(van onze VVD en PvdA Bestuur-Gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Hoe zou het toch komen dat de PVV van Wilders steeds groter wordt? Nou, datRonald Plasterk Gay pride leest u hierna:
Gemeenten die te weinig asielzoekers met een verblijfsvergunning aan een huis helpen, moeten een boete betalen van een miljoen euro die zij moeten verhalen op de arme vervuilde en ondervoede Bejaarden en radeloze Voedselbanken- Bijstandgerechtigden. Dat staat in een  Afpers-conceptwetsvoorstel dat de PvdA psychopaat Minister Plasterk aan gemeenten en provincies heeft voorgelegd.

Leger des Heils eist 10 duizend woningen voor Daklozen na gesprek met Steve Brown (Video).

Op dit moment huisvesten de Mega-Wints azc’s-centrums meer dan 13.000 ‘Ollie-Dollar-Vluchtelingen’ die volgens het Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte met zijn PvdA ‘NSB loopjongen Asscher’ recht hebben op een woning. Uiteraard gaat dat ten koste van de Nederlandse woningzoekende. Zolang ze nog in een azc zitten, betaalt het Rijk alle kosten voor de opvang en daar vullen ‘COA- Ratten in pak’ als de Top VVD-er ‘Onno-Schandknapen- Hoes’ en zijn gabber in crime het ‘PvdA Monster Florijn’ vet hun zakken aan. Het misdadige Kabinet wil gemeenten onder druk zetten als echte Mafioso’s om deze vergunninghouders sneller op te vangen. Om dat te bereiken, moeten gemeenten straks de kosten betalen voor asielzoekers die ze eigenlijk hadden moeten huisvesten, maar nog in een azc wonen.Eerlijk PvdA Delen: Nederlandse Dak en thuislozen al jaren op straat en gewone Nederlands moeten in Amsterdam inmiddels 17 jaar wachten op een betaalbaar dak boven hun hoofd. Maar Vluchtelingen moeten van de ‘PvdA IJdeltuit Plasterk’ binnen drie maanden aan een huis worden geholpen met 10.000 euro cadaue aan inrichtingskosten, Verzinnen wij dit waanzinnig bericht? Is het kwaadaardige dr. Goebbels propaganda van onze kant jegens de PvdA (= VVD-Hoertjes) ? Nee, het gewoon waar en die’ PvdA IJdeltuit Plasterk’  schaamt zich er niet eens voor. Wanneer krijgen Gemeentes eindelijk eens een Boete van Plasterk voor het  al jaren en jaren op straat laten liggen van Dak en Thuislozen NL-ers. En wanneer krijgen de Gemeentes eigenlijk eens een boete van Plasterk dat gewone burgers jaren en jaren tevergeefs op een Wachtlijst moeten staan voor een betaalbare woning?

‘Bestuur-gangster Jos Wienen’, ‘Graai-voorzitter’ van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Corrupte Gemeenten, is niet te spreken over het voorstel. “Ik vind het eerlijk gezegd een beetje droevig om zo’n maatregel te krijgen terwijl gemeenten juist op dit moment zo veel Vluchtelingen huisvesten ten koste van Nederlandse woningzoekende. Een paar jaar geleden waren het nog 8000 per jaar. Nu huisvesten gemeenten bijna 40.000 vergunninghouders en als u weet dat er al een kwart eeuw 40.000 Dak en Thuislozen zijn en die hebben we nog nooit een woning gegeven en dan heb ik het niet over de Nederlandse Burgers die op allerlei wachtlijsten staan, ha,ha,ha,ha.”De ‘Graai-kosten’ bedragen naar schatting van de VNG ongeveer 1800 euro per asielzoeker per maand en dat is meer dan een  honger Bijstand uitkering. Zodra het ‘Afpers-wetsvoorstel is aangenomen, gaat het met terugwerkende kracht in vanaf 1 juli 2016. Een gemeente die het afgelopen half jaar een achterstand had van honderd asielzoekers, moet dus ongeveer een miljoen euro “schade vergoeden en kan dat verhalen op de bekende ‘Jan met de Pet’ groepen die het Lieg en Bedrieg Kabinet al 3 jaren kaal plukt en vernederd”.Plasterk als echte  ‘PvdA Snake in Suit’ waarschuwt alle mensen die een huis zoeken met hun ordinaire  tengels van zijn VVD Bazen en zijn collega ‘Graai-Rat in pak PvdA-ers’ af te blijven.