( door de redactie van de Stem van de Straat)

AMSTERDAM-NOIR- Exclusief in de Stem van de Straat: Rutte Killing Fields VOC Oké!:The massacre of Badung Puputan Denpasar Bali-Premier Rutte VOC Ok!
VVD-Huichelaar Rutte gaf gisteren een Kris terug aan Indonesië van de miljarden ‘Bloed VOC-roofbuit’!

Lees hierna de voorbeschouwing van de Stem van de Straat Amsterdam-Noir a.s. maandag bij Salto2 afl. 16. De Stem van de Straat is een ongesubsidieerde Stichting die het gemanipuleerde, onderdrukte en kaal geplukte Volk een stem wil geven en waarbij de mensenrechten centraal staan met redactieleden en gasten die allen zonder betaling meewerken. Is de vet betaalde gesubsidieerde Transparency-NL een Alibi voor de liederlijke en in vele gevallen pedofiele Heersende Klasse.‘

Stichting “Garuda Cultural  Heritage VOC back to Indonesia Foundation” bezorgt ( zie Noot1) ‘hofnar Rutte’ en  ‘VOC-Graai King Willem’ koude rillingen. Stem van de Straat veroont als eerste en enige een deel van de Roofbuit.
VVD-Gluiperd VOC-Oké Rutte’ heeft Volksnieuws Amsterdam Noir gelezen en is vast begonnen de VOC-roof buit terug te geven aan Indonesië. Maar niet de VOC-buit bij die zijn ‘Taxfree-VOC-Koninklijke familie’ en in het Rijksmuseum ligt! Misschien is wel het aller wrangste in deze Inktzwarte Geschiedenis van de Nederlandse Elite jegens de slachtoffers en hun nabestaande van de ‘VOC-Holocaust’ dat de Wim Pijbesdaders als de Helden van de “Gouden Eeuw” hangen in het Rijksmuseum vlakbij hun roofbuit. En de wellicht allergrootse ‘Egotripper Wim Pijbes’ van de Amsterdamse Grachtengordel-Maffia, die Helden Massamoordenaars en mensenhandelaren keer op keer samen met King Willem ( één van de hoofderfgename van de VOC miljarden ) de hemel in prijzen. Dat laatste is zo walgelijk en krankzinnig crimineel dat het te vergelijken is met dat het Duitse Rijksmuseum Statieportretten heeft hangen van Hitler en dr. Mengele, etc. en daarnaast bijv. de getrokken gouden tanden uit hun Joodse slachtoffers en de kinderhoofdjes op sterk water die Mengele persoonlijk heeft vermoord.

( door Scholar Adam Adam Hoyle)

Het gevaar van Newspeak en de rechtvaardiging van oorlogsmisdaden.
Aanstaande maandag avond 23.oo uur gaan we het over NATO jargon hebben bij de Stem van de Straat Salto2 en in het bijzonder het ongekende niveau van Newspeak dat deze oorlogszuchtige organisatie als nieuwe taal heeft bedacht.George Orwell omschreef het in 1946 al accuraat toen hij in zijn boek 1984 de nieuwe wereldorde omschreef waarin Engels als een ongewenste taal werd beschouwd. Er was een nieuw soort taal ontwikkeld, Newspeak, waarvan de bekende “War is peace, Ignorance is strength en Freedom is slavery de bekendste zijn. We zien dat NATO deze propagandamethodes letterlijk heeft overgenomen en tot een kunst heeft verfijnd.Propaganda is een sluipmoordenaar, het wurgt zijn prooi, de waarheid, langzaam (demagogisch gebruik van metaforen, maar in deze context verantwoord).In de loop van de afgelopen jaren zijn er diverse vrije media geweest die het gevaar van westerse Newspeak en westerse propaganda onder de aandacht hebben gebracht maar in de staatsmedia en de MSM (in handen van enkele multinationals) is het benoemen van deze ontwikkeling een taboe (vanuit de staat).Udo Ulfkotte, en nu ook een Nederlandse journalist, hebben de corruptie binnen de MSM en staatsmedia al onder de aandacht gebracht maar door de censuur is het niet onder de aandacht van het grote publiek gekomen. De eerste paar minuten van het interview met Udo, die 25 jaar voor de Frankfurter Algm. Zeitung heeft gewerkt maken duidelijk dat er censuur is:

(de eerste 1.30sec zeggen genoeg).Naast deze vorm van propaganda is er een andere vorm van propaganda en dat is niet het verhaal maar de woorden die in het verhaal gebruikt worden. Naar mijn mening is deze vorm veel gevaarlijker omdat je met deze methode de waarheid kan vertellen maar de betekenis van de waarheid kan bewerken. Uiteindelijk is het vaak de betekenis die relevant is en niet het verhaal zelf.Ik heb een lijst toegevoegd van een aantal NATO Newspeak woorden maar ik ga er, ter verduidelijking,  een aantal uitlichten.Stel dat onze Schoevers Minister van Defensie, Hennis, het volgende zegt:“We stellen een humanitaire militaire interventie voor om de vrede en veiligheid in de regio te waarborgen” (de term “militaire aanwezigheid voor vrede, stabiliteit en veiligheid in de regio wordt gebruikt door NATO leider, het laatst door Stoltenberg in verband met de offensieve militaire opbouw in de Zwarte zee).Het begrip “humanitaire interventie” is bekend door Samantha Power (VN vertegenwoordiger voor de VS) en ze heeft vaak voor dergelijke oorlogen gepleit.

Wat zou deze Newspeak zin in het Engels betekenen?
“We willen weer een bloedige oorlog beginnen en gaan dat doen om een nieuw gebied aan NATO te annexeren en te domineren in verband met onze zucht naar hegemonie”. Ja, dat is niet te verkopen zo en daar komt Cicero om de hoek kijken. De moderne versie is Unilever “wrap it up and sell it”.
We kennen allemaal de “preventative war” en de “preemptive war”. Irak was een preventative war en de 1967 oorlog van Israël tegen Egypte zou door sommigen als een “preemptive war”gezien kunnen worden. Toch is het een rechtvaardiging binnen NATO jargon om een oorlog met ongekende vernietiging en slachtoffers te beginnen onder directe dreiging van een lidstaat.Bovenstaande voorbeelden laten zien dat woorden kunnen doden en Newspeak dodelijk is. Met recht misdadig taalgebruik en onze journalisten en politici zouden een sticker moeten hebben met de tekst “liegen en Newspeak is dodelijk, begin er niet mee”.

In het onderstaande artikel is een kleine lijst van algemene Newspeak te vinden:” Welcome to the Future: Your ABC Guide to Newspeak“.

In het volgende artikel komt het militaire Newspeak naar voren, veel woorden zullen herkend worden, zoals het zeer bekende NATO woord voor burgerdoden, “collateral damage”, het ook zeer bekende  Amerikaanse “enhanced interrogation” voor martelen of het in Nederland zeer vaak gebruikte “militaire interventie” voor het voeren van een oorlog. In dit kader is het duidelijk, de opzet is om misdaden te verhullen: “All the Euphemisms We Use For War”. Ik vind de titel een beetje misleidend omdat er nog veel meer metaforen en eufemismen zijn en soms worden combinaties van deze woorden tot nieuwe betekenissen gevormd; te denken valt aan “enemy combatants” en “detainies” tot “detention facilities for enemy combatants”, de beruchte concentratiekampen van de Amerikanen op Cuba en, bijvoorbeeld, Diego Garcia met de, wel heel erg cynische, naam “Camp Justice” waar martelen door NATO lid, de VS, tot een industrie is uitgegroeid.Voor de liefhebbers, een essay van George Orwell uit 1946 waarin hij al op het gevaar van metaforen en holle frasen duidt. We zouden kunnen vermoeden dat het standaard leeswerk is voor westerse leiders.Het filmpje van, de door de EU gefinancierde, Witte Helmen in Syrië (eigenlijk Daesh met een PR helm op), laat zien dat de EU geen grenzen kent als het om propaganda gaat.

Als U een sterke maag heeft en geen zwak hart dan kunt u hier lezen hoe de Nederlandse propagandakranten omgaan met de werkelijkheid.Alleen als U wat gewend bent! lees het smerige propaganda artikel in de zogenaamde weldenkenden en fatsoenlijke Christelijk Trouw: ” ‘Moedige’ Witte Helmen in Syrië krijgen alternatieve Nobelprijs”.

Noot1: Doelstellingen

steve-bali-1steve-bali-2

Noot2: Gevestigde Orde Pers durft niet mee te werken met de Stem van de Straat inzake VOC.

Geachte mevr. Hoek,

Dank u voor uw reactie.Jammer dat u niet wilt meewerken aan de betreffende uitzending temeer daar o.a. centraal zal komende te staan dat er een aanzet zal worden gemaakt m.b.t. herstel van de Rechtsorde tussen de (Elite) Nederland en Indonesië  en andere voormalige (VOC)-koloniën . M.a.w. het terug vorderen van de gesloten  Cultuur goederen. ( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/10/08/king-willem-houdt-stiekem-uitverkoopt-voc-erfgoed-en-stopt-opbrengst-in-eigen-zak/ ) Bovendien had u de gelegenheid gehad ( 200 duizend kijkers) om ook een andere doelgroep dan die van  o.a. Buitenhof te informeren in deze.Daarnaast kom ik al meer dan 30 jaar in Indonesië  en India, etc. en heb in die zin veel kennis opgedaan inzake gestolen Cultuur goederen in deze door de VOC en NL.  En die goederen deels al opgespoord in Nederland.Het gaat ons dus niet om schuld en boete maar om herstel van de Rechtsorde tussen landen en slachtoffers en daders.Hoe het ook zij, ik en andere betrokkene in deze hadden graag met uw van gedachte gewisseld gezien u kennis in deze.Met de vriendelijke groeten

 Ing S.K.A. Brown


Van: Anne Lot Hoek <annelot@annelothoek.com>
Verzonden: donderdag 13 oktober 2016 08:10
Aan: Steven Brown
CC: Wilson RTL
Onderwerp: Re: Uitnodiging “De Stem van de Straat Amsterdam-Noir”

Beste meneer Brown,
Hartelijk dank voor uw reactie en uitnodiging. En excuses voor de enorm late reactie, ik had eerst een deadline, en toen een fikse keelontsteking en ik wilde er nog even overna denken.
Ik vind het heel erg goed en belangrijk dat jullie hier aandacht aan besteden en ik had uw bijdrage over Bali al eens eerder gezien ook. En via youtube worden ook jonge kijkers hiermee geconfronteerd, wat heel belangrijk is. Waar ik alleen een beetje mee zit om bij je in de uitzending te gaan zitten, zeg ik gewoon heel eerlijk, is dat ik als freelancer probeer om via ‘mainstream’ media en ook de wetenschap dit onderwerp onder de aandacht te brengen en het onderdeel te laten worden van de ‘reguliere’ Nederlandse geschiedschrijving en herinneringscultuur. Ik probeer dus eigenlijk een beetje weg te blijven uit de meer activistische hoek, en het teveel in termen van schuld en boetedoening te gaan gieten, al wil ik dat jouw programma helemaal niet opleggen. Maar ik sta zeker open voor meer discussie hierover en ik denk ook graag mee over manieren om dit bij een jongere generatie te agenderen. Het is momenteel een zeer actueel onderwerp.
Hartelijke groet, Anne-Lot
Anne-Lot Hoek
Journalist/Researcher