(van onze Internationale Elite-Gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-De Verenigde Naties gaan volgend jaar onderhandelen over een internationaal verbod op Obama Ruttekernwapens tegen de zin van ‘Kernbom-Obama’ en zijn ‘loopjongen Rutte’. Een meerderheid van 123 landen stemde voor gesprekken over nucleaire ontwapening. 38 landen stemden tegen en 16 landen onthielden zich, waaronder Nederland in opdracht van ‘TTIP&Kernbom Obama’.De onthouding van het Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte met zijn PvdA loopjongen Asscher bij de stemming is opvallend, omdat de Tweede Kamer wilde dat de Nederlandse delegatie voor de onderhandelingen zou stemmen. Nu wordt zelfs de gehele Tweede Kamer door Rutte ‘verkracht’ voor zijn Boss Obama en de Kernbommen.

Obama haalt uit naar(Video)Trump en Poetin,maar vindt Poroshenko,Edrogan en Rutte Top Staatsmannen.
De NAVO-boss VS had de Rutte juist gevraagd opdracht gegeven om net als de andere NAVO-landen tegen de Koendersgesprekken te stemmen. De VS-Elite en andere tegenstanders  Us loopjongens zeggen dat de NAVO een nucleair bondgenootschap is dat voor veiligheid afhankelijk is voor de Graai Elite van de EU en de VS van een nucleair afschrikkingsbeleid.De PvdA ‘Eunuch Minister Koenders’ schrijft in een kromme halve en hele leugen brief aan de Kamer dat de uiteindelijke resolutietekst een aantal “onvolkomenheden en onjuiste constateringen” bevatte. Hij schrijft dat Nederland ondanks deze zogenaamde onvolkomenheden niet tegen de onderhandelingen heeft gestemd, maar zich heeft onthouden, omdat Obama dat ook wel goed vond, “omdat het rapport een aantal constructieve elementen bevatte”, bla, bla, bla, ‘PvdA-hoertjes’ gebral.

Historische doorbraak en een bewijs dat Obama de baas is van de Tweede Kamer.
Vredesorganisatie PAX noemt de uitslag van de stemming een historische doorbraak en een schande van het Kabinet Rutte. “Het is heel goed nieuws dat de Verenigde Naties gaan onderhandelen over een verdrag dat ook het gevaarlijkste massavernietigingswapen verbiedt”, zegt directeur Jan Gruiters.De resolutie voor de onderhandelingen werd in stemming gebracht door Oostenrijk, Ierland, Mexico, Nigeria en Zuid-Afrika. In maart volgend jaar moeten de gesprekken beginnen in New York.Van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad onthield alleen China zich bij de stemming. De rest stemde tegen.

Kernwapenvrije wereld bij de tegenstanders van de VS
Minister Koenders wijst er net als veel tegenstanders loopjongens van de US-Elite van de onderhandelingen op dat het er in het nucleaire non-proliferatieverdrag (NPV) uit 1968 is opgenomen dat er moet worden gestreefd naar een kernwapenvrije wereld, behalve de VS en de Nederland. Vergeet u niet dat er decennia lang US Kermbommen liggen in NL. In dit verdrag is onder meer vastgelegd dat landen geen gebruik mogen maken van hun kernwapens tenzij ze er zelf mee worden aangevallen. Ook is bepaald dat landen die over de wapens beschikken hun voorraden kleiner maken, waar niemand zich wat van aantrekt in het algemeen en in het bijzonder  Noord Korea, Rusland, China en de US.