(van onze PvdA Untergang redactie)

AMSTERDAM-NOIR- ‘Populist Rutte’ breekt weer zijn(Video) woord met instemming D66 voor gerlauff-koning‘Maffiaboss Poresjenko’.
Jacques Monasch, kandidaat-lijsttrekker van de ‘PvdA-hoertjes’ van de ‘VVD-misdaadgroep‘ dreigt terecht volgende week een motie van wantrouwen van de oppositie tegen het Lieg en Bedrieg kabinet Rutte met zijn PvdA NSB loopjongen Asscher te steunen over het Maffia- Oekraïnereferendum. Dat zei hij donderdag in het NOS Journaal en dat werd bij hoge uitzondering niet eens gecensureerd. Inmiddels wordt Monasch zwaar bedreigt net als ing Steve Brown (schokkende Video) door zijn corrupte Fractievoorzitter Samsom e.a., maar daar durfde hij geen mededelingen over te doen of dat heeft de Staats-NOS van ‘Graai-King Willem’ en zijn ‘Hofnar Rutte met hun corrupte en gewetenloze NOS ‘PR-man Marcel Gelauff’ toch weer weg gecensureerd.

Monasch:‘Playboy-Samsom’ verwaarloosde fractie bewust, maar niet zijn ‘Callgirl Saar van Bueren’.

Woedende Monasch eist opheldering van de corrupte PvdA top Samsom, Asscher en Spekman.
Het Tweede Kamerlid Monasch wil dat de uitslag van het referendum van april, waarin een meerderheid van de bevolking zich uitsprak tegen het Maffia- associatieverdrag met de Maffiabaas Poresjenko van de Oekraïne, wordt gerespecteerd. Het kabinet wil in opdracht van ‘TTIP-Obama’ het Maffia-verdrag niet torpederen en zoekt een ‘Nep en Fop uitweg’, waarmee zij zoals gebruikelijk de Wil van het Volk weer kunnen verkrachten.

Mogelijk conflict met de corrupte leiding PvdA-hoertjes. Corrupt PvdA: op weg naar 0 zetels met ‘Iman Samsom’.
Poresjenko Rutte„Als het ‘Lieg en Bedrieg Kabinet’ hier niet naar luistert, moet ik helaas een motie van wantrouwen steunen”, aldus Monasch. De stap die hij wil nemen is zeer uitzonderlijk. Hij koerst hiermee aan op een conflict met de corrupte leiding de alcoholist en ‘Showbizz-arbeider Spekman’ en Playboy en ‘Imam Samsom’ van de op één haar na niet meer bestaande partij. Monasch wil niet zeggen wat hij gaat doen als de arbeiders verrader van de PvdA het kabinet toch steunt. De’ VVD Valse nicht Rutte’ wil doorgaan met het zoeken van een ‘Nep en Fop oplossing’ voor het referendum en   voor Obama en zijn zet baasje de Maffiabaas Poresjenko tot de ‘Europese-Graai-Top’ van 15 en 16 december. Volgens hem zal de instabiliteit voor de Ultra- Rijken Gangsters in Oekraïne toenemen als het Maffia-verdrag er niet komt en „zal het Poetin in de kaart spelen en Obama en de Ultra-Rijken boos maken.”

’Veeg Maffia-verdrag van ‘TTIP-Obama’ en zijn EU-Graai Elite van tafel’
Hans Spekman
Kort na het Maffia-referendum stemde Monasch al eens met de oppositie mee tijdens een stemming om het associatieverdrag van tafel te vegen. Volgende week praat de Kamer weer over het referendum. Een mogelijke motie van wantrouwen tegen dit beleid zal het dan zeer waarschijnlijk niet halen, aangezien o.a. de ‘Rent a D66‘ en de PvdA-hoertjes van de VVD-misdaadgroep uiteraard weer de Wil van het Nederlandse Volk gaan verkrachten.Monasch gaf in maart aan zich niet meer verkiesbaar te stellen voor de Kamer omdat hij van mening verschilde over de te volgen koers, de corrupte bestuursstijl en organisatie van de kadaver fractie in de Tweede Kamer van ‘Eichmann Samsom’ en zijn arbeiders verraders partij. Vorige maand maakte hij plotseling bekend te willen gaan voor het lijsttrekkerschap van de PvdA-hoertjes om ze wat te pesten en wat schrik aan te jagen voor hun Graai-baantjes in de ‘Tweede-Slangekuil-Kamer’ en als corrupte gemeenteraadsleden in dienst( collaboreren) van de VVD-misdaadgroep.

Zendtijd Politieke Partijen Mark Rutte: Stem VVD, Liegen Okéee!