Arme maatschappij”. Toch blijft Transparency-NL stug volhouden dat “Banana-Fraude-Nederland” niet corrupt is( zie: Stem v.d. Straat-Salto2 aflevering 16.(Video) )

Shocking: Top20+ Criminele Burgemeesters van Ronald Plasterk.
Dat blijkt uit de corrupte ’Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016 ’, een overheids orgaan dat n.b. een onderdeel is van de PvdA ‘IJdeltuit Plasterk’. M.a.w. de slager keurt zijn eigen vlees. De corrupte auteurs van het ‘Nep en Fop rapport zijn Jaap Bouwmeester, Marion Holzmann, Nora Löb, Manja Abraham en Oberon Nauta en die hebben hun ‘Doofpot-werk’ goed gedaan voor Plasterk en mogen hun ‘Graai-baantje’ houden. Pikant is dat de Commissie van Plasterk geen mochten kennis te nemen van het “Elite-Gangster Billboard” en te kijken naar:

 

Ruim een kwart van de corrupte en onmenselijke politieke ambtsdragers zijn min of meer terecht in het afgelopen jaar met agressie en geweld geconfronteerd van wanhopige kaal geplukte en vernederende burgers. Het aantal overheidsmedewerkers dat met agressie en geweld te maken heeft, blijkt echter te dalen, omdat zij nu achter kogelvrij glas zitten net als in het extreem armoedige en corrupte Detroit.

Snake in suits when psychopaths as Plasterk go to work.
Dat is nu op 1 op de 5. Reden tot optimisme bij verantwoordelijk onmenselijke en extreem corrupte PvdA Minister Plasterk (Binnenlandse Corrupte Zaken): „Hierin zie je dat onze onderdrukkende agressieve aanpak van de afgelopen jaren van ons onmenselijke programma ’Veilige Publieke Taak tegen de kaal geplukte burgers’ heeft gewerkt.”Dat corrupte en ronduit onbeschofte bijna altijd liegende politieke ambtsdragers meer met agressie en geweld te maken krijgen, zou verklaard kunnen worden door de verhoogde instroom van asielzoekers ‘Oliedollar-Vluchtelingen’ en de politieke discussies over de misdadige ‘COA-Wins-opvangcentrums van ranzige,  extreem, corrupte types als ‘Onno-Schandknapen-Hoes’ die daarmee gepaard gingen. Maar het heeft zeker te maken met de toenamen van de extreme ongelijkheid, armoede en vernedering van zieken en bejaarden. „Inwoners van een gemeente hebben altijd het recht om hun mening te geven over bijvoorbeeld de komst van een asielzoekerscentrum en hun armoede en dagelijkse ellende, maar het is volstrekt onacceptabel als dit gepaard gaat met gescheld of zelfs bedreigingen”, bralt de schaamteloze  PvdA Snake in Suit en arbeiders verrader Plasterk daar over.

 

 

Poetin, Wilders en Holleeder werken steeds minder als Bliksem afleider van de corruptie van de Heersende Klasse
Het kruimel geweld en de bedreigingen uit onmacht kunnen invloed hebben op onmenselijke en vernederende   uitbuit besluiten. Tien procent van de VladimirPoetincorrupte ambtsdragers geeft aan dat het risico van incidenten van invloed is op hun ‘Graai en Naai-beleid’. Bij gewone corrupte ambtenaren is dat vijftien procent.In het onderzoek is ook de niet bestaande integriteit van het openbaar bestuur onder de loep genomen. Daar komt over het algemeen een positief beeld uit, maar wat dat waard is lijkt ons nul komma nul, gezien het feit dat hier sprake is van de slager keurt zijn eigen vlees. Er zijn minder schendingen en vermoedens daarvan. Maar nog steeds zegt ongeveer één op de vijf ambtenaren in het openbaar bestuur wel eens te zien of te vermoeden dat een corrupte collega regels schendt en dat dan Plasterk net doet of zijn ‘PvdA-neus’ bloed. Bij de corrupte politieke ambtsdragers is dat zelfs één op de drie. De corrupte onderzoekers tekenen echter aan dat die vermoedens niet altijd juist zijn maar baseren dat verder op niets en weten zich met die onzin verzekert van behoudt van hun graai Kul onderzoek-baantje. De Commissie had ook nog een hoofdstukje gewijd dat de Burgers steeds minder de afleiding propaganda van Rutte&Co met zijn Staatsmedia de NOS geloven dat Poetin,Wilders en(Video) Holleeder de schuld zijn van alle ellende. Maar dat hoofdstukje moest van Plasterk worden verwijderd. Wilders stoomt inmiddels op naar meer dan 40 zetels en van die bedreiging zijn Plasterk en zijn PvdA-hoertjes letterlijk onwel geworden.