(ingezonden door ASSADAAKA)

AMSTERDAM-NOIR-Terwijl elders werd gedemonstreerd, vond er 4 november in Amsterdam Oost een 76bijzondere, waardevolle dialoog bijeenkomst plaats over de situatie in Marokko. Met een groep van ongeveer 40 Marokkaanse Nederlanders, van verschillende organisaties, werd vishandelaar Mouhcine Fikri herdacht en werd gesproken over veranderingen die nodig zijn om de stabiliteit te bewaren in Marokko.Nooit meer:‘Dit mag nooit meer gebeuren’, dat vonden alle aanwezigen bij de bijeenkomst georganiseerd door Assadaaka Community, Stichting Onze Hoop en Stichting Nieuwe Tijd ‘Davins’. Het afschuwelijke overlijden van vishandelaar Mouhcine Fikri is een incident en tegelijkertijd staat het niet op zichzelf. Sinds zijn overlijden lijkt Mouhcine Fikri symbool van een politieke strijd. Want in verschillende grote steden in Marokko, en ook in Amsterdam en Den Haag, zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren.

Stem van de Straat: ASSADAAKA lost onoplosbare problemen  op:

Politieke motieven.
De aanwezigen bij de dialoogbijeenkomst begrijpen de emoties van de demonstranten, maar de deelnemers vinden het juist ook erg belangrijk om de eenheid te bewaren. De politieke motieven van de organisatoren van de demonstraties zijn niet altijd duidelijk. Terwijl de onderwerpen die de demonstranten naar voren brengen, ongelijke lonen, corruptie, ongelijke behandeling van Berbers, allemaal de aandacht verdienen.

De weg van de dialoog.
De deelnemers aan de dialoog bijeenkomst overstijgen liever deze politieke motieven en laten een ander geluid horen. Zij kiezen voor de weg van de dialoog om veranderingen te bereiken. ‘Chaos en instabiliteit zijn niet de weg om positieve veranderingen te bereiken’, vonden de deelnemers. We moeten met elkaar juist aan het werk om deze veranderingen te bereiken, allemaal Marokkanen samen.

Veranderingen.
‘De lage lonen, van bijvoorbeeld politieagenten, houden corruptie in stand. Dat moet veranderen. Er moet meer geld naar deze ambtenaren en ook naar onderwijs. Goed onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen.’ Tijdens de dialoogbijeenkomst deelden de aanwezigen hun visie over wat er moet veranderen in Marokko. De welvaart die Marokko kent is niet eerlijk verdeeld. Dat leidt tot onvrede en ongelijkheid, en daar moet verandering in komen.

Wakker worden
Het Marokkaanse volk wil verandering, maar kan dat niet alleen bereiken. Ook de koning van Marokko heeft aangegeven dat hij verandering wil in de huidige ongelijkheid, maar ook hij kan dat niet alleen. De politieke rijke elite moet wakker worden, door de huidige onrust, en moet veranderingen in het systeem gang zetten. En wanneer zij die veranderingen invoeren, is het ieders verantwoordelijkheid,  van arm tot rijk, om dit te laten slagen. Niet meer meedoen aan corruptie, stemmen tijdens de verkiezingen en een gelijke behandeling voor iedereen.

Samenleving.
De Marokkaanse samenleving, dat zijn wij allemaal, alle Marokkanen samen, zowel in Marokko als in Nederland, vonden de aanwezigen van de dialoogbijeenkomst. Wij dragen allemaal verantwoordelijkheid voor ons land en onze maatschappij. Door met elkaar in gesprek te gaan, door te streven naar eenheid en cohesie. En door ons niet te laten leiden door geld of macht, maar juist  door ons allemaal actief in te zetten voor een betere samenleving.

Voor meer informatie tijdens kantooruren:ASSADAAKA: Palembangstraat 52, 1094 TK Amsterdam | E. info@assadaaka.nl | W. www.assadaaka.nl

De Vriendschap Community Assadaaka stelt zich ten doel: Een laagdrempelige organisatie die verschillende groeperingen in de samenleving (de buurt) wil samenbrengen om wederzijds begrip te bevorderen, door een ontmoetingsplek aan te bieden en activiteiten te organiseren. Deze activiteiten dienen de integratie en emancipatie te bevorderen met behoud van eigenheid in persoon en achtergrond.

U kunt lid worden voor 5 euro per jaar!U kunt ook een bedrag over maken op IBAN: NL22 ABNA 0489 3349 97 t.n.v. Assadaaka.