Open brief(almere@cleerdin-hamer.nl, malewicz@cleerdin-hamer.nl )

Geachte Mr. Sander Janssen, Robert Malewicz en de heer W. Holleeder,

Enige tijd geleden hebben wij u verzocht om een interview met uw cliënt de heer Holleeder. U heeft daar nooit op geantwoord. Nu geven wij deze week bij “De Stem van de Straat Amsterdam-Noir Salto2”  (200.000 kijkers) aandacht(Video) aan de zaak Holleeder en ontmaskeren wij Peter R de Vries&Zussen Holleeder in deze en wij verzoeken u dit onder de aandacht te brengen van uw cliënt.

Daarnaast verzoeken wij u en/of uw cliënt om commentaar te geven op hetgeen door ons openbaar gemaakt, al dan niet in de uitzending of middels Skype en/of telefoon ,dan wel schriftelijk.

Met de meeste hoogachting,Namens de redactie van Volksnieuws en de Stem vd Straat Amsterdam-Noir

Ing S.K.A. Brown