(door  ‘Scholar-Adam Hoyle’en ondersteunt door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR-15% van de gevangenen zit onterecht in de gevangenis, een uiterst zorgelijke Fred Teeven meineedontwikkeling. Daarnaast worden vele verdachten beroofd van hun geld en bezittingen door de corrupte  politie van de VVD Minister van Klasse Justitie ‘Mega-Fraudeur Ard van der Steur’. Dan lopen arbeiders kinderen  en wezen de kans om  verkracht te worden(Video) door  de ‘Justitie& politie-VVD-Demmink-kliek’. En lopen mensen de kans te worden vermoord(Video) door de politie. Een ervaren advocaat zei ooit eens tegen mij dat er twee soorten ondernemers zijn, namelijk ondernemers die met justitie in aanraking geweest zijn en ondernemers die nog niet met justitie in aanraking geweest zijn.

In 1939 dachten we ook dat het goed zou komen: de burger van vandaag kan de misdadiger van morgen zijn.

De wereld waarin we leven verandert snel, we hebben het grootste deel van onze soevereiniteit aan het bureaucratische monster, de EU, overgedragen en overheden hebben steeds meer bevoegdheden om diep in ons persoonlijk leven te graven zonder dat we daar weet van hebben. Privacy bestaat zo goed als niet als het op de bemoeienis van de staat aankomt. In de documentaire “Panopticon De Film”  van Vlemmix,die ik al eerder heb aangedragen in het artikel Autoriteit en Criminaliteit III heb ik laten zien dat ons regime ver, zeer ver gaat. Deze documentaire is uit 2011 en inmiddels is het nog schokkender dan de documentaire ons laat zien.

Er Is Meer Aan De Hand.
rutteNaast deze zorgelijke ontwikkeling zijn er nog andere ontwikkelingen die de burger misschien niet voldoende opmerkt. De rechten van een verdachte hebben de laatste jaren flink ingeboet (vanwege de ernst, maar ook vanwege de complexiteit, ga ik een apart artikel aan dit onderwerp weiden) en we zien, met name op Europees niveau, nog veel ergere ontwikkelingen die de gewone burger in de problemen kunnen doen belanden.
In diverse EU staten zien we een versnellende erosie van mensenrechten en de voorbeelden van deze erosie zijn talrijk. Frankrijk heeft al meer dan een half jaar de grondwet overboord gegooid en we zullen waarschijnlijk niet snel een opheffing van de “noodtoestand” zien omdat Hollande verklaart heeft dit pas te doen als terreur verslagen is, nooit dus. In Spanje hebben we de Draconische “Gag Law”, dat de vrijheid om te demonstreren enorm beperkt. De extremistische staten in het oosten, zoals Polen en de Baltische Staten, gebruiken de propaganda-oorlog tegen Rusland als voorwendsel om mensen te arresteren voor “spionage of subversieve praktijken” (zie de meest recente gevallen aldaar in de pers). Kritische “Kremlin Vriendelijk” pers wordt de toegang tot het land geweigerd en de problematische persvrijheid in Polen is genoegzaam bekend en zelf voor de EU problematisch om nog te verdedigen.
De recente ontwikkelingen in Finland, waar iedereen met een “Russische afkomst” automatisch als verdachte en potentieel staatsgevaarlijk is geregistreerd geeft de fascistische tendens in de EU zeer duidelijk weer.Waarom Boris Johnson’s opmerking over de doelstellingen verkeerd vielen: Alles wat kritisch is zal namelijk ondemocratisch moeten zijn.

De Toekomst.
unknown-1Al met al bizarre ontwikkelingen en, als we deze lijn doortrekken, kunnen we, net als in 1940, verwachten dat “onschuldige mensen” opeens het doelwit zijn van ideologische vervolging. In dat geval is het goed om te weten wat u te wachten staat en hoe u zich het beste kunt verdedigen. De impact van de onderstaande uitspraak van Boris Johnson is groot en heeft erkenning bij de kritische bewegingen en blinde woede bij de EU apparatsjik teweeg gebracht omdat deze eenvoudigweg geen commentaar dulden. Johnson:” Europa wil superstaat, net als Hitler”.

Tirannie, we staan erbij en kijken er na.’EU-Neonazi-Elite’ wil censuur op Russisch nieuws. (Zie janusz-korwin-mikkevanavond Stem vd de Straat-Salto-2)
Recentelijk heeft de EU beangstigende maatregelen genomen tegen zenders die tegen de doctrines van de EU en de door de EU vastgestelde waarheid in gaan en deze als een “gevaar” voor de waarheid en Europese waarden bestempeld. De EU heeft hierover zelfs een resolutie aangenomen.Dat u in een dictatuur voorbereid moet zijn spreekt voor zichzelf.Als onze regimes controle op media gaan uitoefenen en menen dat zij het alleerecht op de waarheid hebben dan zijn wij in een fascistische dictatuur beland. Het is belangrijk om te beseffen dat iedereen dan een potentiële verdachte is en dat uw mening weleens crimineel kan zijn!

De Verdachte Van Een Misdrijf.
Wat als je een verdachte bent van een misdrijf en, zoals u hebt gelezen kan dat al om uw mening gaan in de toekomst? Ik hoor u al zeggen, “Maak ik een mogelijke misdadiger niet wijzer dan hij moet zijn?”.
Nee, de rechtsgang is juist gediend als het slachtoffer en de verdachte zich zo goed mogelijk kunnen verdedigen. We zien nu al de hoogst opmerkelijke trend dat verdachten met geld zich kunnen afkopen en verdachten zonder geld dat niet kunnen (later hierover meer in het volgend deel) , ook zien we dat verdachten met geld zich een advocaat bij het verhoor kunnen permitteren terwijl arme mensen dat niet kunnen (ook hierover meer in het volgende deel). Informatie die niets kost helpt deze, steeds groter wordende, kloof enigszins te verkleinen.

Het Verhoor in de Straf de Arme Maatschappij van de Ratten in pak.
Helaas is er geen documentaire in het Nederlands te vinden over dit onderwerp (merkwaardig) maar is er in gerard-boumanhet Engels veel materiaal te vinden.
De onderstaande documentaire laat zien dat het, zonder kennis van zaken, altijd onverstandig is om in gesprek te gaan. De verdachte zal moeten accepteren dat hij of zij langdurig blootgesteld zal worden aan eenzame opsluiting ( in NL wordt dat eufemistisch “Alle Beperkingen” genoemd) en een zeer sober onderkomen, maar het is op termijn een kleine opoffering om je straf aanzienlijk te verminderen of zelfs vrijgesproken te worden. Je hoeft zeker niet schuldig te zijn om in de gevangenis te belanden. Veel mensen hebben die illusie maar het besef dat onderzoeken laten zien dat 15% (1 op de 6) van de gevangenen onterecht in het gevang zit zal die illusie doen verdwijnen. Het percentage groeit overigens nog gestaag!

Met recht draag ik dus deze informatie aan.
Beneden dit tekstblok heb ik een  interessante documentaire over de technieken die de politie gebruikt om een verdachte te bewegen om te bekennen ingevoegd. Een gewaarschuwd (onschuldig) man telt voor twee. Beneden dit tekstblok heb ik een  interessante documentaire over de technieken die de politie gebruikt om een verdachte te bewegen om te bekennen ingevoegd. Een gewaarschuwd (onschuldig) man telt voor twee.