(door Aart Brouwer en ondersteunt door onze redactie )

AMSTERDAM-NOIR- PvdA Eerlijk Delen: Geheime deal(Video) over Belasting compensatie ‘Graai-King Sepp Blatter King WillemWillem’.
De nieuwe biografie ‘Juliana Vorstin in een mannenwereld’ door sociologe Jolande Withuis is uitgebracht. Aart Brouwer schreef eerder in De Groene over de redenen waarom de geschiedschrijving (vervalsing) van de ‘Graai en Naai-Oranjes’ zo’n moeizame kwestie is. Denkt u in dit verband alleen maar aan het feit dat straks de studerenden puber Prinses Amalia 1,5 miljoen of te wel 4000 euro per dag aan een feodale Taxfree uitkering vangt van het Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte met zijn PvdA  ‘NSB loopjongen Asscher’. Wat valt daar vandaag de dag voor zinnigs over te schrijven?

Als de ‘Syfilis Koninklijke Familie’ een bewijs van goed gedrag zou moeten overleggen mochten zij niet eens achter de Vuilniswagen.
De corrupte auteur van de nieuwe biografie Juliana & Bernhard( twee idioten), historicus ‘AIVD agent Cees Fasseur’, was de aangewezen man als enige ‘weldenkende’ Oranje Tokkie om de dynastieke geschiedschrijving op te schonen ( vervalsen). Niet alleen vanwege zijn duistere werk, ook omdat hij zijn mond kon houden en geen schaamte kent voor het ‘Nep en Fop staatsbelang’. Staatsbelang staat in dit verband voor belang van de ‘VOC-Syfilis-Oranjes’ en hun politieke lakeien ‘Hofnar Rutte’&CO en hun ‘Retorica- knechten’ (Video) als Fasseur en de PvdA AIVD Boss Plasterk. Zo weidt hij bijvoorbeeld geen woord aan het feit dat de echte Oranjes al eeuwen gelden zijn uitgestorven.M.a.w zelfs hun naam is vals. Zie voor uitleg de Video hierna:

Goede biografen zijn in ons land dun gezaaid. De serieuze biografen van het Huis van Oranje zijn zelfs op de vingers van twee handen te tellen. De corrupte Hofhistoricus Cees Fasseur hoort daar ongetwijfeld niet bij. Naar zijn nieuwe boek Juliana & Bernhard werd door historici al geruime tijd uitgekeken door de Heersende klasse , te meer omdat Fasseur beperkte inzage heeft gekregen in doorgaans ontoegankelijke archiefstukken van de ronduit door de eeuwen heen misdadige“Koninklijke familie Nooit Genoeg” over onder meer de Greet Hofmans-affaire.

Liefde voor SS-liederen deelt Hans van Baalen historisch met de Koninklijke familie.

Volgens ingewijden keek ook’ Shell-Beatrix’ ernaar uit, omdat zij hoopte dat Fasseur belangrijke valse correcties zou Prinses trouwt Duitseraanbrengen op het terecht hatelijke maar doorwrochte pamflet (Nazi Pooier)-Prins Bernhard, een politieke biografie (1979) van de stalinist Wim Klinkenberg, dat nog altijd nadreunt in de publiciteit over het koningshuis. Fasseurs voornaamste probleem als historicus is echter juist dat unieke voorrecht dat de koningin hem heeft verleend. Het Koninklijk Huisarchief is een particulier archief vol met Oorlogsmisdaden en plundering in het voormalig VOC Nederlands Indië en slavenhandel in de West Indië van de VOC. Alleen de koningin als een heuse Dictator beslist wie er in mag, ook al is de inhoud voor een deel politiek relevant. Eerlijke diepgravende Oranjehistorici als Lambert Giebels en Robert Ammerlaan mogen er niet in, ‘Hofnar Fasseur’ wel. Dat komt ongetwijfeld omdat Fasseur in zijn Wilhelminabiografie (2001, 2002) een stevig dr. Goebbels propaganda pro-Oranjestandpunt heeft ingenomen, met name in het polemische tweede deel over de oorlog en haar laatste regeringsjaren. Het maakt zijn ‘Oranje Tokkie-uitspraken’ echter oncontroleerbaar voor anderen.

Juliana en Bernhard leefden eind jaren vijftig niet alleen in onmin door toedoen van de gebedsgenezeres Hofmans en het feit dat Bernhard zich een slag in de rondje neukte als een nymfomaan met Jan en alleman , maar ook omdat ze politieke geschillen hadden. De pacifistische standpunten en toespraken van Juliana streken de pro-Amerikaanse, militaristische corrupte vreemdganger en ‘Gladio-Moord leider Bernhard’ (opperbevelhebber der strijdkrachten alsmede groot liefhebber van uniformen, poen en hoeren) recht tegen de haren in.

Daarom is er her en der gespeculeerd over de vraag wiens kant Fasseur zou kiezen. Welnu, hij kiest onomwonden partij voor de Elite-Gangster ‘Bilderberg Bernhard’ en daarmee, alweer volgens ingewijden, voor ‘Shell-Beatrix’. De Eberhard van der Laan Beatrixprins playboy en Neonazi Bernhard heeft volgens Fasseur door zijn doortastende( = gewetenloos) optreden tijdens de affaire het Koninklijk Huis en wellicht zelfs het land gered. Meent Fasseur dat echt? Dan is hij gewoon volslagen Oranje gek. In het voorbijgaan veegt Fasseur de vloer aan met andere Oranjebiografen die niet, zoals hij, toegang tot dat unieke misdadige archief hebben gekregen. Zijn stelling is bepaald niet nieuw, maar de nieuwe bronnen die hij ervoor gebruikt zijn dus ontoegankelijk.Dat Shell-Beatrix hem het recht heeft verleend om als bijlage het tot op heden geheimgehouden rapport-Beel over de affaire af te drukken, is een doekje voor het bloeden. Het is kennelijk nog altijd niet mogelijk over het Koninklijk Huis te schrijven zonder partij te kiezen in de Oranje ‘Elite-Schurkenstaat NL’. Dat hebben we voornamelijk aan onszelf te wijten, en wel door de hondentrouw waarmee we het Huis van Oranje tot aan de Lockheed-affaire van 1976 tegen alle kritiek in bescherming namen. Ook de Oranjes zelf droegen hun steentje bij. Afgezien van de petite histoire rond de pedofiele prins Hendrik of de depressiviteit van Pedo prins Claus is dat vooral op het conto te schrijven van één man: Bernhard von Lippe-Biesterfeld, een zo on- openlijke Nederlandse verschijning dat we ons na zijn dood nog altijd geen raad met hem weten. In Nederland was en is het de gewoonte dat men de kat in het donker knijpt al wordt dat sinds het internet steeds moeilijker voor de Graai en Naai Elite. Kijkt u maar eens op het Elite-Gangster Billboard hoeveel kleine Bernhardtjes daar op staan.   De aartsboef Bernhard was een ‘leichter Vogel’ zoals hij zichzelf noemde, een aristocratische klaploper flierefluiter met een oer-Duits standsbesef en navenante hang naar sexs, macht, geld en bravoure, waardoor tegenstanders van de monarchie als Klinkenberg hem terecht en conform zijn gedrag makkelijk als crypto-nazi konden afschilderen.Daarmee zijn we aangeland bij de tweede reden waarom de geschiedschrijving van de Oranjes zo’n moeizame kwestie is. Sinds 1945 is niet de Tachtigjarige Oorlog maar de Tweede Wereldoorlog het ijkpuntTheken strip bernhard voor de huishistorici en -biografen van Oranje. Het door Loe de Jong geschetste beeld van de onverzettelijke (laffe) Wilhelmina in ballingschap en de door zijn eigen vriendenkring bewierookte niet bestaande heldenmoed van Bernhard hebben een martiale biografische toon gezet. Die klonk ook door in boeken over de latere koningin, ook al woonde die gedurende de hele oorlog in Canada zelfs buiten het bereik van bommenwerpers , bijvoorbeeld in Haar werk ging door: Prinses Juliana in Noord-Amerika (1948) van R. Marsman. Die martiale toon heeft ongewild de aandacht gevestigd op het eigenlijke gedrag van de Oranjes in de oorlog dat vaak allesbehalve heldhaftig was en soms de vraag leek te wettigen of zij eigenlijk ‘goed’ of ‘fout’ waren. Een voorbeeld is de commotie die begin jaren vijftig ontstond toen koningin Juliana plotseling weigerde doodvonnissen van Duitse oorlogsmisdadigers te tekenen. Haar weigering kwam voort uit principieel pacifisme, maar kon makkelijk worden uitgelegd als pro-Duits gebaar of, erger, als het werk van haar echtgenoot, die in de jaren dertig met zijn hele familie bij de SS zat en daar nooit enige afstand van had genomen.

Bernhard vertelde begin jaren zestig zijn levensverhaal aan de Amerikaanse journalist Alden Hatch. Diens geautoriseerde dr. Goebbels boek Prins Bernhard, zijn plaats en functie in de moderne Feodale monarchie (1962) bevat echter lang niet alle politiek relevante citaten en feiten over de Hofmans-affaire, laat staan een grondige evaluatie daarvan door de auteur. Kort voor zijn dood gaf Bernhard alsnog  geen openheid van zaken. Terwijl de media plaatjes toonden van een verzwakte prins met tolstoiaanse volbaard op de veranda van paleis Soestdijk, stond Bernhard achter de schermen de historicus Robert Ammerlaan te woord en gaf interviews aan zijn slaafse ‘stiefzoon’,toen hoofdredacteur Pieter Broertjes van de ‘Oranje Volkskrant’, waarvoor hij als dank nu nog steeds ‘Graai-Burgemeester’ is in Hilversum en De Groene Amsterdammer die pas na zijn dood mochten worden afgedrukt.

Juliana liet haar levensverhaal optekenen door historica Magdalena Schenk, die in haar boeken vooral benadrukte dat de koningin werd verscheurd door enerzijds een diep plichtsbesef haar zakken te vullen en anderzijds het absurde hitlergroet-bernard-julianaverlangen ‘gewoon’ te zijn met een heuse Neonazi Staatspooier als echtgenoot in omstandigheden die alles behalve dat toelieten. Helemaal eerlijk waren ook haar boeken niet. In Juliana, koningin der Nederlanden (1971) wijdde Schenk geen woord aan de Hofmans-affaire en Bernhard’s ontelbare sexs affaires en bastaard kinderen en zijn openlijke corruptie en honger naar poen en macht in binnen en buiteland hoewel zij al lang van de hoed en de rand wist. Dat bleek in 1979 toen zij in Juliana: Vorstin naast de rode loper wél uitvoerig op de zaak inging. Het laatste woord zul je echter in haar boeken net zo min vinden als in de finale Kul interviews met Bernhard. Koningin Wilhelmina, die in 1959 onder de titel Eenzaam( maar met veel gestolen goud) maar niet alleen haar eigen biografie had uitgebracht, bleef publicitair lange tijd buiten schot omdat de affaires rond haar dochter en schoonzoon de aandacht opeisten. Pas in de jaren negentig kwam aan die luwte abrupt een eind. In Om erger te voorkomen (1997) nam historica Nanda van der Zee uitgerekend Wilhelmina’s laffe rol in de oorlog zeer kritisch onder de loep. Zij stelde dat de vlucht van de vorstin naar Engeland niet spontaan was geweest maar voorbereid en dat ze a passant zo wat de hele Nederlandse goudvoorraad had mee gejat als Oranje appeltje voor de dorst. Niet een Joodse burger heeft zij meegenomen en gered van de dood. Bovendien zou haar vlucht er mede toe hebben geleid dat de Duitsers een civiel en geen militair bestuur in ons land installeerden, zodat het laffe en naar goed Nederlands gebruik corrupte ambtenarenapparaat relatief probleemloos aan de jodenvervolging meewerkte en er vanuit Ne-derland procentueel veel joden naar de Duitse kampen konden worden gedeporteerd wat onlangs de ‘IAmsterdam Star reporter Steve Brown’ onlangs maar weer eens melde:

Het schijnt dat Beatrix rond die tijd reeds op zoek was naar een corrupte historicus die het door Klinken-berg en andere publicisten beschadigde beeld van haar ouders en grootouders kon oplappen met wat grove leugens . Het verschijnen van het op waarheid  boek van Van der Zee deed alle alarmbellen afgaan.

Vriend van ‘Opa Jorge Zorreguieta’ spreekt:’We wisten allemaal van de verdwijningen’. 

Intrat Cees Fasseur (Balikpapan, 1938), een walgelijke man wiens eigen biografie hem leek voor te bestemmen voor het opschonen en vervalsen van de dynastieke geschiedschrijving. Hij is ongetwijfeld voorgedragen door psychopaat  Henk Wesseling, tot 2002 hoogleraar  dr. Goebbels geschiedenis in Leiden, die de domme kroonprins Willem-Prins BernardAlexander tijdens diens ‘Nep en Fop geschiedenisstudie’ had ‘begeleid’ ( hij moest die domoor Willem aan een diploma helpen) en later meewerkte aan de ‘inburgering’ van Queen Exotica prinses Máxima. In 1995 adviseerde de corrupte ‘Oranje Tokkie Wesseling’ samen met Fasseur en de (eveneens) Leidse hoogleraar Hofnar Jan Bank de vorstin bij de voorbereiding van haar staatsbezoek aan Indonesië. Het was vermoedelijk in die gesprekken dat Fasseur als historicus helemaal door het stof ging. Fasseurs vader was voor de oorlog in dienst geweest van de VOC Bataafse Petroleum Maat-schappij en een ras ‘VOC-crimineel’. Cees bracht zijn vroege jeugd door in een Japans krijgsgevangenkamp en bleef ondanks die beroerde tijd verslingerd aan het land. Zijn repatriëring en de spoedig daarop volgende Indonesische onafhankelijkheid veranderden niets aan zijn standpunt dat de Nederlandse VOC-kolonisatie een zegen voor het land was geweest. Kennelijk was hij toen al volslagen Maf . Hij studeerde rechten en geschiedenis en koos na zijn doctoraal in 1965 voor een baan op het corrupte VVD ministerie van Klasse Justitie waar de Top VVD-er de beruchte Rapist en Pedofiel Joris Demmiink een kwart eeuw de baas was. Als raadsadviseur voor de onderdruk de arme wetgeving stond hij onder anderen minister Van Agt bij in diens moeizame confrontaties met de Kamer over de gevluchte oorlogsmisdadiger Pieter Menten. Verder hield hij zich bezig met abortus- en euthanasiewetgeving en met de nieuwe Politie-wet, die pas in 2001 van kracht zou worden. M.a.w. een was een verwent aanhangers van de “Straf de arme maatschappij” en het symbool daarvan het Feodale Koninghuis.

‘Royal-Doofpot-Onderzoek’ naar herkomst gestolen Nazi-kunst bij de Oranjes

In 1976 promoveerde Fasseur op een dissertatie over de exploitatie van Java in de negentiende eeuw. In die tijd was Wesseling bezig met het opzetten van zijn Werkgroep Europese Expansie, zodat Fasseur zogezegd in het subsidie potje viel. Een jaar later werd hij aangesteld als vage ‘Graai-hoogleraar’ in de Europese expansie. Zijn subtiele monografieën over het negentiende-eeuwse Indië wekten alom bewondering van de Heersende Klasse en hun ‘Graai King Willem’ en de ‘Royal-Staats NOS . Dat neemt niet weg dat hij in 2002 terugkeerde naar zijn eerste liefde, het recht, en wel als raadsheer bij het Gerechtshof in Amsterdam wat ronduit een schande is. Nederlands grootse rechtsgeleerde Paul Scholten  die pal stond in de Tweede Wereld oorlog voor de Joden draait zich om in zijn graf dat een zo’n Judas als Fassuer raadsheer kon zijn.

King Willem houdt stiekem uitverkoopt ‘VOC-Erfgoed’ en stopt opbrengst in eigen zak.  Steve Brown onmoet nabestaande Prins Pamecutan van de grootste V.O.C. slachting op Bali. 

Dat Fasseur tevens lid was van de extreem corrupte commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ( commissie stiekem) strekte ook tot aanbeveling. Het betekende enerzijds dat hij uitvoerig door diezelfde diensten was doorgelicht, anderzijds dat hij ‘een van ons’ was en zijn mond kon houden in het staatsbelang van de Elite en het King Willem Drankorgelverrotte koningshuis . Zijn tweedelige Wilhelminabiografie, De jonge koningin (2001) en Krijgshaftig in een vormeloze jas (2002), geldt als een redelijk afgewogen portret van de vorstin(kuch), al laat Fasseur in polemische passages en ook in uitspraken in de media een scherpe verrotte kant zien. Zo deed hij het boek van Van der Zee af als ‘nazipropaganda’. Onder historici circulerende geruchten over de briefwisseling tussen Wilhelmina en Juliana, waarin de eerste zou hebben geopperd dat zij het met Hitler-Duitsland op een akkoordje wilde gooien wat waar is, ontkende hij onder verwijzing naar archieven die voor iedereen behalve hem gesloten zijn. Hetzelfde bezwaar kleeft helaas aan zijn nieuweling. Mocht Beatrix al menen dat de waarheid vrij maakt, dan geldt dat toch niet voor Fasseurs ‘officiële-leugen- waarheid’ die door niemand anders gecontroleerd kan worden. En eerlijk gezegd past de rol van redder van het vaderland niet bij de ‘Staatspooier Bernhard’. Daarvoor weten we dankzij al die andere historici inmiddels te veel over de gewetenloze man , die indien de Rule of law van kracht zou zijn in NL minimaal 20 jaar in de cel doorgebracht zou moeten hebben of in een Tbs-kliniek. En over zijn kwaliteiten die de lelijke ‘Incest-Beatrix ‘ (Video)als wereld vreemd meisje moeten hebben gefascineerd en die hem zelfs in de ogen van domme republikeinen sympathiek maakten, al maakten ze hem tegelijkertijd volstrekt ongeschikt voor zijn ‘Graai-ambt’ of juist niet: zijn lichtzinnigheid en absurde psychopaten  humor, zijn vulgaire ‘Graai en Naai vrienden’, zijn jongensachtige gevoel van terechte onkwetsbaarheid, heel die onaangepaste nymfomane houding die ooit door Winston Churchill in een magistrale zin is samengevat: ‘Ik ken er één die echt van de oorlog heeft genoten en dat is  Bernhard.